ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Thanh Hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch là một trong những định hướng đúng đắn, đã và đang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo ngành văn hóa thể thao và lịch, các địa phương thực hiện. Từ đó giá trị của di sản ngày càng được nâng lên, phục vụ tốt cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Minh Thúy - Xuân Sơn

22/11/2022 20:06

Thọ Xuân là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch gắn với các di sản. Trên địa bàn huyện có 224 điểm di tích, trong đó có 56 di tích được xếp hạng, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 4 di tích và cụm di tích cấp quốc gia.

Thanh Hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, huyện còn có một kho tàng văn hóa phi vật thể khá đồ sộ với  24 lễ hội, lễ tục truyền thống gắn với di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được công nhận, trong đó có 2 lễ hội tiêu biểu quy mô cấp tỉnh và trò diễn Xuân Phả đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhằm phát huy giá trị của các di sản, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã quan tâm, tạo điều kiện trùng tu, tôn tạo di tích đáp ứng nhu cầu thăm quan, du lịch của nhân dân và du khách thập phương.

Thanh Hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết: "Với di sản văn hóa phi vật thể thì huyện tăng cường tuyên truyền, bảo vệ cho di sản không bị xuống cấp để các di tích được lưu giữ  lâu dài. Trước mắt di sản trò diễn Xuân Phả hằng năm đều được đầu tư để truyền dạy, bảo tồn và đầu tư các trang phục, đạo cụ. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đề xuất di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Lê Hoàn. Hiện nay chúng tôi đã trình hội đồng cấp tỉnh và hướng tới trình trình cục di sản phê duyệt và một số di sản khác sẽ tiếp tục lập hồ sơ khoa học để được công nhận".

Thanh Hoá là tỉnh có số lượng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể khá lớn với 856 di tích đã được xếp hạng và 1 di sản thế giới, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích quốc gia và 711 di tích cấp tỉnh; 11 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia. Đây chính là nguồn tài nguyên du lịch văn hóa đa dạng, phong phú.

Thanh Hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch - Ảnh 4.

Để phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnhThanh Hoá, trong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều di tích được đầu tư tu bổ, phục hồi, tôn tạo gắn với phát triển du lịch, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc và giáo dục truyền thống, quảng bá về hình ảnh, vùng đất, con người Thanh Hóa, thu hút đông đảo du khách tham quan, nghiên cứu.Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt  Lam  Kinh,sau khi được phục dựng trên nền móng công trình cổ, Lam Kinh đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi đến với Thanh Hóa. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Lam Kinh đã được đón hơn 367.000 lượt du khách, trong đó có  khoảng 1200 khách nước ngoài.

Thanh Hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch - Ảnh 5.

Ông Vũ Đình Sỹ, Trưởng Ban Quản lí khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Ông Vũ Đình Sỹ, Trưởng Ban Quản lí khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tập trung xây dựng đội ngũ, nâng cao nghiệp vụ, hiểu biết sâu sắc về giá trị  di sản. Từ đó chúng tôi đưa đến những tinh thần đó cho du khách và phục vụ cho quá trình nghiên cứu . Các kế hoạch, quy hoạch đều gắn với bảo vệ di tích. Chúng ta gìn giữ tốt thì chúng ta mới có định hướng để phát huy giá trị di tích".

Thanh Hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch - Ảnh 6.

Sau hơn 10 năm được công nhận di sản văn hóa thế giới, thành Nhà Hồ, đã được tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản. Chỉ tính riêng trong năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các dự án: tu sửa tường thành đá, xây dựng biển chỉ dẫn và giới thiệu di sản thế giới Thành Nhà Hồ; xây dựng dự án khai quật tổng thể, toàn diện khu vực thành nội di tích Thành Nhà Hồ giai đoạn 2; phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật đường Hoàng Gia, khu vực Thành Nội di sản; xây dựng, trình duyệt chương trình khảo cổ học chiến lược, toàn diện đối với toàn bộ khu vực đề cử của Di sản Thành Nhà Hồ. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay góp sức bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ.

Thanh Hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ cho biết: "Trong thời gian qua, Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm khai thác tối đa giá trị của di sản. Chúng tôi tăng cường tạo ra các sản phẩm du lịch mới như khai mạc trung tâm văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô, triển khai các tuyến xe điện đi thăm quan làng cổ. Các hoạt động khai quật khảo cổ cũng được thực hiện thường xuyên. các gian hàng lưu niệm cũng được tăng cường nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ khách du lịch".

Miền núi Thanh Hóa  cũng  là vùng đất giầu có về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.  Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, các huyện miền núi đã  ban hành nhiều nghị quyết với  nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Các sản phẩm làng nghề, những  điệu dân ca, dân vũ, lễ hội của người dân bản địa đã được công nhận là di sản văn hóa và trở thành  sản phẩm du lịch đặc sắc, giúp cho cuộc sống của bà con khu vực miền núi được nâng cao.

