Longform
img

Sáng 28/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức. Hội nghị của chúng ta được tổ chức rất kịp thời và có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2023.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí đại biểu đã tham dự Hội nghị đông đủ và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, mang đến cho Hội nghị một tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất cao. Xin gửi đến các đại biểu có mặt tại điểm cầu Trung tâm và toàn thể các đồng chí ở tất cả các điểm cầu trong tỉnh những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh! 

Thưa toàn thể Hội nghị!

Năm 2022 sắp đi qua với nhiều thành tích, kết quả rất đáng trân trọng. Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức; Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt; kinh tế tăng trưởng cao, trong nhóm 7 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước... Các hoạt động văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Những kết quả đó, đã tạo ra xung lực mới, động lực mới để tỉnh ta vững vàng thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023 - Ảnh 1.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND tỉnh, sự tham gia tích cực, có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; trong đó có đóng góp rất quan trọng của UBND tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương.

Trong năm qua, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, đưa tỉnh ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Nổi bật là:

Thứ nhất, các đồng chí đã tập trung cao cho công tác quán triệt, kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách; trong năm, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua 114 nghị quyết liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; trong đó có nhiều nghị quyết về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về thu hút đầu tư, về chăm lo các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế phát triển, về hỗ trợ doanh nghiệp, về chăm lo cho con người… Các cơ chế, chính sách này đã và đang phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, bám sát chủ đề năm 2022 là “Năm hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới thể hiện sự quyết liệt, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Đã khởi công, khánh thành một số dự án quy mô lớn, như: Dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Adiana Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, một số dự án giao thông lớn như đường Vạn Thiện - Bến En, đường nối quốc lộ 1 với quốc lộ 45,... góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Thứ ba, xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phải dài hạn và đi trước một bước; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch, trọng tâm là hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết,… trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thứ tư, chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động văn hóa – xã hội, bảo đảm thích ứng an toàn với dịch bệnh. Trong năm, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa – xã hội lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, như: Các hoạt động kỷ niệm 700 năm Ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành đền thờ Nhà sử học tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa; Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến, Lễ công bố nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa, Đại hội Thể thao toàn tỉnh lần thứ 9… Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào sinh sống trên sông, đồng bào sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… được quan tâm; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Thứ năm, công tác quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo; đã chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, được cấp trên đánh giá cao. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và hợp tác với các tỉnh bạn được đẩy mạnh. Trong năm, đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Thanh Hóa; Tuần lễ văn hóa Thanh Hóa – Hủa Phăn và Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển với hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh… Kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính được tăng cường; cải cách hành chính được chú trọng; đã chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công Lễ Công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Công tác quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực được quan tâm, nhất là những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; việc phân cấp, ủy quyền giữa UBND tỉnh và UBND cấp huyện được đẩy mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2022 vừa qua; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương.

Thưa các đồng chí!

Những kết quả đạt được nêu trên là rất phấn khởi và thật tự hào, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình chung đang có nhiều khó khăn; song, so với mục tiêu, yêu cầu đề ra thì vẫn còn những hạn chế, có mặt còn yếu trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đó là:

Tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp và chuyển biến chậm. Một số cơ sở sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn; một số sản phẩm sản lượng không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ; doanh thu du lịch bình quân trên lượt khách còn thấp. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa bảo đảm yêu cầu; nhiều dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp chậm tiến độ, thậm chí không ít dự án không triển khai thực hiện. Giải ngân vốn đầu tư công; việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu và thấp hơn so với bình quân chung của cả nước. Tiến độ lập và trình duyệt một số quy hoạch phân khu chức năng, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rất chậm; quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai chưa tốt. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thật sự hấp dẫn; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư còn bộc lộ những hạn chế. Tiến độ GPMB đạt thấp; nhiều khó khăn, vướng mắc trong giao đất để triển khai các dự án sử dụng đất đã lựa chọn nhà đầu tư chưa được giải quyết. Văn hóa – xã hội có mặt chậm chuyển biến. Tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 vẫn có địa phương, đơn vị chưa đạt yêu cầu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiểm ẩn yếu tố có thể gây mất ổn định; tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023 - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương còn hạn chế; một số Ủy viên UBND tỉnh, một số ngành, địa phương chưa chủ động, thiếu linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc có việc hiệu quả chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương ở một số nơi chưa nghiêm, năng lực công tác, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, để xảy ra sai sót trong quá trình tham mưu giải quyết công việc; cá biệt còn có trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; một vài cán bộ có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm khi thực thi công vụ dẫn đến không dám làm việc…

