ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

#bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Năm 2023, Thanh Hóa thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Năm 2023, Thanh Hóa thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

11:15 , 04/01/2024

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo. Qua đó, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

16:54 , 25/10/2023

Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tạo dựng hành lang pháp lý bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

Tạo dựng hành lang pháp lý bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

16:34 , 25/10/2023

Trong những năm qua, các thế lực thù địch luôn ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hóa bình" với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt. Chúng thường xuyên nhắm vào vấn đề dân chủ, xuyên tạc rằng ở nước Việt Nam chỉ có dân chủ hình thức, người dân bị tước mọi quyền lên tiếng và tham gia vào những công việc, quyết sách chung của đất nước; không được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Trên thực tế, quyền làm chủ của Nhân dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định từ rất sớm trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, trong Hiến pháp và Pháp luật.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

18:37 , 05/10/2023

Xây dựng “thế trận lòng dân” là quá trình phát huy lòng yêu nước, ý chí đoàn kết, quyết tâm của các tầng lớp Nhân dân, tạo thành nền tảng chính trị - tinh thần vững chắc. Từ đó để huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, xây dựng “thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống.

Khai trương Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet

Khai trương Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet

11:17 , 15/08/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet.

Cảnh giác trước chiêu trò xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

Cảnh giác trước chiêu trò xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

11:11 , 15/08/2023

Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012 – 2022, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.740 tổ chức Đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên. Bất chấp sự thật công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam đang đi vào chiều sâu, mở rộng cả diện và chất, các thế lực phản động và cơ hội chính trị tiếp tục giở mọi chiêu trò nhằm phủ nhận nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc chống "giặc nội xâm" này.

Thanh Hóa: Hơn 12.300 bài dự thi cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh Hóa: Hơn 12.300 bài dự thi cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

20:45 , 04/08/2023

Theo tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, trong cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động năm 2023, Thanh Hóa có 12.357 bài dự thi. Ban chỉ đạo 35 các địa phương đã tổ chức chấm, chọn lọc 1.683 bài gửi Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh.

Sơ khảo cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023

Sơ khảo cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023

20:19 , 25/07/2023

Chiều ngày 25/7, Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức chấm sơ khảo cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.

Thường Xuân phát huy vai trò của người có uy tín trong đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai lệch

Thường Xuân phát huy vai trò của người có uy tín trong đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai lệch

22:02 , 19/07/2023

Hiện nay, huyện Thường Xuân có 95 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, góp phần xây dựng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hoá góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng vùng biên

Lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hoá góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng vùng biên

11:17 , 13/06/2023

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong những năm qua, lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hoá luôn chủ động, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức Nhân dân về thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

23:07 , 15/05/2023

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

23:32 , 11/05/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Thanh Hóa: 27 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị tại 5 cụm

Thanh Hóa: 27 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị tại 5 cụm

23:26 , 11/05/2023

Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Hội thi giảng viên lý luận chính trị.

Không thể phủ nhận chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Không thể phủ nhận chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam

19:50 , 10/05/2023

Thời gian vừa qua, các thế lực thù địch ra sức kích động, gieo rắc tư tưởng lệch lạc về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, không một luận điệu xuyên tạc nào có thể phủ nhận được những lợi ích mà chính sách này đang mang lại cho người dân, bởi các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, từ các tổ chức chính trị đến doanh nghiệp, cá nhân luôn hướng về người lao động, người khó khăn, yếu thế bằng những hành động thiết thực nhất.

Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước 30/4 - Mốc son vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước 30/4 - Mốc son vĩ đại của dân tộc Việt Nam

21:13 , 25/04/2023

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bôi nhọ chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Nhưng lịch sử chỉ có một, sự thật không thể thay đổi, ý nghĩa của Chiến thắng 30/4/1975 không vì những lời bóp méo ấy mà bị phủ nhận.