ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Phát triển Đảng trong Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Trong những năm vừa qua, không chỉ tập trung lãnh đạo, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa còn luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đến thời điểm này, Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa đã có 109 tổ chức đảng với gần 24 nghìn 400 đảng viên đang sinh hoạt tại 689 chi bộ; trong đó có 57 đảng bộ, chi bộ khối doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy với hơn 1 nghìn 400 đảng viên; có 56 chi bộ doanh nghiệp trực thuộc 34 đảng bộ phường, xã với gần 540 đảng viên.

Quang Tùng – Đăng Tuyển

24/09/2023 17:20

Với một số lượng lớn doanh nghiệp đóng trên địa bàn, Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa luôn xác định việc đẩy mạnh phát triển tổ chức cơ sở Đảng cả về số lượng và chất lượng là nhiệm vụ quan trọng, và việc đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển bằng những giải pháp thiết thực là cách làm hiệu quả nhất.

Phát triển Đảng trong Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  - Ảnh 2.

Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông là một trong số những doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa sớm thành lập chi bộ đảng. Từ buổi đầu thành lập với 6 đảng viên, sau hơn 20 năm phát triển, đến nay Chi bộ Tiến Nông đã có 56 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tháng 5/2022 Chi bộ Tiến Nông đã vinh dự được Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Thanh Hóa ra quyết định thành lập Đảng bộ. Với vai trò trọng trách của mình, trong thời gian qua, Đảng bộ Công ty đã phối hợp cùng Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động trong Công ty, tổ chức sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hợp lý, phân định rõ chức danh, nhiệm vụ và quyền hạn của một số cán bộ gián tiếp, để phát huy hết nhiệt tình và khả năng của cán bộ. Bổ sung kịp thời nhân lực cho phù hợp với yêu cầu sản xuất. Thời gian qua, các chi bộ đã phát huy được vai trò hạn nhân chính trị nòng cốt ở 3 nhà máy sản xuất và các đơn vị trực thuộc công ty, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp và của Đảng bộ Công ty trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Phát triển Đảng trong Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  - Ảnh 3.

Mặc dù những năm qua, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covíd 19, cùng với cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước và tỉnh Thanh Hóa, Doanh nghiệp Tiến Nông gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Hội đồng quản trị công ty, sự nhất trí cao của cán bộ đảng viên và toàn thể cán bộ công nhân lao động, Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông đã từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Trong 9 tháng đầu năm 2023, sản lượng của công ty đạt 120 nghìn tấn sản phẩm các loại; sản lượng tiêu thụ đạt 115 nghìn tấn; doanh thu đạt trên 710 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hơn 10,5 triệu đồng/ người/ năm. 100% lao động của Doanh nghiệp được đóng đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp Tiến Nông tiếp tục khẳng định được thương hiệu, uy tín trong lĩnh vực sản xuất phân bón và cung ứng các dịch vụ nông nghiệp trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Thực tiễn từ công tác xây dựng Đảng đã cho thấy, có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp không chỉ tạo thuận lợi cho chính người lao động là đảng viên được sinh hoạt Đảng tập trung, phù hợp môi trường hơn mà tổ chức Đảng còn là cầu nối gắn kết doanh nghiệp chặt chẽ hơn với cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Phát triển Đảng trong Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  - Ảnh 4.

 Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành TW Đảng "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới"; đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23/7/2018 về công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ trong thời gian tới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, những năm qua, các cấp ủy đảng từ Thành phố đến cơ sở luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển. Đồng thời, quan tâm xây dựng cơ sở đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia có hiệu quả các công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Phát triển Đảng trong Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  - Ảnh 5.

Ban thường vụ Thành ủy và Đảng ủy các phường xã, luôn quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển tốt, quan tâm tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cơ chế chính sách khuyến khích, tạo môi trường về cơ chế, thủ tục hành chính, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó, Thành ủy Thành phố Thanh Hóa cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng công tác đảng cho những người đứng đầu cấp ủy trong các doanh nghiệp.

Phát triển Đảng trong Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  - Ảnh 6.

Mặc dù Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa đã tập trung nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò của các tổ chức Đảng nói chung, đặc biệt quan tâm chú trọng phát triển các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Thành phố nói riêng. Tuy nhiên, việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa vẫn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ các doanh nghiệp có tổ chức Đảng còn rất thấp.

Đến thời điểm này, thành phố Thanh Hóa đang có gần 9 nghìn 300 doanh nghiệp, tạo việc làm cho gần 27 nghìn 500 lao động. Trong đó, có 113 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng, chiếm tỷ lệ trên 1,20%. Mặc dù có số lượng các doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động trên địa bàn khá lớn, nhưng đến nay vẫn có tới trên 9 nghìn 140 doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng chiếm 98,62%.

Phát triển Đảng trong Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  - Ảnh 7.

Qua khảo sát, đáng giá của Ban tổ chức Thành ủy Thành phố Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ thành lập tổ chức đảng thấp là do một số cấp ủy đảng chưa quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Công tác vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp trong việc hình thành tổ chức đảng chưa thường xuyên. Nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, gây khó khăn cho việc thành lập tổ chức Đảng. Một bộ phận công nhân, người lao động chưa giác ngộ, không làm việc ổn định tại công ty nên không thiết tha phấn đấu vào Đảng.

Từ thực tế đó, Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng Đề án: "Xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa" với mục tiêu đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân thời gian tới.

Phát triển Đảng trong Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  - Ảnh 8.

Cùng với việc tổ chức triển khai có hiệu quả đề án xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng trên địa bàn tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên trong năm 2023, nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng được Ban thường vụ Tỉnh ủy giao và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng để hiện thực hóa các mục phát triển, phấn đấu đến năm 2030 trở thành Thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Phát triển Đảng trong Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  - Ảnh 9.

Nguồn: Xây dựng Đảng 22/9/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Phát huy dân chủ để khơi dậy sức dân

Phát huy dân chủ để khơi dậy sức dân

23:03 , 07/11/2023

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của "dân chủ" với định hướng "Phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân". Thực hiện quan điểm trên, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thạch Thành luôn lấy phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" là mục tiêu thực hiện. Qua đó góp phần khơi dậy sức mạnh toàn dân để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện uỷ Như Xuân tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Huyện uỷ Như Xuân tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

22:00 , 07/11/2023

Xác định việc giải quyết kịp thời, thấu đáo đơn thư của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có vai trò quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; những năm qua, Ban thường vụ huyện uỷ Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Thực tế tại huyện Như Xuân cho thấy, do chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là giải quyết đơn thư, nên tình hình chính trị, an ninh – trật tự trên địa bàn luôn giữ ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội thảo khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội thảo khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

19:37 , 07/11/2023

Sáng ngày 7/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dự và chỉ đạo hội thảo. Tham dự hội thảo có đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Đọc và làm theo báo Đảng

Đọc và làm theo báo Đảng

15:37 , 07/11/2023

Báo, tạp chí của Đảng chính là cầu nối tin cậy giữa Đảng với Nhân dân. Đọc và làm theo báo Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Năm 1996, Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 11, nêu rõ: "Mỗi chi bộ Đảng, mỗi Ủy ban Nhân dân, Hội dồng Nhân dân xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có báo Nhân Dân (hằng ngày) và các báo của Đảng bộ địa phương mình". Năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 173 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo và đi vào nền nếp.

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo

15:02 , 07/11/2023

Huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng giao thông khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao dẫn đến những khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tuy nhiên vượt lên mọi khó khăn, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã có nhiều nỗ lực giảm nghèo trên cơ sở phát huy nội lực với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự hỗ trợ từ các chính sách, nguồn vốn của trung ương, của tỉnh.

"Cầu nối" giữa ý Đảng - lòng dân

"Cầu nối" giữa ý Đảng - lòng dân

16:42 , 06/11/2023

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ thôn, bản, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa đã trở thành cầu nối truyền tải kịp thời chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, tạo sự gắn bó, đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng các dân tộc anh em. Với sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, họ đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

17:00 , 02/11/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau". Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, triển khai nhiều chính sách chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Quy định mới về xếp loại hằng năm trong hệ thống chính trị

Quy định mới về xếp loại hằng năm trong hệ thống chính trị

16:27 , 02/11/2023

Ngày 4/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 124 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Theo đó, Quy định 124 có một số điểm mới so với Quy định số 132 ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị như sau:

Thành phố Thanh Hóa chú trọng phát triển đảng viên trong các Doanh nghiệp

Thành phố Thanh Hóa chú trọng phát triển đảng viên trong các Doanh nghiệp

22:07 , 26/10/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Không nên hẹp hòi. Nhưng việc phát triển Đảng phải làm cẩn thận, không được cẩu thả". Thực hiện lời Bác dạy, trong thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới trong các cơ quan, doanh nghiệp, xem đây là công việc trọng tâm, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

16:54 , 25/10/2023

Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.