Longform
img

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc thành công tốt đẹp.

Chiều 14/12, dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã biểu quyết, quyết nghị 37 nghị quyết được trình tại kỳ họp. Đây là các Nghị quyết quan trọng về lĩnh vực đầu tư, ban hành và sửa đổi các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp, đánh giá những kết quả quan trọng của kỳ họp, đồng thời chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới để các Nghị quyết của HĐND tỉnh mới ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 17 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các báo cáo khác trình kỳ họp; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá:

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 1.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ, thuận lợi và so với dự báo; song, được sự quan tâm lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo của UBND tỉnh và sự tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự đồng hành, ủng hộ, nỗ lực, cố gắng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 19/25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 được HĐND tỉnh quyết nghị.

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 7,01%, cao hơn bình quân chung cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước. Các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển, trong đó sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú hơn, tổng doanh thu du lịch tăng cao, dịch vụ vận tải tăng mạnh; thu ngân sách nhà nước vượt 14,1% dự toán. Công tác quy hoạch được đặc biệt quan tâm, đã tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, kế hoạch lớn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, cơ hội thuận lợi cho tỉnh phát triển. Hoạt động xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực; các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAPI, PAR INDEX, SIPAS) đứng trong nhóm đầu cả nước.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện, hàng trăm hộ gia đình nghèo sinh sống trên sông được hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhiều hộ dân ở khu vực miền núi, vùng có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất được di chuyển đến nơi an toàn, tạo sinh kế mới để ổn định cuộc sống. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại được tăng cường và mở rộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị, trong Nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Như câu châm ngôn "Không có áp lực thì không có kim cương". Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nêu trên là rất đáng trân trọng. HĐND tỉnh đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đóng góp vào những kết quả quan trọng mà tỉnh ta đã đạt được trong năm 2023.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 3.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII,nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Vui mừng, phấn khởi với những kết quả đã đạt được, HĐND tỉnh cũng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém cần sớm tập trung khắc phục. Đáng chú ý là: Còn một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt kế hoạch là: Tốc độ tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, tổng giá trị xuất khẩu, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, tổng huy động vốn đầu tư phát triển. Sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Số lượng sản phẩm công nghiệp mới còn ít; một số sản phẩm truyền thống khả năng cạnh tranh thấp. Chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, hiện đại vào đầu tư sản xuất, kinh doanh... Tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn rất chậm và thiếu đồng bộ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; tiến độ triển khai các chương trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án từ nguồn vốn ODA, các dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và dự án đường ven biển vẫn rất chậm. Thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn một số huyện đạt thấp. Tiến độ lập, trình phê duyệt một số quy hoạch phân khu chức năng, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Văn hóa – xã hội có mặt chậm chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiểm ẩn yếu tố gây mất ổn định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của một số đơn vị cấp sở, UBND cấp huyện, cấp xã trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm; Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, làm trì trệ, ách tắc công việc…

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa, HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và có chủ trương, giải pháp hiệu quả nhanh chóng khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, năm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thị trường không ổn định, nguồn vốn đầu tư công hạn chế, thời tiết, dịch bệnh tiếp tục có những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Bám sát chủ đề công tác năm 2024 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là "Kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển", cùng với phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 01/12/2023 của Tỉnh ủy; HĐND tỉnh thống nhất cao với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo đề nghị của UBND tỉnh; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành, trong đó tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột tăng trưởng, 8 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, 6 hành lang kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả Thông báo số 504/TB-VPCP ngày 05/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, rà soát, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách mới, đột phá, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định và trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa (bao gồm cả khu vực mở rộng huyện Đông Sơn), quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tại các khu vực phát triển nhanh, dọc các tuyến đường giao thông lớn, các tuyến giao thông chính. Tập trung rà soát, điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút đầu tư phát triển.

Thứ hai, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trọng tâm là phát triển nông nghiệp toàn diện với quy mô phù hợp, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, sản phẩm công nghiệp mới, ưu tiên các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024; tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm khởi công Dự án điện khí LNG Nghi Sơn; khẩn trương thực hiện thủ tục để sớm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa, Khu công nghiệp Phú Quý (huyện Hoằng Hóa). Tập trung đầu tư hạ tầng, thu hút, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát huy tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội, dư địa tăng trưởng các ngành dịch vụ gắn với đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung quảng bá, xúc tiến, hợp tác kích cầu du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ du lịch.

Thứ ba, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm. Các cấp, các ngành, các địa phương cần xác định nâng cao hiệu quả đầu tư công là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng không chỉ bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội, mà quan trọng hơn là lấy đầu tư công để dẫn dắt, kích hoạt thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách, tạo ra nguồn lực tổng hợp, thúc đẩy đầu tư xã hội. Vì vậy, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai sớm việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tổ chức rà soát, xử lý, sắp xếp lại tài sản công, nhất là cơ sở nhà, đất các thôn, xã sau sáp nhập; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn.

Thứ năm, chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, chính sách người có công, trợ giúp xã hội. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; nâng chất lượng giáo dục các cấp học và giữa các vùng trong tỉnh. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện và cung ứng đủ vắc-xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Thứ sáu, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2024. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 và khẩn trương thực hiện các bước trình tự, thủ tục để sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa theo kế hoạch. Rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các cơ quan chức năng, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 38 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung quan trọng khác. Đây là những văn bản rất quan trọng, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tăng cường giám sát; kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có các giải pháp đảm bảo các nghị quyết được thực thi đạt hiệu quả cao nhất.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng, nhiều kiến nghị, giải pháp để làm cơ sở cho các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; đồng thời, dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan về các vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Kết quả phiên chất vấn cho thấy các vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn có tính thời sự, thiết thực, phù hợp với thực tiễn đang đặt ra, đáp ứng sự quan tâm của cử tri và Nhân dân. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh; yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên trả lời chất vấn và các yêu cầu, kiến nghị được nêu trong các báo cáo giám sát, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

Đặc biệt, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Công tác lấy phiếu tín nhiệm đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri, Nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 6.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Với những kết quả đã đạt được cho thấy: Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng nội dung và các điều kiện phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể Nhân dân; các cơ quan báo chí, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới 2024 và đón mừng xuân Giáp Thìn, với tình cảm chân thành và quý trọng, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Thanh Hoá lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn!


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận