ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đang có những chuyển biến rõ nét.

Minh Thúy- Xuân Quang- Đức Tình

11/09/2022 22:38

Huyện Triệu Sơn hiện có hơn 12.300 đảng viên, 59 tổ chức cơ sở đảng, gồm 34 đảng bộ xã, thị trấn và 8 đảng bộ, 17 chi bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị trực thuộc, 489 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để đổi mới mạnh mẽ các nhiệm vụ của địa phương trong tình hình hiện nay.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy - Ảnh 2.

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về ‘’tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến", chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ủy ở Triệu Sơn có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt là cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ từ công chức cấp xã đến cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý đều có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tính gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, trách nhiệm, công tâm trong công việc.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy - Ảnh 3.

Anh Đào Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Dân Lực là cán bộ luân chuyển từ địa phương khác về. Sau khi được điều động, anh đã nhanh chóng tiếp cận môi trường làm việc mới, phát huy năng lực, sáng tạo trong thực tiễn công tác, đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo hướng gần dân, sát dân. Mọi công việc của các thôn, anh cùng đội ngũ lãnh đạo xã đều đến trực tiếp giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc của người dân. Đặc biệt, trong thời gian này, các thôn đang thực hiện hiến đất, mở đường xây dựng nông thôn mới, những cán bộ đảng viên càng phải đi đầu, gương mẫu.

Với trách nhiệm cao, từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Dân Lực đã bám sát cơ sở, tìm ra nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, ‘’đi từng ngõ gõ từng nhà’’ vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường để phục vụ chính cuộc sống của dân. Từ việc đổi mới phong cách làm việc, đến nay phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đã nhận được sự đồng thuận lớn của nhân dân.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy - Ảnh 4.

Trong công tác đổi mới lề lối làm việc, các cấp ủy đảng ở hầu hết các địa phương đã kịp thời chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Việc giải quyết các hồ sơ công vụ không còn chậm chạp, dập khuôn, máy móc. Đó cũng là một trong những khâu đột phá được Đảng bộ các huyện, xã tích cực thực hiện. Các cấp ủy cũng từng bước xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ có đức, có tài, phong cách năng động, sáng tạo, luôn chủ động trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành được thực hiện theo hướng dân chủ, khoa học, sâu sát, kịp thời, đúng pháp luật.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy - Ảnh 5.

Thời gian qua, các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, sát tình hình thực tiễn. Các Đảng bộ, cơ quan đăng ký xây dựng mô hình thực hiện và xác định rõ nguyên tắc làm việc, cải tiến cách thức hội họp. Xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền; nêu cao trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc và trách nhiệm giải quyết những vấn đề nổi cộm thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách. Mỗi cơ quan, đơn vị có quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch hoạt động theo từng quý, năm, tháng để tổ chức thực hiện. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trong khi thi hành công vụ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy - Ảnh 6.

Huyện Quan Sơn là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả mô hình "Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, xây dựng chính quyền điện tử". Huyện đã cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa nghiệp vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động gắn với cải cách hành chính. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tin học, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị cấp xã, giúp người dân thuận tiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, cần thay đổi tư duy, thái độ, cách thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính; khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, có cách làm đột phá, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào công tác quản lý, điều hành xã hội, vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước.


Nguồn: Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 9.9
Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Nữ đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế

Nữ đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế

21:21 , 11/09/2022

Trong những năm qua, đội ngũ đảng viên nữ ở huyện miền núi Bá Thước luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu do đảng viên nữ làm chủ, chị Trương Thị Hoàng đảng viên chi bộ thôn Đòn, xã Lương Nội là một điển hình, tiêu biểu làm kinh tế giỏi được Nhân dân tin yêu và học tập làm theo.

Nhà lãnh đạo xuất sắc, kiên cường của Đảng

Nhà lãnh đạo xuất sắc, kiên cường của Đảng

10:32 , 06/09/2022

Là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã để lại tấm gương suốt đời chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tinh thần kiên cường, bất khuất trước kẻ thù và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí làm nhiều thế hệ người cách mạng Việt Nam cảm phục.

Câu chuyện “nhất thể hóa” ở Quan Sơn

Câu chuyện “nhất thể hóa” ở Quan Sơn

23:20 , 02/09/2022

Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả của việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản ở Quan Sơn đã từng bước được khẳng định. Sau khi hợp nhất hai chức danh, các đảng viên được bầu đều đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu; chỉ đạo kịp thời, hiệu quả hầu hết các vấn đề quan trọng tại địa phương.

Đảng bộ Thọ Lập với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đảng bộ Thọ Lập với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

18:14 , 29/08/2022

Tự hào là vùng quê có bề dày lịch sử và văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng, trong suốt chặng đường vừa qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ huyện Thọ Xuân, sự đoàn kết nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Thọ Lập đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng trong công cuộc đổi mới, góp phần đưa quê hương từng bước phát triển với diện mạo khang trang tươi mới.

Tăng cường công tác đối ngoại Thanh Hóa- Hủa Phăn

Tăng cường công tác đối ngoại Thanh Hóa- Hủa Phăn

09:39 , 26/08/2022

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 nêu rõ: triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại, trọng tâm là kinh tế đối ngoại. Tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với một số tỉnh, thành phố ở một số nước, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các đối tác chiến lược, quan trọng. Nghị quyết cũng nhấn mạnh nhiệm vụ: Xây dựng, củng cố đường biên giới với nước bạn Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực

Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực

08:14 , 23/08/2022

Ngay sau Ngày độc lập, ngoài ba thứ “giặc” cần chống là giặc “đói”, giặc “dốt” và giặc “ngoại xâm”, có một loại “giặc” nữa cần kể đến là những tiêu cực ngay trong bộ máy của chế độ mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện và kiên quyết chống lại những tiêu cực này ngay từ những tuần lễ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Đảng bộ huyện Nga Sơn lãnh đạo phát triển kinh tế

Đảng bộ huyện Nga Sơn lãnh đạo phát triển kinh tế

07:55 , 20/08/2022

(TTV) - Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Nga Sơn khóa XXIII xác định 3 chương trình trọng tâm là: Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ này, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã triển khai các giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương.

Phát huy bài học kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy bài học kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

08:03 , 18/08/2022

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, bài học về xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn còn nguyên giá trị, cần được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và nhân lên trong bối cảnh hiện nay.

Nghị quyết  đặc thù – cơ hội bứt phá cho thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân

Nghị quyết đặc thù – cơ hội bứt phá cho thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân

21:48 , 15/08/2022

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua các nghị quyết số 298, 299 và 303 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương này đều cho rằng: đây chính là điều kiện quan trọng để thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn; đồng thời cũng tạo động lực, điều kiện cho các địa phương khác trong vùng cùng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.