ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, Đảng uỷ, tập thể lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lan Phương – Xuân Tuấn – Thanh Tùng

12/03/2023 10:17

Xác định vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo hoạt động chuyên môn là rất quan trọng, vì vậy trong thời gian qua, khi triển khai các nhiệm vụ quan trọng,  Đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 đều được đưa ra bàn bạc trong Chi bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên để tìm ra giải pháp tối ưu, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân.  Nhờ có sự thống nhất và đoàn kết nội bộ, tôn trọng ý kiến tập thể, những nhiệm vụ, công việc khó như phòng cháy chữa cháy rừng, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản... luôn được Đội hoàn thành tốt, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.


Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh - Ảnh 2.

Để xây dựng lực lượng Kiểm lâm vững mạnh, hoàn tốt những nhiệm vụ của ngành và địa phương giao, công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn được Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Chi cục quan tâm, chú trọng. Đảng uỷ Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thường xuyên quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã được triển khai nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm tình hình và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, góp phần  thực hiện tốt việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diến biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu Chi ủy, Chi bộ, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã quyết định đưa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các Chi bộ; định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Ông Nguyễn Duy Vĩnh, Bí thư Chi bộ Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá

Để xây dựng lực lượng Đảng bộ lớn mạnh, công tác phát triển Đảng cũng được Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá rất quan tâm. Những cán bộ trẻ có năng lực, có phẩm chất đạo đức được các Chi uỷ, tập thể Chi bộ và các đoàn thể tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thiện nâng cao trình độ chuyên môn và bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng, bổ sung lực lượng kế cận cho các tổ chức Đảng trong đơn vị. Năm 2022, Đảng ủy đã làm thủ tục chuyển chính thức 1 đảng viên dự bị và giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, do Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Trong năm 2023 Chi cục có kế hoạch kết nạp mới cho ít nhất 2 đảng viên và giới thiệu ít nhất 4 quần chúng ưu tú để đề nghị Đảng uỷ giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng.


Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh - Ảnh 4.

Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm những năm qua luôn được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Đảng uỷ Chi cục đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2022 vừa qua, Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trong tình hình mới gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và  quản lý đảng viên.

Qua kiểm tra cho thấy các Chi uỷ, Chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt được thường xuyên đổi mới theo đúng Hướng dẫn của Đảng uỷ Sở. Vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị được nâng lên, tạo sự thống nhất và đoàn kết nội bộ. Đồng thời Chi cục cũng đã ban hành đầy đủ hệ thống các quy chế nội bộ, đảm bảo cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cán bộ, công chức đã ý thức và thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ông Mai Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, công tác phê bình, tự phê bình được Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá nghiêm túc thực hiện. Những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã được Đảng uỷ, lãnh đạo Chi cục thẳng thắn nhìn nhận, từ đó nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm. Đối với những tồn tại hạn chế được chỉ ra trong Báo cáo kiểm điểm, Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch khắc phục cho từng mặt hạn chế.

Để giải quyết tình trạng "An ninh rừng một số xã ở một vài địa bàn huyện trọng điểm chưa mang tính ổn định, bền vững, còn tiềm ẩn các nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng", Đảng uỷ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá đã chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo giữ vững ổn định an ninh rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên, địa bàn trọng điểm; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật; công tác đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Kiểm lâm và các cơ quan phối hợp, chủ rừng nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng.


Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh - Ảnh 6.

Đối với tình trạng "Đầu tư cho thâm canh rừng gỗ lớn, rừng luồng của chủ rừng còn hạn chế, chủ yếu trông chờ vào ngân sách nhà nước", Đảng uỷ Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm trực thuộc phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính quyền địa phương cơ sở tăng cường tuyên truyền: hiệu quả kinh tế bền vững từ việc thâm canh trồng rừng gỗ lớn, rừng luồng đến với người dân, chủ rừng; tuyên truyền, vận động chủ rừng chủ động bỏ vốn để đầu tư cho thâm canh rừng gỗ lớn, rừng luồng; hướng dẫn kỹ thuật thâm canh rừng gỗ lớn, rừng luồng; tăng tỷ lệ sử dụng cây giống chất lượng cao vào trồng rừng, khuyến khích các chủ rừng trên địa bàn sử dụng cây mô và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng rừng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng.