Trong số những hạn chế, yếu kém nêu trên, có những hạn chế, yếu kém mới phát sinh do sự tác động của cả yếu tố chủ quan và khách quan, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, một số quy định của pháp luật còn có sự bất cập, chồng chéo, nhưng đa số đã tồn tại trong nhiều năm; đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm rất cao với những giải pháp cụ thể, thiết thực để nhanh chóng khắc phục, giải quyết căn bản, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo dự báo, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về kinh tế, chính trị và an ninh; kinh tế vĩ mô toàn cầu sẽ có những bất ổn, rung lắc mạnh (lạm phát, giá cả tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, thắt chặt tín dụng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực…); biến động chính trị - an ninh thế giới; tác động cực đoan của biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của dịch bệnh,… Cùng với việc tập trung triển khai các công việc thường xuyên, chúng ta phải dành nhiều thời gian và công sức cho việc giải quyết các công việc tồn đọng và sẽ còn có những vấn đề mới phát sinh, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh. Có thể nhận định tình hình, khó khăn, thách thức của năm 2023 sẽ nhiều hơn, phức tạp hơn năm 2022.

Phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023 - Ảnh 3.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta là rất lớn, đặc biệt là mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD trở lên, thu ngân sách nhà nước phải vượt số thực thu của năm 2022... Tôi cơ bản thống nhất với Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 mà UBND tỉnh đã chuẩn bị và trình bày tại hội nghị, nhất là phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương – trách nhiệm – linh hoạt - hiệu quả”, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, 09 trọng tâm chỉ đạo, điều hành và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Về chủ đề năm 2023, tôi đề nghị chủ đề là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 07-12-2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 327/NQ-HĐND ngày 11-12-2022 về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Tinh thần chung là phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2022. Tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả; đồng thời, rà soát, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách mới, đột phá, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ động đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, trọng tâm là chính sách ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ tăng thu hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, nhằm bổ sung nguồn lực cho phát triển. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc Tỉnh ta có được một số cơ chế, chính sách “đặc thù” mới chỉ là kết quả của những nỗ lực ban đầu để chúng ta tạo đột phá trong thu hút, huy động và phân bổ các nguồn lực phù hợp và có hiệu quả hơn trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, về bản chất, việc có được cơ chế “đặc thù” vẫn mới chỉ là ngắn hạn và có giới hạn, chứ không phải mãi mãi. Điều quan trọng là cần phải biến các cơ chế, chính sách “đặc thù” nhanh chóng trở thành các cơ chế, chính sách “vượt trội”, trước hết là trong xây dựng môi trường thể chế và quản trị địa phương - tức là tạo ra sự khác biệt và lợi thế nhờ đạt tới một “đẳng cấp” trong phát triển cao hơn.

Cùng với việc vận hành các cơ chế, chính sách đặc thù, cần khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 theo phương án phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung triển khai thực hiện Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn; xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt Kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2023. UBND tỉnh phải hoàn thành việc ban hành các thể chế về giải phóng mặt bằng và giải quyết các khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng xong trước ngày 30/3/2023.

Phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023 - Ảnh 4.

