Longform
img

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa "đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..."(*)

Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thưa các đồng chí đại diện các ban của Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thư­a các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị!

Sau 01 thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao; Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 - một trong những hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng của tỉnh trong năm 2023 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào nội dung Báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị; đồng thời, đã đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã thống nhất:

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 1.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với rất nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn và có những khó khăn, thách thức mới, khó lường. Trong đó, thuận lợi cơ bản là: (1) Đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố và tăng cường. (2) Những thành tựu mà chúng ta đạt được sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong những năm gần đây, đã tạo ra thế và lực ngày càng lớn mạnh cho tỉnh. (3) Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng rất cao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đến nay nhiều "điểm nghẽn" về thể chế và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chung của đất nước và của tỉnh đã từng bước được tháo gỡ, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển. (4) Thời tiết cơ bản thuận lợi.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức lớn hơn và gay gắt hơn so với dự báo, đáng chú ý là: Tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na kéo dài. Ở trong nước, tăng trưởng kinh tế chậm lại và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xảy ra trên diện rộng, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, lãi suất tăng cao, giá nguyên nhiên vật liệu biến động mạnh, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Một số quy định của pháp luật thắt chặt lại, hoặc chồng chéo, thiếu sự thống nhất, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức năng lực hạn chế, thiếu nhiệt huyết, cùng với tâm lý, tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các địa phương, đơn vị… Nửa nhiệm kỳ đầu, cũng là thời điểm chúng ta dành nhiều thời gian, công sức phục vụ và tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát…

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 2.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 07/27 chỉ tiêu dự báo vượt mục tiêu Đại hội, 15 chỉ tiêu hoàn thành và 05 chỉ tiêu còn nhiều khó khăn, khó hoàn thành. Nổi bật là:

(1) Chúng ta đã sớm hoàn thành việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương; kịp thời ban hành, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc, các quy chế, quy định của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội (khóa XV) ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 "Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa"; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị đến năm 2040, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 3.

(2) Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm ước đạt 9,69%, đứng thứ 5 cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nhiều chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách nhà nước tăng cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết và so với năm 2020.

(3) Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tập trung chỉ đạo quyết liệt; các chỉ số tăng thứ hạng so với đầu nhiệm kỳ và đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước là: Chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Trong nửa đầu nhiệm kỳ, đã khởi công xây dựng và hoàn thành một số dự án công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, du lịch quy mô lớn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

(4) Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, tỷ lệ ca mắc Covid-19 và tử vong do Covid-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên; nhiều hộ gia đình nghèo nhiều năm sinh sống trên sông, ở khu vực có nguy cơ cao bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới nơi an toàn. Các sự kiện lớn của tỉnh được tổ chức thành công; nhiều dấu ấn về văn hóa, giáo dục, thể thao đạt các danh hiệu quan quân của cả nước, đã tạo sức lan toả mạnh mẽ, được dư luận và Nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 4.

(5) Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành bạn được tăng cường.

(6) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác và đạt kết quả tích cực; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, khắc phục, xử lý kịp thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

(7) Việc thực hiện 06 chương trình trọng tâm, 03 khâu đột phá, đặc biệt là Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển du lịch, được triển khai khoa học, bài bản và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nêu trên thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 5.

Thưa toàn thể Hội nghị! 

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 3 năm qua; đáng chú ý là:

1. Còn 05 chỉ tiêu nhiệm kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn, khó hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội, gồm: (1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm; (2) Cơ cấu ngành kinh tế trong GRDP; (3) GRDP bình quân đầu người năm 2025; (4) Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội; (5) Tổng giá trị xuất khẩu. Trong khi đây là những chỉ tiêu vô cùng quan trọng, quyết định đến chất lượng tăng trưởng và đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

2. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa đảm bảo theo yêu cầu. Nhiều dự án đã được giao đất từ nhiều năm, đã được gia hạn nhiều lần nhưng vẫn chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm. Tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm và rất chậm và thiếu đồng bộ. Một số khu công nghiệp được quy hoạch trong thời gian dài nhưng vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư hạ tầng. Một số khu công nghiệp có nhà đầu tư, nhưng triển khai đầu tư kinh doanh hạ tầng rất chậm, như: Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Khu công nghiệp số 3 Khu kinh tế Nghi Sơn. Nhiều dự án đầu tư công chậm tiến độ; công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án nhìn chung còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 6.

3. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) bị giảm bậc. Môi trường đầu tư kinh doanh vẫn chưa thật thông thoáng, hấp dẫn. Một số quy hoạch chậm được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện; còn thiếu đồng bộ và thiếu thống nhất giữa các quy hoạch. Các nhà đầu tư tiếp cận đất đai còn khó khăn; còn thiếu quỹ đất sạch để sẵn sàng thu hút đầu tư; giải quyết thủ tục đầu tư còn có tình trạng gây phiền hà; tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất của không ít dự án còn rất chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án và kết quả thu ngân sách.

4. Hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư hiệu quả chưa cao; kết quả thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Hoạt động của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn; hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chậm được nâng lên.

5. Nhiều khu dân cư còn đầu tư dở dang, chưa đồng bộ, hiện đại; tiến độ đầu tư một số dự án chậm, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Quản lý quy hoạch ở các đô thị còn nhiều bất cập; cung cấp các dịch vụ cơ bản tại một số khu đô thị mới còn chậm, tính kết nối giữa các khu đô thị chưa cao. Nhiều vướng mắc về đất đai chưa được giải quyết, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở nhiều nơi còn chậm. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác sai thiết kế, ngoài vị trí mốc giới còn diễn ra.

6. Chất lượng hoạt động văn hóa chưa đồng đều giữa các vùng, miền; cơ sở vật chất, hệ thống các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu, chưa đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về di tích còn hạn chế. Một số dự án trùng tu, tôn tạo di tích chậm triển khai thực hiện. Việc giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên ở các cấp học, bậc học, giáo viên các môn đặc thù và giữa các địa phương còn thiếu tính hệ thống, tổng thể, hiệu quả thấp. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học, nhất là khu vực miền núi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thực hiện cơ chế tự chủ trọng các bệnh viện công lập, nhất là ở khu vực nông thôn miền núi còn khó khăn. Giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là ở khu vực miền núi.

7. An ninh trên tuyến biên giới và một số địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định. Tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp. Vẫn còn vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

8. Năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền một số đơn vị cấp huyện, cấp xã còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tính tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có một số lãnh đạo quản lý các cấp chưa cao. Đáng quan tâm là căn bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám quyết, giữ an toàn cho mình, "đá bóng", đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, bộ phận khác, cơ quan khác,… khiến nhiều công việc bị đình trệ, làm cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn. 

9. Kết quả thực hiện một số chương trình trọng tâm còn hạn chế. Tổ chức thực hiện các khâu đột phá còn thiếu đồng bộ, quyết liệt nên kết quả đạt được còn thấp so với mục tiêu Đại hội.

Chính vì vậy, tại hội nghị quan trọng này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 7.

Thưa các đồng chí!

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong 3 năm qua, chúng ta rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn đó là:

Một là, phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, Quy chế làm việc và các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; coi trọng việc giữ gìn, phát huy đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và trong Nhân dân để cùng chung sức, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu vì sự phát triển của tỉnh.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và có trọng tâm, trọng điểm; phải thực sự sâu sát, quyết liệt, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện dứt điểm từng nội dung công việc; vừa chủ động giải quyết kịp thời những nhiệm vụ trước mắt, những vấn đề bức xúc, phát sinh vừa chú trọng những vấn đề lớn, lâu dài, có tính chiến lược để tạo bước đột phá trên từng lĩnh vực; nắm chắc tình hình, dự báo sát đúng, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cho phát triển nhanh và bền vững.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 8.

Ba là, phải nhận thức đúng vị trí của Thanh Hóa trong khu vực và cả nước. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nội lực của tỉnh, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và sự ủng hộ, hợp tác của các địa phương; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân, từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Bốn là, phải quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời cán bộ có sai phạm, vi phạm; kịp thời thay thế người đứng đầu thiếu trách nhiệm, năng lực hạn chế để cơ quan, đơn vị trì trệ, yếu kém, mất đoàn kết nội bộ.

Năm là, phải chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; chú trọng công tác tự kiểm tra, tự phát hiện, tự soi, tự sửa các hạn chế, yếu kém, vi phạm trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý các vi phạm, khuyết điểm ngay từ khi mới phát sinh.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 9.