Thanh Hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch - Ảnh 8.

Các di tích lịch sử - văn hóa đang ngày càng góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội của Thanh Hóa nói chung. Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế thì việc khai thác, phát huy giá trị di tích vẫn còn khá khiêm tốn. Chính vì lẽ đó, để du lịch văn hóa thực sự trở thành sản phẩm thế mạnh của du lịch Thanh Hóa, bên cạnh việc đầu tư cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã và sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ưu tiên, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, xây dựng được các sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn, song song với đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ du lịch.

Thanh Hóa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch - Ảnh 9.

Trên thực tế, giá trị của các di sản không chỉ góp phần làm dày hơn, phong phú, đa dạng hơn kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc; mà còn có thể trở thành một động lực, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Với những lợi thế về sản phẩm du lịch đa dạng và kho tàng di sản văn hóa đặc sắc, ngay sau khi mở cửa du lịch đầu năm nay, Thanh Hóa đã thu hút đông đảo khách du lịch, Tính đến hết tháng 10 năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Thanh Hóa đã đạt gần 11 triệu lượt khách, đạt 107,4 kế hoạch năm 2022.

Nguồn: Chuyên mục Đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngày 22.11.2022

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Đầu tư sáng tạo các tác phẩm báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đầu tư sáng tạo các tác phẩm báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10:21 , 12/01/2023

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá đề ra trong năm 2023 đó là động viên cán bộ, hội viên, người làm báo đầu tư sáng tạo các tác phẩm báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21

09:23 , 12/01/2023

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

18:36 , 09/01/2023

Thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị đã liên tục đăng tải thông tin sai sự thật nhằm hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình trên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng như tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Huyện Nông Cống thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên

Huyện Nông Cống thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên

12:20 , 09/01/2023

Xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có vai trò quan trọng giúp nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nông Cống luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các cấp và Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Mục tiêu đề ra là kịp thời biểu dương, nhân rộng những nhân tố tích cực, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, kịp thời chấn chỉnh và uốn nắn khuyết điểm. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện Nông Cống có phẩm chất chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Vĩnh Lộc triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển Quy hoạch đô thị Bồng

Vĩnh Lộc triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển Quy hoạch đô thị Bồng

22:47 , 05/01/2023

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2877 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045. Đây là căn cứ quan trọng tạo động lực để Vĩnh Lộc thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ thị hóa, xây dựng đô thị Bồng thành trung tâm kinh tế, văn hoá- xã hội - du lịch thuộc các xã phía Đông sông Bưởi, đầu mối giao thương, phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải khu vực phía Tây Bắc Thanh Hóa.

Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể

Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể

22:14 , 05/01/2023

Xác định vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, thời kỳ đổi mới Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển thành phần kinh tế này. Điển hình là Nghị quyết 13 Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 20 Trung ương 5, khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp hội thành lập nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Đến nay, các mô hình này đều phát huy hiệu quả, phù hợp với phát triển kinh tế của địa phương, góp phần quan trọng cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Tự do Internet tại Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận

Tự do Internet tại Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận

21:42 , 03/01/2023

Dù nước ta đạt nhiều thành tựu vượt bậc về tốc độ phát triển công nghệ thông tin, trong nhóm dẫn đầu thế giới về tỷ lệ số người dân sử dụng mạng internet và mạng xã hội. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu và các tổ chức thiếu thiện chí vẫn có cái nhìn không khách quan, thậm chí đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về tự do Internet ở Việt Nam. Thực tế cho thấy, sự phát triển và tự do Internet tại Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận.

Tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

Tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

21:37 , 03/01/2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã nhấn mạnh: với tư cách là ngành "đi trước mở đường", hệ thống Tuyên giáo trong tỉnh phải thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; phải quán triệt phương châm "Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền".

Chuyện ở khu phố Thượng Hải

Chuyện ở khu phố Thượng Hải

05:37 , 02/01/2023

Khu phố Thượng Hải, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có 1300 hộ dân, hơn 4000 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào công giáo, chỉ có hơn 20 hộ lương giáo. Đạo Thiên chúa đã du nhập vào vùng đất ven biển này từ rất sớm, và trở thành văn hóa tín ngưỡng của người dân nơi đây. Trước đây, không riêng gì ở Thượng Hải, mà hầu hết các vùng đồng bào công giáo sinh sống, công tác phát triển Đảng rất khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là hoạt động hiệu quả của Chi bộ khu phố, Thượng Hải đã trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, không chỉ của phường Hải Thanh, mà còn của cả thị xã Nghi Sơn.

Kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Thanh Hóa năm 2022

05:36 , 02/01/2023

Năm 2022, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với những kết quả nổi bật. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các chỉ thị, quyết định để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.