ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Thực hiện Hướng dẫn số 24, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về "Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn" và Công văn số 1301, ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về "Hướng dẫn thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn", tính đến hết tháng 12/2023, tất cả 558 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đều đã hoàn thành việc thành lập và tổ chức lại chi bộ quân sự cấp xã. Từ khi thành lập và kiện toàn đến nay, các chi bộ quân sự xã đã và đang hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Lê Quỳnh - Lê Quang

17/06/2024 16:50

Ngày 22/12/2023, Chi bộ Quân sự xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương được thành lập, đi vào hoạt động. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt", ngay sau khi thành lập, Chi bộ quân sự xã Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương.

Nổi bật là chi bộ quân sự xã đã tổ chức tổng rà soát lực lượng; kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, củng cố, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng; lãnh đạo, chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với lực lượng công an, các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân; kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; xây dựng địa bàn an toàn, làm chủ, cơ sở địa phương vững mạnh, tạo thuận lợi để địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn- Ảnh 1.

Bà Trần Thị Huệ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Bí thư Chi bộ quân sự xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Ngay sau khi thành lập, chi bộ đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động, xây dựng hệ thống quy chế, kế hoạch, phân công nhiệm vụ tới từng Đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó chi bộ đã tập trung nâng cao được chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban chỉ huy quân sự xã trong việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; tích cực đổi mới cả về nội dung, hình thức sinh hoạt của chi bộ. Từ đó, chất lượng công tác quân sự - quốc phòng của địa phương được nâng lên về mọi mặt; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia; phát huy tốt được vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện của Ban Chỉ huy quân sự xã".

Phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn- Ảnh 2.

Ngoài việc duy trì nghiêm túc sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, Chi bộ quân sự xã Quảng Bình còn tổ chức có hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên đề theo từng quý. Trong đó, lựa chọn các nội dung tập trung vào giải quyết những khó khăn, bức xúc, những vấn đề cán bộ, đảng viên, dân quân và Nhân dân đang quan tâm tại địa phương để đưa ra giải pháp tháo gỡ như: vấn đề thu nhập, việc làm của dân quân xã Quảng Bình; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân… Ông Bùi Văn Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Trần Cầu, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Đối với công tác xây dựng nông thôn mới thì chi bộ quân sự đã tích cực chỉ đạo, trong đó lồng ghép vào các chương trình hành động cụ thể của chi bộ quân sự, vận động Nhân dân hiến đất để làm đường xương cá trong thôn. Về công tác tạo công ăn việc làm đối với thanh niên đặc biệt chú trọng, trong đó tạo công ăn việc làm trên địa bàn cũng như giới thiệu các công việc ngoài địa bàn".

Cùng với xã Quảng Bình và nhiều địa phương khác trong tỉnh, ngày 22/12/2023, Chi bộ quân sự xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh được thành lập gồm 8 đảng viên. Trong nội dung sinh hoạt chi bộ từng tháng, ngoài việc thông tin tình hình, triển khai các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp đến đảng viên thì Chi bộ quân sự xã Phú Nhuận đều dành nhiều thời gian để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng trước và xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong tháng tới để xây dựng Nghị quyết. Từ đó,kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn- Ảnh 3.

Nhiệm vụ trọng tâm được chi bộ tập trung cao đó là: Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, tuyển quân; chính sách hậu phương quân đội; chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Ông Nguyễn Huy Duân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Bí thư Chi bộ quân sự xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ quân sự xã thì có rất nhiều thuận lợi, thứ nhất là phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân của xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng và lực lượng vũ trang của xã; tổ chức, quán triệt, triển khai, chỉ đạo kịp thời cho lực lượng vũ trang của xã và Ban chỉ huy quân sự xã các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương được kịp thời". Ông Lê Văn Khánh, Trưởng thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá cũng cho biết: "Từ khi chi bộ quân sự xã thành lập đến nay, với vai trò, trách nhiệm chung đã tuyên truyền, giúp đỡ bà con rất nhiều. Đặc biệt là trong dịp tuyển quân, kể cả đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương thì cũng hoàn thành rất tốt. Việc giúp bà con Nhân dân, nhất là trong những dịp mưa lũ, phòng chống cháy rừng được chỉ đạo rất kịp thời".

Phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn- Ảnh 4.

Tính đến hết tháng 12/2023, tất cả 558 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đều đã hoàn thành việc thành lập và tổ chức lại chi bộ quân sự cấp xã. Trong đó, có 551 chi bộ được thành lập mới, 7 chi bộ thành lập trước và kiện toàn hoạt động. Các chi bộ quân sự được thành lập theo đúng Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương; luôn chấp hành và duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt cũng như thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nghị quyết lãnh đạo của các chi bộ luôn bám sát đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mặc dù chỉ mới thành lập, đi vào hoạt động được một thời gian ngắn nhưng các chi bộ quân sự cấp xã đang phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự; nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huấn luyện, xây dựng "làng, xã chiến đấu"; tham gia, phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và làm công tác vận động quần chúng, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn- Ảnh 5.

Thượng tá Hoàng Văn Linh, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Ngay từ đầu năm 2024, Đảng bộ quân sự chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư và hướng dẫn hệ thống sổ sách, văn kiện để các chi bộ này đi vào hoạt động. Trong 5 tháng vừa qua, các chi bộ này đã hoạt động và đi vào nề nếp, duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt, trong đó trọng tâm là ra nghị quyết lãnh đạo chi bộ. Định kỳ hàng tháng thì Đảng uỷ chúng tôi phối hợp với Đảng uỷ các xã phân công các đồng chí đảng uỷ viên, cán bộ địa bàn tham dự các phiên họp chi bộ để truyền đạt các chủ trương về quân sự - quốc phòng, đồng thời định hướng các chi bộ này hoạt động, lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng. Tôi thấy rằng sau 5 tháng hoạt động, vai trò của chi bộ này hoạt động tương đối hiệu quả bằng việc lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng đối với các địa phương, các nhiệm vụ được nâng lên". Bà Trần Thị Huệ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Bí thư Chi bộ quân sự xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo để chi bộ Quân sự ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng và lực lượng vũ trang cơ sở gắn với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở cơ sở; đặc biệt là tiên phong, gương mẫu thực hiện xây dựng chi bộ 4 tốt theo tinh thần Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với kế hoạch của Đảng uỷ xã Quảng Bình; đó là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Chất lượng sinh hoạt tốt, Đoàn kết, kỷ luật tốt, Cán bộ, đảng viên tốt".

Phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn- Ảnh 6.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, cũng như chủ động xử lý những vấn đề "nóng" phát sinh từ cơ sở thì việc xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống ngày 11/6/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Đảng bộ huyện Hậu Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện

Đảng bộ huyện Hậu Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện

22:58 , 03/07/2024

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Vì thế, thời điểm này, Đảng bộ huyện đang tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, huyện tập trung thực hiện 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, phấn đấu được công nhận và giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng

Cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng

11:56 , 02/07/2024

Thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội rầm rộ đưa tin về một cá nhân lấy tên Thích Minh Tuệ đầu trần chân đất, khất thực dọc theo các tuyến đường từ Bắc vào Nam, thực hiện việc tu tập theo con đường khổ hạnh. Sự việc bị thổi phồng khi nhiều người quay hình, livestream đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, biến ông trở thành một "hiện tượng mạng". Không chỉ dừng lại ở đó, các tổ chức, phần tử phản động, tiêu cực đã lợi dụng sự việc này đăng các thông tin sai sự thật, nhằm xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng.

Luật Căn cước 2023 – công cụ pháp lý quan trọng hình thành công dân số, hội nhập quốc tế

Luật Căn cước 2023 – công cụ pháp lý quan trọng hình thành công dân số, hội nhập quốc tế

11:27 , 01/07/2024

Ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước năm 2023 với rất nhiều điểm mới, nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số Quốc gia, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ đối với công tác quản lý dân cư và bảo mật thông tin cá nhân của người dân. Tuy nhiên, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các quy định của bộ Luật này nhằm tạo dư luận xấu để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Dự án đường dây 500KV mạch 3: Nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giải phóng mặt bằng

Dự án đường dây 500KV mạch 3: Nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giải phóng mặt bằng

09:29 , 01/07/2024

Dư án đường dây 500KV mạch 3 từ Qảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có chiều dài hơn 500km, trong đó đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài trên 132km với 299 móng cột, 137 khoảng néo. Đây là dự án đặc biệt quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vì thế Thủ tướng Chính Phủ đã yêu cầu dồn lực để gấp rút thi công, hoàn thành công trình trong thời gian hơn nửa năm. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cao, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó đặc biệt phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Tích cực hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tích cực hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

18:46 , 27/06/2024

Năm nay là năm thứ 4, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các đơn vị liên quan phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc. Trên cơ sở kinh nghiệm tham gia và kết quả đạt được từ những năm trước; các đơn vị, địa phương trong tỉnh Thanh Hoá đã sớm triển khai cuộc thi một cách bài bản, nghiêm túc và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn triển khai  chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tỉnh đoàn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20:33 , 26/06/2024

Trong khuôn khổ hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức vào sáng ngày 26/6, đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã được truyền đạt các chuyên đề về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đổi mới, sáng tạo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan Báo chí năm 2024

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan Báo chí năm 2024

20:28 , 26/06/2024

Ngày 26/6, Ban Tổ chức trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí năm 2024.

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

18:08 , 26/06/2024

Gia đình là tế bào của xã hội, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng gia đình và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Huyện Quan Sơn xây dựng khu tái định cư cho đồng bào vùng thiên tai

Huyện Quan Sơn xây dựng khu tái định cư cho đồng bào vùng thiên tai

16:42 , 26/06/2024

Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, có chủ trương quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn các huyện miền núi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Tại huyện Quan Sơn, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, huyện đã nỗ lực tập trung triển khai xây dựng các khu tái định cư để di dời đồng bào có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn.

Chăm lo đời sống của Nhân dân để củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

Chăm lo đời sống của Nhân dân để củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

18:02 , 25/06/2024

Ngay từ những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quan điểm nhất quán là Đảng và Chính phủ phải quan tâm đến đời sống của Nhân dân. Nếu Đảng lãnh đạo mang lại lợi ích thiết thực cho dân, quan tâm chăm lo đời sống của dân, dân ấm no, hạnh phúc thì sẽ đặt trọn niềm tin vào Đảng, vào chế độ.