Banner

Chỉ xử phạt doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 31/12/2019 về trước

Thứ Tư, 01/04/2020, 08:01 [GMT+7]

(TTV) - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 970 về thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 

Đáng chú ý do tác động của dịch covid-19 nên hoạt động thanh tra trong thời gian thực hiện chiến dịch chỉ xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2019 trở về trước.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: vẫn tiến hành hoạt động thanh tra trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với các doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm xã hội đã được nhắc nhở nhưng vẫn không khắc phục. Các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 10/11 để tiến hành tổng kết, đánh giá.

Theo THNM 01/04
.