Hai là, chỉ đạo rà soát, tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội; đánh giá sát đúng, cụ thể những kết quả đã đạt được trong hơn 2 năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết; làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; dự báo tình hình trong thời gian tới; trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc. UBND tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. “Thước đo thành công trong cải cách thủ tục hành chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Là tỉnh có dân số đứng thứ ba, diện tích đứng thứ năm cả nước, Tỉnh ta có lợi thế về quy mô nhưng thật sự chưa phải là lúc nào, ở đâu cũng là nơi để “đất lành chim đậu”. Chúng ta cần khắc phục hiện tượng “tỉnh mở, sở thắt”, “trên trải thảm, dưới rải đinh” trong thu hút đầu tư; mặc dù chúng ta đã cải thiện được rất nhiều nhưng không ít doanh nghiệp trao đổi vẫn còn khó khăn. Nếu lãnh đạo tỉnh có quyết tâm lớn đến mấy mà bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chưa chịu thay đổi, vẫn sách nhiễu, quan liêu, thiếu năng lực thì không thể hiện thực hóa được quyết tâm của lãnh đạo cấp trên. UBND tỉnh và chính quyền các địa phương cần phải đồng hành với doanh nghiệp, nhất là trong trao đổi về những phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, xây dựng hạ tầng, tạo dựng môi trường kinh doanh hấp dẫn thu hút đầu tư. Tư duy mới cần đi kèm với cách làm mới và đồng bộ để “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, với phương châm “Trung ương mở đường, Địa phương thúc đẩy, Doanh nghiệp đồng hành, Người dân tham gia” để xây dựng một môi trường thật sự thuận lợi cho phát triển.

Muốn vậy, phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét xử lý căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng các khu du lịch, khu, cụm công nghiệp, các dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối liên vùng đang triển khai; nghiên cứu để sớm triển khai đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các nút giao cao tốc với các đô thị, các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển...

Tại hội nghị quan trọng này, tôi muốn lưu ý các đồng chí rằng, trong thể chế, công nghệ và con người thì con người đóng vai trò quyết định nhất trong quá trình phát triển. Đối với tỉnh ta, điều này lại càng quan trọng hơn. Chúng ta cần thực hiện nhất quán, thực chất và hiệu quả hơn chủ trương “Trải thảm đỏ mời gọi nhân tài”. Biến Thanh Hóa, với truyền thống đất học, nơi sản sinh nhiều danh nhân văn hoá, những chiến sĩ cách mạng kiên trung, trở thành vùng đất của những doanh nhân nổi tiếng, các nhà đầu tư chiến lược, của tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Biến sức mạnh và tinh thần cần cù lao động, vượt khó, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, chăm lo sự học và tri thức, những giá trị văn hoá và sức mạnh của con người xứ Thanh trở thành khát vọng phát triển, ý chí làm giàu, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023 - Ảnh 6.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Bốn là, tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, nhất là ở các đô thị. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm; thực hiện nghiêm quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn; tăng cường quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư, kiên quyết điều chỉnh vốn các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo hoàn thành vượt cao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023; quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để tập trung nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách. Thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng những biện pháp có hiệu lực, hiệu quả cao.

Năm là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá; thực hiện tốt việc tuyển chọn, luyện tập để duy trì thể thao thành tích cao trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Tăng cường quản lý dược phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, khám chữa bệnh; có phương án chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kiên quyết không để “dịch chồng dịch”. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm việc làm cho công nhân, người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ đất ở, kinh phí xây dựng nhà ở đối với các hộ dân đang sinh sống trên sông theo đúng tiến độ. Tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Nhân dân đón Tết, mừng xuân mới Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Sáu là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, nhụt chí, làm việc "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Chúng ta cần nhìn nhận, cán bộ biết sợ sai không có gì xấu, mà là tốt, có như vậy mới làm việc chắc chắn, chỉnh chu, đúng quy định của pháp luật. Nhưng nếu vin vào tâm lý sợ sai đến mức không dám thực thi công việc hoặc tham mưu chung chung, không rõ quan điểm, chính kiến thì cần xem xét trình độ, năng lực, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức đó và của cả tập thể, đặc biệt là người đứng đầu nơi cán bộ đó công tác.

Phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023 - Ảnh 6.

Bảy là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan nhà nước; đặc biệt là xây dựng chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt.

Thưa các đồng chí!

Chúng ta đã và đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2022 - một năm với biết bao nhiêu khó khăn, thách thức; một năm với đầy ắp các sự kiện chính trị quan trọng. Trong không khí phấn khởi và với niềm tin vào tương lai phía trước; tôi tin tưởng rằng, phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong nhiều năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, chúng ta sẽ sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023 - Ảnh 7.

Trước thềm năm mới 2023 và chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận