ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hữu Đại – Xuân Trường

14/03/2024 20:03

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kịp thời, đồng bộ các văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, bài bản, khoa học, từ chuẩn bị nội dung văn kiện, công tác nhân sự, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thông tin tuyên truyền...để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình theo đúng thời gian quy định. Do đó, Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Thành công của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện trọng đại của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân vui mừng, phấn khởi, tin tưởng, tạo khí thế mới, động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là: đã sớm hoàn thành việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác và đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Về tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã quán triệt, chủ động triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng được nâng lên, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đấu tranh ngăn ngừa các hành vi vi phạm, tạo sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 3.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đạt được; nêu lên những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; công tác xây dựng Đảng và việc triển khai thi hành Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó cũng phân tích, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Hội nghị cũng đã đề xuất, kiến nghị với Trung ương một số nội dung nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 4.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: trong những năm vừa qua, cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã dành rất nhiều thời gian, công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt của toàn Đảng bộ. Khẳng định những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); đồng thời phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: thông qua hội nghị lần này, các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng đồng chí đảng viên phải thấy được những việc đã làm tốt, nhận thức đúng đắn hơn về những hạn chế, yếu kém để từng bước khắc phục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn tỉnh.

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 5.

Các đại biểu dự hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng và phát triển Thanh Hóa theo tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định, các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng đồng chí cán bộ chủ chốt phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Đổi mới, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung rà soát, đánh giá lại các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; từ đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra. Thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong thời gian sớm nhất để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trở lên.

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý: trên cơ sở kết quả hội nghị ngày hôm nay, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 35, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của từng tổ chức đảng. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm các vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, gắn với rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

10:06 , 22/04/2024

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Xuân Phú

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Xuân Phú

23:18 , 21/04/2024

Sáng 21/4, Đảng bộ xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (28/4/1954 – 28/4/2024).

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

16:32 , 21/04/2024

Đảng bộ xã Thành Yên, huyện Thạch Thành vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (20/4/1954 - 20/4/2024).

Tập huấn công tác dân vận tại huyện Thạch Thành

Tập huấn công tác dân vận tại huyện Thạch Thành

23:06 , 20/04/2024

Mới đây, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hoá đã phối hợp với Huyện ủy Thạch Thành tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận trong tình hình mới; trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc

20:02 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (20/4/1954 - 20/4/2024).

Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

19:53 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đã tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là một trong những xã đầu tiên của huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá.

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn

19:47 , 20/04/2024

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), chiều nay, 20/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách có công trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại huyện Đông sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Sơn.

Quyết tâm hoàn thành dự án Đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 6/2024

Quyết tâm hoàn thành dự án Đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 6/2024

19:46 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và động viên cán bộ, công nhân thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại 2 huyện Nga Sơn và Hậu Lộc. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành cấp tỉnh và 2 huyện Nga Sơn, Hậu Lộc.

Thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Bá Thước

Thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Bá Thước

20:04 , 19/04/2024

Chiều ngày 19/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các đối tượng chính sách huyện Bá Thước tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Lao động,Thương binh và Xã hội; Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh và huyện Bá Thước.

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

20:01 , 19/04/2024

Ngày 19/4 (tức 11/03 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.