Longform
img

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo (*)

Sáng 29/12, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị!

Như đã thành thông lệ tốt đẹp, vào thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, cũng là lúc chúng ta có mặt tại đây để nhìn nhận, đánh giá lại kết quả sau 01 năm đầy nỗ lực, cố gắng; đồng thời thảo luận và thống nhất quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm tiếp theo.

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới 2024, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức. Đây là hội nghị được tổ chức rất kịp thời và có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2024.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu ở điểm cầu Trung tâm và toàn thể các đồng chí ở tất cả các điểm cầu trong tỉnh lời chào thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất!

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo (*)- Ảnh 1.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Năm 2023 đầy biến động và không ít khó khăn, thách thức đã đi qua trong niềm phấn khởi, tự hào về những nỗ lực và những thành tích, kết quả rất đáng trân trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta. Trong kết quả chung đó, có những dấu ấn quan trọng trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương.

Trong năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, và thực tiễn địa phương, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đưa tỉnh ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và giành được những kết quả toàn diện. Đáng chú ý là:

Thứ nhất, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung cao cho công tác quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và tập trung xây dựng các đề án, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, có 04 chính sách đã có các quy định, hướng dẫn cụ thể và đang được triển khai thực hiện; 01 chính sách để lại tăng thu từ xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn đang trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Bên cạnh đó, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ động rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách mới, đột phá, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh; trong năm, đã trình HĐND tỉnh thông qua 129 nghị quyết liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo (*)- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Thứ hai, các đồng chí đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương rà soát, hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (là tỉnh thứ 4 trong cả nước được phê duyệt quy hoạch tỉnh) và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn và quy hoạch chi tiết xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh và các địa phương.

Thứ ba, bám sát chủ đề công tác năm 2023 là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”, với phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới thể hiện sự quyết liệt, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; hoạt động UBND tỉnh nhịp nhàng hơn, hiệu quả hơn, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Tinh thần đoàn kết, thống nhất tiếp tục được duy trì; tinh thần kiến tạo, phục vụ cơ bản được các cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở, từ lãnh đạo UBND tỉnh đến lãnh đạo các sở, ngành thể hiện rõ hơn.

UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 327/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh. Đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nhất là về quy hoạch, thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, nguồn cung và giá nguyên, vật liệu, giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo (*)- Ảnh 3.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông; tăng cường quản lý hoạt động báo chí. Tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh hơn tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện các dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa; tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống tại các địa phương; đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Thứ năm, công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và hợp tác với các tỉnh bạn được đẩy mạnh; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao tầm cỡ quốc gia. Kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính được tăng cường; cải cách hành chính được chú trọng. Công tác quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực được quan tâm, nhất là những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Bên cạnh việc triển khai khối lượng công việc rất lớn thường xuyên, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, hạn chế, yếu kém trước đây theo các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đã triển khai nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát giữa chính quyền cấp trên với chính quyền cấp dưới được tăng cường, việc tự kiểm tra của các cơ quan thuộc UBND các cấp được tiến hành thường xuyên hơn.

Năm qua cũng là năm HĐND các cấp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, trong đó có các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND các cấp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, tất cả các thành viên UBND tỉnh được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao từ 71,25% tổng số phiếu trở lên; một số thành viên không có phiếu tín nhiệm thấp. Kết quả này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2023 vừa qua; đánh giá cao và trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo (*)- Ảnh 4.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Những kết quả mà chúng ta đạt được nêu trên là rất phấn khởi và xứng đáng được trân trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình chung đang có nhiều khó khăn; song, so với mục tiêu, yêu cầu đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chúng ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế, có mặt yếu kém. Đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thời cơ, vận hội; chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh còn thấp. Sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Số lượng sản phẩm công nghiệp mới còn ít; một số sản phẩm truyền thống khả năng cạnh tranh thấp. Sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng, hấp dẫn, chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao. Việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư còn chậm, lúng túng, dẫn đến hư hỏng, xuống cấp, lãng phí tài sản của Nhà nước. Hoạt động xúc tiến đầu tư hiệu quả còn hạn chế. Tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm và thiếu đồng bộ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn một số huyện đạt thấp. Tiến độ lập, trình phê duyệt một số quy hoạch phân khu chức năng, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Văn hóa - xã hội có mặt chậm chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiểm ẩn yếu tố gây mất ổn định.