Thư­a các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta phải sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa "đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước" như Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định. Ước mơ Thanh Hóa trở thành tình phát triển nhanh và bền vững, tỉnh "kiểu mẫu" luôn luôn là khát vọng xuyên thế kỷ. Đó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mong ước của mọi người dân xứ Thanh trong tỉnh và hàng triệu người dân xứ Thanh ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài đang chung nhau một hành trình đồng tâm nhất, thiết tha, đẹp đẽ và bất biến nhất, hành trình đó mang tên "Khát vọng xứ Thanh".

Mục tiêu này, chắc sẽ là không quá xa nếu chúng ta có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, nhưng ngược lại chưa bao giờ gần nếu chúng ta đủng đỉnh, thỏa mãn. Bi kịch không phải là sự thất bại trước mục tiêu lớn mà chính là sự thỏa mãn với mục tiêu nhỏ. Thực tế, nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh ta trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025 là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 10.

Hội nghị biểu thị sự thống nhất cao với các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong giai đoạn 2024-2025 đã được nêu trong Báo cáo; yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị phải chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ 02 năm 2024-2025, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân; khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; chủ động ứng phó với khó khăn, thách thức; khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém; huy động tối đa các nguồn lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, quyết tâm thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Trước mắt, trên cơ sở kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đối với những chỉ tiêu có khả năng vượt kế hoạch thì phải củng cố vững chắc và phấn đấu đạt cao hơn; đối với những chỉ tiêu có khả năng đạt kế hoạch thì tiếp tục phấn đấu để đạt và vượt kế hoạch; đối với 5 chỉ tiêu khó đạt, phải rà soát, đánh giá kỹ những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân, trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh giải pháp, biện pháp, đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả, khả thi để phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất.

Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; trong đó tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột tăng trưởng, 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 11.

Thứ hai, tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt công suất thiết kế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang triển khai; thu hút có chọn lọc các dự án công nghiệp quy mô lớn, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ; trọng tâm là phát triển du lịch, vận tải, logistics, thương mại, với các sản phẩm chất lượng cao.

Thứ ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động đa dạng, tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao thứ hạng các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm nhằm tạo ra không gian phát triển mới; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công để dẫn dắt, thu hút nguồn lực hợp pháp của xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Bên cạnh việc hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công xây dựng các công trình đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cần nghiên cứu đề xuất đầu tư một số dự án lớn, trọng điểm, tạo điểm nhấn cho phát triển, như: Đường Vành đai 3 và Cầu Đò Đại, thành phố Thanh Hóa; Trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; Khu trung tâm văn hóa tỉnh (Công viên văn hóa xứ Thanh); Sân vận động tỉnh; Nhà thi đấu tỉnh,… Tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2025. Nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước; chú trọng thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới và tiết kiệm chi thường xuyên, để dành nguồn lực chi đầu tư phát triển.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 12.

Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ; thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong các doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở đào tạo. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số; huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng số; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại hóa hệ thống y tế, nâng cao chất lượng phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục ở khu vực miền núi. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Thứ sáu, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là tại các địa bàn khu vực biên giới, tuyến biển, các đô thị, khu kinh tế. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài.

Thứ bảy, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tập trung khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị chúng ta diễn ra trong bầu không khí của những ngày mùa thu lịch sử, với đầy ắp các sự kiện kỷ niệm đầy ý nghĩa của các ban xây dựng Đảng và ngày Phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu, các chị em phụ nữ những tình cảm ấm áp, nghĩa tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúng ta tin tưởng rằng, với đà tiến bộ và phát triển như hiện nay, nhất định Phụ nữ sẽ phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", luôn là trụ cột tình cảm, thắp sáng niềm tin, ước mơ và hy vọng cho mỗi gia đình, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc..." (*) - Ảnh 13.

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Phát huy những thành tích đã đạt được, trước đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả của công việc trong giai đoạn mới, để xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, người đứng đầu các cấp phải luôn quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hành động, có tinh thần "7 dám", như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định, đó là "Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung"; thực hành phong cách làm việc khoa học, sâu sát, cụ thể, gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, khiêm tốn học hỏi, nói đi đôi với làm, bằng hành động thực tế theo đuổi công việc đến cùng, đo đếm được kết quả, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Với tinh thần đó, xin bế mạc Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*  Title bài do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đặt)


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận