ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, Đảng uỷ, tập thể lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lan Phương – Xuân Tuấn – Thanh Tùng

12/03/2023 10:17

Xác định vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo hoạt động chuyên môn là rất quan trọng, vì vậy trong thời gian qua, khi triển khai các nhiệm vụ quan trọng,  Đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 đều được đưa ra bàn bạc trong Chi bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên để tìm ra giải pháp tối ưu, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân.  Nhờ có sự thống nhất và đoàn kết nội bộ, tôn trọng ý kiến tập thể, những nhiệm vụ, công việc khó như phòng cháy chữa cháy rừng, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản... luôn được Đội hoàn thành tốt, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.


Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh - Ảnh 2.

Để xây dựng lực lượng Kiểm lâm vững mạnh, hoàn tốt những nhiệm vụ của ngành và địa phương giao, công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn được Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Chi cục quan tâm, chú trọng. Đảng uỷ Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thường xuyên quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã được triển khai nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm tình hình và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, góp phần  thực hiện tốt việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diến biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu Chi ủy, Chi bộ, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã quyết định đưa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các Chi bộ; định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Ông Nguyễn Duy Vĩnh, Bí thư Chi bộ Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá

Để xây dựng lực lượng Đảng bộ lớn mạnh, công tác phát triển Đảng cũng được Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá rất quan tâm. Những cán bộ trẻ có năng lực, có phẩm chất đạo đức được các Chi uỷ, tập thể Chi bộ và các đoàn thể tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thiện nâng cao trình độ chuyên môn và bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng, bổ sung lực lượng kế cận cho các tổ chức Đảng trong đơn vị. Năm 2022, Đảng ủy đã làm thủ tục chuyển chính thức 1 đảng viên dự bị và giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, do Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Trong năm 2023 Chi cục có kế hoạch kết nạp mới cho ít nhất 2 đảng viên và giới thiệu ít nhất 4 quần chúng ưu tú để đề nghị Đảng uỷ giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng.


Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh - Ảnh 4.

Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm những năm qua luôn được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Đảng uỷ Chi cục đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2022 vừa qua, Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trong tình hình mới gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và  quản lý đảng viên.

Qua kiểm tra cho thấy các Chi uỷ, Chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt được thường xuyên đổi mới theo đúng Hướng dẫn của Đảng uỷ Sở. Vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị được nâng lên, tạo sự thống nhất và đoàn kết nội bộ. Đồng thời Chi cục cũng đã ban hành đầy đủ hệ thống các quy chế nội bộ, đảm bảo cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cán bộ, công chức đã ý thức và thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ông Mai Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, công tác phê bình, tự phê bình được Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá nghiêm túc thực hiện. Những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã được Đảng uỷ, lãnh đạo Chi cục thẳng thắn nhìn nhận, từ đó nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm. Đối với những tồn tại hạn chế được chỉ ra trong Báo cáo kiểm điểm, Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch khắc phục cho từng mặt hạn chế.

Để giải quyết tình trạng "An ninh rừng một số xã ở một vài địa bàn huyện trọng điểm chưa mang tính ổn định, bền vững, còn tiềm ẩn các nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng", Đảng uỷ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá đã chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo giữ vững ổn định an ninh rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên, địa bàn trọng điểm; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật; công tác đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Kiểm lâm và các cơ quan phối hợp, chủ rừng nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng.


Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh - Ảnh 6.

Đối với tình trạng "Đầu tư cho thâm canh rừng gỗ lớn, rừng luồng của chủ rừng còn hạn chế, chủ yếu trông chờ vào ngân sách nhà nước", Đảng uỷ Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm trực thuộc phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính quyền địa phương cơ sở tăng cường tuyên truyền: hiệu quả kinh tế bền vững từ việc thâm canh trồng rừng gỗ lớn, rừng luồng đến với người dân, chủ rừng; tuyên truyền, vận động chủ rừng chủ động bỏ vốn để đầu tư cho thâm canh rừng gỗ lớn, rừng luồng; hướng dẫn kỹ thuật thâm canh rừng gỗ lớn, rừng luồng; tăng tỷ lệ sử dụng cây giống chất lượng cao vào trồng rừng, khuyến khích các chủ rừng trên địa bàn sử dụng cây mô và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng rừng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng.

Về thực trạng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của công chức, viên chức trong ngành còn hạn chế; năm 2022, Đảng ủy đã xây dựng và Ban hành Nghị quyết số 02 về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức Kiểm lâm, giai đoạn 2022-2025"; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng đề án và tổ chức thực hiện.


Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh - Ảnh 7.

Phát huy kết quả đạt được năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2023, Đảng uỷ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá và các Chi bộ trực thuộc tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật của Đảng; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: Chuyên Mục Xây dựng Đảng ngày 10.3.2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Đảng bộ xã Hoằng Đông đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Đảng bộ xã Hoằng Đông đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

22:02 , 19/03/2023

Hoằng Đông là xã đồng bằng vùng ven biển của huyện Hoằng Hóa, có tổng diện tích đất tự nhiên trên 435 ha,dân số 5.600 người cư trú ở 5 thôn. Toàn xã có 160 ha đất sản xuất nông nghiệp và gần 60 ha đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đây là một trong những địa phương đang gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế xã hội do xuất phát điểm thấp và không có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển.

Thanh Hóa nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

09:08 , 17/03/2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã đề ra mục tiêu: giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới mỗi năm giảm bình quân 1,5% trở lên. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh và các ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, do đó đã đạt được những kết quả ban đầu rất tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,77% năm 2021 giảm xuống còn 4,99% cuối năm 2022, vượt 0,29% so với kế hoạch. Thanh Hóa là địa phương trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ giảm nghèo.

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

14:42 , 15/03/2023

Trong suốt quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc, nhất là công tác đoàn kết các dân tộc trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của chính sách đoàn kết các dân tộc trên cơ sở "bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển". Tuy vậy, một số đối tượng xấu lại thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc để tung tin giả, xuyên tạc đường lối, chính sách, kích động sắc tộc, chia rẽ vùng, miền, gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội... Vì vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác, nhận diện rõ vấn đề và kịp thời đấu tranh, phòng chống hiệu quả.

Lễ Trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 10/6/2023

Lễ Trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 10/6/2023

14:38 , 15/03/2023

Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân vừa quyết định tổ chức Lễ Tổng kết và Trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất vào ngày 10/6/2023.

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát

10:13 , 12/03/2023

Ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, trong thời gian qua, huyện Mường Lát đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, xây dựng lộ trình thực hiện, nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Mường Lát thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2030.

Phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu gắn với phát triển du lịch

Phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu gắn với phát triển du lịch

10:13 , 09/03/2023

Khu di tích Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt từ năm 2014. Với giá trị to lớn về nhiều mặt, nơi đây đã trở thành địa chỉ thiêng liêng, góp phần giáo dục truyền thống; đồng thời là nguồn tài nguyên vô giá để tỉnh Thanh Hóa khai thác, phát triển loại hình du lịch văn hóa, tâm linh. Những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc đã ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch; trong đó Khu di tích Bà Triệu được xác định là điểm đến quan trọng trong các tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh.

Phản bác luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phản bác luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

17:36 , 07/03/2023

Trong khi người dân cả nước đang hăng hái đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 2023 – Bộ Luật cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, thì nhiều đối tượng cơ hội chính trị đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ để đăng tải các luận điệu xuyên tạc về nội dung, ý nghĩa của dự thảo Luật cũng như chống phá hoạt động lấy ý kiến Nhân dân. Nhận định rõ thủ đoạn của chúng, sẽ giúp người dân có cái nhìn khách quan, chính xác, phát huy trí tuệ tập thể để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng sát với thực tiễn và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân.

Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

17:31 , 07/03/2023

Mới đây, tại buổi tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan' Purse, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã khẳng định Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Vấn đề sống còn của đất nước là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Vấn đề sống còn của đất nước là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội

17:23 , 07/03/2023

Phát biểu tại lễ nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận thức sâu sắc rằng: vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Bộ đội biên phòng Thanh Hóa thực hiện lời dạy của Bác

Bộ đội biên phòng Thanh Hóa thực hiện lời dạy của Bác

10:34 , 07/03/2023

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Bộ đội biên phòng Thanh Hóa gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của lực lượng biên phòng Việt Nam, trong đó trọng tâm là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Thông qua cuộc vận động này, bộ đội biên tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cách làm sáng tạo để triển khai các mô hình, chương trình, phần việc cụ thể và thiết thực, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới tại khu vực biên giới.