Năng lực chỉ đạo, tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong quản lý của chính quyền một số nơi chưa cao; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ vẫn là khâu yếu ở một số địa phương, đơn vị. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, như: Đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng, quy hoạch,... chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc chưa chặt chẽ, thiếu chia sẻ, chưa mang lại hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm; vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, làm trì trệ, ách tắc công việc...

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã và đang làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, thông qua hội nghị lần này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu chính quyền các cấp phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Chúng ta đều biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, năm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta là rất lớn, đặc biệt là mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.540 USD trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 135.000 tỷ đồng trở lên. Tôi cơ bản thống nhất với các văn bản mà UBND tỉnh đã chuẩn bị và trình bày tại hội nghị, nhất là chủ đề công tác năm làKỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, với quan điểm chỉ đạo, điều hành là "Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn”, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, 08 trọng tâm chỉ đạo, điều hành và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo (*)- Ảnh 5.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương phải tập trung phân tích, dự báo sát đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước để xây dựng các phương án kịch bản, kế hoạch hằng tháng, hằng quý và cả năm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sát, đúng, hiệu quả, không để bị động, lúng túng; gắn với tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên cơ sở đúng nguyên tắc trung thực, thẳng thắn, xây dựng, vì hạnh phúc của Nhân dân và vì sự phát triển của tỉnh. Tinh thần chung của năm 2024 là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2023 để tăng tốc, bứt phá, về đích, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành. Khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả Thông báo số 504/TB-VPCP ngày 05/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, rà soát, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách mới, đột phá, các chương trình, dự án lớn về kết cấu hạ tầng, về văn hóa, về hành chính để khởi công và khánh thành chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định và trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa (bao gồm cả khu vực mở rộng huyện Đông Sơn), quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tại các khu vực phát triển nhanh, dọc các tuyến đường giao thông lớn, các tuyến giao thông chính. Tập trung rà soát, điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút đầu tư phát triển.

Hai là, tăng cường củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm, rõ ràng, mạch lạc, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả.

UBND tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước cần tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh. Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, về chỉ tiêu sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ tính tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng các khu du lịch, khu, cụm công nghiệp, các dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối liên vùng đang triển khai; tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm khởi công Dự án điện khí LNG Nghi Sơn, Khu công nghiệp Phú Quý (huyện Hoằng Hóa); khẩn trương thực hiện thủ tục để sớm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa, Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh (huyện Thiệu Hóa).

Cùng với tập trung giải quyết những vấn đề lớn, chiến lược, có tính đột phá, UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các địa phương phải khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, cấp phép khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên, khoáng sản, môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tính tiền sử dụng đất, thi công các dự án lớn, tiến độ triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trật tự xây dựng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm,... bảo đảm cho tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo (*)- Ảnh 6.

Điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Ba là, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm; thực hiện nghiêm quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn; tăng cường quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư, kiên quyết điều chỉnh vốn, chuyển chủ đầu tư các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo hoàn thành vượt cao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024; quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để tập trung nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách. Thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tổ chức rà soát, xử lý, sắp xếp lại tài sản công, nhất là cơ sở nhà, đất các thôn, xã sau sáp nhập; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động số 22-KH/TU ngày 23/7/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn giai đoạn 2021-2025; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và lề lối làm việc; xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét xử lý căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Năm là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo, giải quyết căn bản tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp học, bậc học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; khắc phục tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và vi phạm quyền lợi của người lao động. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất ở nông thôn, miền núi; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho các khu công nghiệp và các trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch của tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp lại dân cư ở các huyện miền núi và hỗ trợ đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống bền vững. Tạo chuyển biến rõ nét về chất các hoạt động văn hóa; tiếp tục quan tâm xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui Xuân Giáp Thìn 2024 trong không khí “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình”.

Sáu là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, nhụt chí, làm việc "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bảy là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan nhà nước; đặc biệt là xây dựng chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị; khẩn trương thực hiện các thủ tục để sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, trong đó cần chú ý quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân các địa phương, đơn vị thuộc diện sắp xếp, bảo đảm an dân, ổn địa bàn.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo (*)- Ảnh 7.

Thưa các đồng chí!

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2023 và chuẩn bị đón chào năm mới 2024 trong không khí vui mừng, phấn khởi về những thành tựu mà quê hương Thanh Hóa đạt được sau một năm đầy nỗ lực, cố gắng.

Tiếp nối và phát huy những thành tích, kết quả đạt được, tôi tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Trước thềm năm mới 2024 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Năm mới giành nhiều thắng lợi mới!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đặt.


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận