Longform
img

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 1.

Năm 2022, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; trở thành điểm sáng "trong bức tranh xám màu" của kinh tế toàn cầu. Năm 2023 được dự báo sẽ khó khăn hơn khi kinh tế toàn cầu suy giảm.

Chuyên đề "Dự báo năm 2023" gồm chuỗi bài phỏng vấn lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và chuyên gia các lĩnh vực, nhằm nhận diện thách thức, cơ hội, đồng thời gợi mở các giải pháp để Việt Nam tiếp tục vượt khó, bứt phá.
Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 3.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Cùng với cả nước, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong công tác và hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt; kinh tế tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,51%, vượt kế hoạch (11,5% trở lên), thuộc nhóm 7 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thanh Hóa đã xác lập kỷ lục mới trên nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó thu ngân sách Nhà nước đạt 51 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 100 lần so với tổng thu năm 1997.

Tỉnh đã khởi công, khánh thành một số dự án công nghiệp, giao thông quy mô lớn, góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 4.

Chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào sinh sống trên sông, đồng bào sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và tăng cường.

Qua thực tiễn công tác, chúng tôi rút ra một số bài học cần thường xuyên quan tâm, đó là:

Thứ nhất, phải thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trước hết là sự tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trên cơ sở các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đất nước, của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị.

Thứ hai, chủ động theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nâng cao năng lực dự báo, phân tích để kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm chủ động ứng phó hiệu quả với mọi khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; đồng thời, khơi dậy được khát vọng phát triển; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, các yếu tố thuận lợi, khắc phục hạn chế, yếu kém, “điểm nghẽn” để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ ba, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát thực tế; tổ chức thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ điều kiện bảo đảm, rõ thời gian, rõ hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; kịp thời bổ sung, điều chỉnh giải pháp cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 5.

Thứ tư, phải kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh, bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển, làm cơ sở để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo động lực cho tỉnh phát triển.

Thứ năm, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, công chức chuyên môn thuộc các sở, ngành cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời điều chuyển, bố trí lại, thay thế cán bộ, công chức năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 6.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, năm có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Theo dự báo, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về kinh tế, chính trị và an ninh; kinh tế vĩ mô toàn cầu sẽ có những bất ổn; biến động chính trị-an ninh thế giới; tác động cực đoan của biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của dịch bệnh,…

Cùng với việc tập trung triển khai các công việc thường xuyên, chúng ta phải dành nhiều thời gian, công sức cho việc giải quyết các công việc tồn đọng và sẽ còn có những vấn đề mới phát sinh, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Có thể nhận định, khó khăn, thách thức trong năm 2023 sẽ nhiều hơn, phức tạp hơn năm 2022.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 7.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2022, cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường; một số dự án lớn, có sức lan tỏa đi vào hoạt động; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội phát huy hiệu quả,… là những điều kiện thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa nâng cao vị thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác định sẽ phải đối mặt với những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá nguyên, vật liệu đầu vào tăng cao; thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, hoạt động cầm chừng; một số sản phẩm chủ lực đã phát huy hết công suất, trong khi chưa có nhiều sản phẩm mới; một số dự án quy mô lớn chậm triển khai thực hiện do vướng mắc về thể chế, mặt bằng; khả năng khai thác một số nguồn lực, nhất là đất đai, khoáng sản giảm so với những năm trước; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường...

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 29/8/2022. Ảnh: VGP

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 9.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của năm giữa nhiệm kỳ; tỉnh Thanh Hóa xác định năm 2023 phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2022, trong đó mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) phải đạt 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD trở lên, thu ngân sách nhà nước phải vượt số thực thu năm 2022...

Nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh Thanh Hóa là rất lớn, vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung ưu tiên vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành; đồng thời rà soát, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực, đột phá  cho phát triển kinh tế-xã hội.

Hai là, chủ động đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; trọng tâm là chính sách ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ tăng thu hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, nhằm bổ sung nguồn lực cho phát triển.

Tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 theo phương án phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong Khu Kinh tế Nghi Sơn; tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 10.

Ba là, tỉnh đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối liên vùng đang triển khai; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, nhất là ở các đô thị.

Thanh Hóa triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Bốn là, Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kiên quyết không để “dịch chồng dịch”; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi trong tỉnh giai đoạn 2021-2025 và khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ đất ở, kinh phí xây dựng nhà ở đối với các hộ dân đang sinh sống trên sông theo đúng tiến độ.

Năm là, tỉnh tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáu là, Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khoá XIII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 11.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho Thanh Hóa. Đây là cơ hội, điều kiện thuận lợi cho Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững; đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn đối với Tỉnh, đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 12.

Để đưa nhanh các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương xây dựng, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội, làm cơ sở để tổ chức thực hiện; tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho phù hợp với các cơ chế, chính sách đặc thù và các văn bản cụ thể hóa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để triển khai thực hiện đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Đồng thời, tỉnh tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố được Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách tương đồng để triển khai thực hiện hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Nam đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ, thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và các tỉnh phía bắc Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; lấy Khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và Cảng hàng không Thọ Xuân làm trọng điểm tăng cường kết nối với các địa phương, nhất là trong xúc tiến đầu tư, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đào tạo, thu hút và tạo việc làm; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng...

Đến nay, nhiều cơ chế, chính sách đã và đang phát huy hiệu quả, tăng thêm nguồn lực, động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 13.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 14.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm làm tốt công tác cán bộ. Đặc biệt, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh bảo đảm về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Năm 2022, Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện Kết luận số 934-KL/TU ngày 05/9/2022 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; tập trung thực hiện và hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch 46.223 lượt cán bộ ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã và tương đương) nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch 41.744 lượt cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, với tỷ lệ từ 1 đến hơn 1,3 lần so với đương nhiệm. Việc quy hoạch cán bộ được thực hiện từ cấp dưới lên trên, từ thấp đến cao, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng và hoàn thành sớm hơn thời gian Trung ương quy định.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 15.

Bên cạnh việc làm tốt công tác quy hoạch, Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá là đánh giá và điều động, luân chuyển cán bộ. Trong năm qua, Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 71 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đặc biệt quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ dưới 40 tuổi có năng lực, triển vọng, có kết quả, sản phẩm trong công tác để tiếp tục đào tạo.

Phấn khởi về những thành tựu đạt được của quê hương, đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển - Ảnh 16.Tạ Quang Dũng - Việt Anh

Mai Luận
Ngọc Diệp
Mai Luận, VGP, TTXVN

Nguồn: Báo Nhân dân

 


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận