ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Quy hoạch phát triển

Hành trình 10 năm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Hành trình 10 năm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

20:02 , 20/11/2023

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều phương diện, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, tiếp tục bồi đắp thêm truyền thống hiếu học và học giỏi của xứ Thanh.

Ngọc Lặc đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị

Ngọc Lặc đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị

18:29 , 06/11/2023

Theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ngọc Lặc phấn đấu trở thành huyện khá của tỉnh Thanh Hóa vào năm 2025 và hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đang đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

Hoằng Hóa ưu tiên quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị

Hoằng Hóa ưu tiên quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị

21:00 , 04/09/2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu: đến năm 2025, Hoằng Hóa trở thành đô thị loại 4 và trước năm 2030 sẽ trở thành thị xã. Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết xác định phát triển hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông và hoàn thiện quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp là khâu đột phá. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Hoằng Hóa đã tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đồng thời quan tâm xây dựng các quy hoạch theo phương châm quy hoạch phát triển phải được ưu tiên và đi trước một bước.

Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng

Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng

08:11 , 01/09/2023

Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thanh Hóa: Còn nhiều cụm công nghiệp chậm tiến độ thu hút đầu tư

Thanh Hóa: Còn nhiều cụm công nghiệp chậm tiến độ thu hút đầu tư

18:32 , 25/08/2023

Theo phương án phát triển cụm công nghiệp tại quy hoạch phát triển tỉnh Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 Thanh Hóa sẽ phát triển 115 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 5.267 ha. Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn tỉnh mới thành lập được 44 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.642 ha. Tiến độ này so với kế hoạch đặt ra là còn rất chậm.

Thọ Xuân đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị hướng tới trở thành thị xã

Thọ Xuân đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị hướng tới trở thành thị xã

07:24 , 27/05/2023

Nghị quyết số 10 ngày 10/1/2022 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu xây dựng Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, cùng với sự đầu tư của tỉnh, huyện Thọ Xuân đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng phát triển đô thị.

Chính thức phê duyệt Quy hoạch Điện VIII

Chính thức phê duyệt Quy hoạch Điện VIII

08:35 , 18/05/2023

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá – Thể chế hoá cao nhất các nghị quyết  về phát triển tỉnh Thanh Hoá

Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá – Thể chế hoá cao nhất các nghị quyết về phát triển tỉnh Thanh Hoá

21:27 , 20/03/2023

Ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về việc thông qua quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nửa năm sau, Thanh Hóa là địa phương thứ 4 trong cả nước được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quyết định số 153 ngày 27/2/2023. Đây là công cụ quản lý tổng hợp về quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh, giúp tỉnh có được các định hướng, chiến lược phát triển trong thời kỳ quy hoạch, đồng thời là một bước quan trọng trong việc cụ thể hoá Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá - Phát huy tính tự lực, tự cường để phát triển

Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá - Phát huy tính tự lực, tự cường để phát triển

20:55 , 06/03/2023

Tỉnh Thanh Hoá luôn xác định, công tác quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo hành lang cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Một quy hoạch có chất lượng tốt sẽ giúp khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và giúp cho tỉnh có được đường đi nhanh nhất, hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được xây dựng trên tinh thần phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, có tính khả thi cao để có cơ sở vững chắc cho sự phát triển.

Thanh Hóa thu hút được trên 80 dự án kinh doanh du lịch, tổng vốn hơn 145.000 tỷ đồng

Thanh Hóa thu hút được trên 80 dự án kinh doanh du lịch, tổng vốn hơn 145.000 tỷ đồng

17:30 , 29/01/2023

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025, những năm qua tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực du lịch. Đồng thời có những định hướng chiến lược về quy hoạch phát triển du lịch bốn mùa, nhằm từng bước khẳng định vị thế của du lịch xứ Thanh trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Gần 280 khách hàng đang vay vốn trồng rừng và phát triển chăn nuôi

Gần 280 khách hàng đang vay vốn trồng rừng và phát triển chăn nuôi

10:57 , 25/09/2022

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã triển khai cho vay trồng rừng và phát triển chăn nuôi theo Nghị định 75/2015 của Chính phủ.