Về thực trạng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của công chức, viên chức trong ngành còn hạn chế; năm 2022, Đảng ủy đã xây dựng và Ban hành Nghị quyết số 02 về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức Kiểm lâm, giai đoạn 2022-2025"; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng đề án và tổ chức thực hiện.


Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh - Ảnh 7.

Phát huy kết quả đạt được năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2023, Đảng uỷ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá và các Chi bộ trực thuộc tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật của Đảng; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: Chuyên Mục Xây dựng Đảng ngày 10.3.2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

20:27 , 09/02/2024

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024),Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Những Đảng viên trẻ làm theo lời Bác

Những Đảng viên trẻ làm theo lời Bác

22:24 , 03/02/2024

Đảng viên trẻ là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ, hun đúc ước mơ, hoài bão phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Ngày nay, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nơi đâu cũng có những tấm gương đảng viên trẻ gương mẫu, nỗ lực thực hiện lời Bác dạy: “Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, để đóng góp cho sự phát triển của Đảng, của quê hương, đất nước.

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân

20:35 , 03/02/2024

Kể từ khi ra đời ngày 3/2/1930, trong suốt 94 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: Đảng ta không có một lợi ích nào khác ngoài lợi ích và hạnh phúc của Nhân dân. Do vậy, Đảng thường xuyên chăm lo, xây dựng mối quan hệ gắn bó với Nhân dân. Chính sự gắn bó ấy là cơ sở, cội nguồn sức mạnh của Đảng, sức mạnh của dân tộc; và cũng là nguyên nhân mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Thườnng trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, thành phố Thanh Hóa

Phó Bí thư Thườnng trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, thành phố Thanh Hóa

19:48 , 02/02/2024

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), sáng 2/2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa đã dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Thanh Hóa.

Chương trình Chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca mùa xuân".

Chương trình Chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca mùa xuân".

15:31 , 31/01/2024

Chương trình Chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca mùa xuân", kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) sẽ được THTT trên kênh TTV, Livestream trực tiếp trên Fanpage- Kênh Youtube: Truyền hình Thanh Hóa, vào lúc 20h10, ngày 2/2/2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!

Cựu chiến binh Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới

Cựu chiến binh Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới

16:37 , 29/01/2024

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã tôn vinh quân đội nhân dân Việt Nam “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, không chỉ trong chiến tranh mà trong cuộc sống đời thường, đông đảo cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã đảm nhận và tham gia thực hiện nhiều công việc cụ thể, thiết thực để xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở tại địa phương. Đóng góp của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá trong xây dựng nông thôn mới là một ví dụ.

Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024"

Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024"

16:00 , 25/01/2024

Ban Chỉ đạo 35 Trung ương vừa phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024". Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương đến hết ngày 15/7/2024.

Huyện Như Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Như Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21:34 , 24/01/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò đặc biệt quan trọng của điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Người cho rằng, cần tích cực tuyên truyền nhằm “Bồi dưỡng và phát huy tác dụng của điển hình, rút kinh nghiệm của điển hình mà chỉ đạo phong trào chung để tiến bộ đều”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ huyện Như Xuân luôn kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, qua đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Tuổi trẻ ngành y tế xung kích vì sức khoẻ cộng đồng

Tuổi trẻ ngành y tế xung kích vì sức khoẻ cộng đồng

22:26 , 14/01/2024

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên Việt Nam: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; thời gian qua, tuổi trẻ ngành y tế Thanh Hóa đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực đảm nhận, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, vì sức khỏe cộng đồng, đóng góp cho thành tích chung của ngành.

Đông Sơn xây dựng thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu

Đông Sơn xây dựng thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu

22:08 , 14/01/2024

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa vào ngày 20/2/1947 với mong muốn “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, trong suốt chặng đường vừa qua, cùng với Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn, luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày một phát triển.