ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Xác định công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Tỉnh Thanh Hóa và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên. Từ đó, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp đã phát huy được vai trò, vị trí, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Minh Thúy- Xuân Quang

09/11/2022 20:47

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Tài chính vi mô đã kết nạp thêm được 6 đảng viên mới. Các đồng chí đảng viên được kết nạp đều là những cán bộ trẻ, có năng lực trình độ chuyên môn tốt, có nhiều cống hiến cho doanh nghiệp và có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng. 

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 1.

Với chức năng nhiệm vụ là tổ chức tín dụng, nhận tiền gửi, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tư vấn tài chính, những năm qua bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tài chính vi mô Thanh Hóa luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, từ đó làm nền tảng để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện. Đến nay, Đảng bộ tài chính vi mô Thanh Hóa có 75 đảng viên, đang sinh hoạt tại 5 Chi bộ trực thuộc hội sở và 4 chi nhánh trên địa bàn tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Quế, Chi bộ Hội sở chính- Đảng bộ Tài chính vi mô tỉnh Thanh Hóa

Trong thời gian qua, tại nhiều Đảng bộ các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh, công tác phát triển Đảng đã được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng từng bước được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Nhìn chung, đội ngũ đảng viên mới có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 3.

Chị Vũ Thị Lan Anh, đảng viên Chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn và xuất nhập khẩu Lam Sơn thuộc Đảng bộ công ty cổ phần mía đường Lam Sơn là một đảng viên mới được kết nạp. Với tinh thần sức trẻ và khả năng tin học, ngoại ngữ cũng như tiếp cận công nghệ mới, chị Vũ Thị Lan Anh cũng như những đảng viên trẻ ở Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn luôn đi đầu, gương mẫu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất có nhiều sáng kiến mới, đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Chị Vũ Thị Lan Anh, Chi bộ Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Lam Sơn, Đảng bộ Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Duy Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.

Ông Nguyễn Duy Thành, Bí thư đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn cho biết: "Công tác phát triển Đảng được Đảng bộ công ty xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ, chúng tôi đã kết nạp được 27 đảng viên trẻ và đã có lớp nhận thức về Đảng cho các đồng chí. Mục tiêu của Đảng bộ là xây dựng nguồn lực lao động trẻ, không những có trình độ chuyên môn tay nghề tốt mà phải có nhận thức, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội".

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, các ngành, các cấp, cùng với cách làm cụ thể, bài bản, khoa học của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ Khối đã thành lập được 26 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; trong đó có 3 Đảng bộ, 7 Chi bộ cơ sở và 16 Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở. Năm 2021, toàn Đảng bộ khối kết nạp được 798 đảng viên mới, đạt 266% kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; trong đó có 220 đảng viên doanh nghiệp nhà nước, 80 đảng viên doanh nghiệp tư nhân. Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng bộ Khối kết nạp 497 đảng viên mới, đạt 142% kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, trong đó các đơn vị doanh nghiệp kết nạp 104 đảng viên mới.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 6.

Được thành lập từ tháng 1/ 2019, Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Thanh Hóa đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp. Khi thành lập, Đảng bộ có 2 chi bộ trực thuộc với 61 đảng viên. Đến nay, đảng Bộ đã có 12 chi bộ với 103 đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ ở hội sở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa, tăng 44 đảng viên so với trước khi thành lập. Tỷ lệ cán bộ là đảng viên chiếm 74% tổng số cán bộ trong đơn vị. Trong những năm qua, Đảng bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ngay từ khi thành lập chi nhánh, Ban lãnh đạo đã nhận thức được vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nên đã tập trung nhiều giải pháp phát triển Đảng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ông Trần Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh nam Thanh Hóa

Có thể nói, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển Đảng tại các doanh nghiệp vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Số lượng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cơ sở tổ chức Đảng chưa nhiều. Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 20.500 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 327.000 lao động. Hiện nay mới chỉ có 367 doanh nghiệp có tổ chức Đảng, chiếm 1,79% số doanh nghiệp toàn tỉnh.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 8.

Số liệu thống kê cho thấy, số tổ chức cơ sở Đảng vẫn còn thấp, chưa tương xứng với quy mô và số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp tư nhân hiện nay, công tác phát triển đảng gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số lượng tổ chức Đảng được thành lập trong các doanh nghiệp còn thấp là do chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của tổ chức Đảng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nên chưa mặn mà với việc thành lập tổ chức Đảng tại đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều công nhân lao động cũng chưa có định hướng, mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Khu công nghiệp Đình Hương, thành phố Thanh Hóa hiện có 6390 công nhân lao động, nhưng trong số đó chỉ mới có 99 đảng viên sinh hoạt ở 7 Chi bộ. Với đặc thù sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp nên việc tham gia sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ cũng gặp không ít khó khăn.

Ông Lê Xuân Long, Bí thư Đảng ủy khu công nghiệp Đình Hương, thành phố Thanh Hóa

Để tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Đặc biệt, sau khi Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05 ngày 28/5/2021 về tăng cường công tác phát triển Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm hơn công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp. 

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 10.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm công tác phát triển Đảng; đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển Đảng tại khối doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân.

Ông Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Trên thực tế công tác phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp được xem là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; đồng thời đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống. Việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp có vai trò ngày càng quan trọng về cả chính trị và kinh tế. Vì vậy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp trong công tác phát triển tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp để phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp cũng như nâng cao nhận thức của chủ các doanh nghiệp, góp phần giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển.Nguồn: Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 28.10

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở

Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở

18:43 , 09/11/2022

Trong thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý theo các qui định của Trung ương và của Tỉnh ủy đã được các Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời công tác luân chuyển cán bộ được xác định là một trong những khâu đột phá, góp phần đổi mới sâu sắc, toàn diện công tác cán bộ của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Thực tế cho thấy nhiều địa phương đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả trong công tác điều động luân chuyển cán bộ, từ đó góp phần ổn định và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ vào cuộc sống

15:57 , 09/11/2022

Năm 2022 là năm đầu tiên các cấp Hội Phụ nữ Thanh Hóa triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hội nhập, phát triển, các cán bộ và hội viên phụ nữ trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động, phong trào phụ nữ, tích cực đưa nội dung của Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo dấu những con tàu không số

Theo dấu những con tàu không số

10:39 , 09/11/2022

55 năm trước đây, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, con đường chi viện trên bộ chưa thể đáp ứng nhu cầu phục vụ chiến trường miền Nam, những chuyến tàu nhỏ bé thường gọi là "Tàu Không Số" đã bí mật vượt sóng biển Đông, vượt qua sự ngăn chặn, kiểm soát ngặt nghèo của quân thù, tiếp tế vũ khí, bổ sung lực lượng cho đồng bào, chiến sỹ miền Nam. Đoàn vận tải thủy 759 ( thành lập ngày 23/10/1961) là tiền thân của Đoàn 125 Hải quân đã mở đầu cho một hành trình đầy gian khó, hi sinh nhưng mang ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trên Đoàn tàu Không Số có không ít những người con quê hương Thanh Hóa đã tham gia hành trình mở đường trên sóng nước biển Đông. Con đường huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên biển với những chiến công hiển hách của lực lượng Hải quân và nhân dân các tỉnh duyên hải nơi tuyến đường đi qua, đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ tích. Tầm vóc, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm quý báu của nó vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

07:58 , 03/11/2022

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào Luật Địa chất và Khoáng sản. Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 08 ngày 6/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo an toàn trong khai thác khoáng sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện việc tăng cường quản lý và nâng cao vai trò, trách nhiệm để đạt được hiệu quả cao trong quản lý khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường

16:34 , 01/11/2022

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 1/11, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, đất nước

Phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, đất nước

10:57 , 29/10/2022

Sáng 28/10, tại Trung tâm hội nghị 25B (Thành phố Thanh Hóa), Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên trọng thể. Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu quan trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cấp Hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ để Đại hội thảo luận và quyết nghị. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đảng viên lão thành và “Con đường của cuộc đời”

Đảng viên lão thành và “Con đường của cuộc đời”

21:22 , 24/10/2022

Tại lễ tổng kết và trao giải “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2022, một người con của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa là cụ Nguyễn Đình Yên, năm nay tròn 100 tuổi, đã vinh dự được trao giải cho người cao tuổi nhất dự thi với bài viết,“Con đường của cuộc đời”. Bài viết là tiếng nói đầy trăn trở và trách nhiệm của một đảng viên lão thành trước vấn đề lớn, vô cùng ý nghĩa của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Huyện Hậu Lộc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Hậu Lộc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

22:40 , 18/10/2022

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, huy động mọi nguồn lực để phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới toàn huyện.

Những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Quan Sơn

Những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Quan Sơn

21:39 , 18/10/2022

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: “phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi” là 1 trong 6 chương trình trọng tâm của tỉnh. Đây cũng là nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

Huyện Quảng Xương với công tác quy hoạch, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030

Huyện Quảng Xương với công tác quy hoạch, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030

23:45 , 17/10/2022

Nhằm phấn đấu trở thành Thị xã vào năm 2030 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Quảng Xương đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. Huyện Quảng Xương xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ.