ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đang có những chuyển biến rõ nét.

Minh Thúy- Xuân Quang- Đức Tình

11/09/2022 22:38

Huyện Triệu Sơn hiện có hơn 12.300 đảng viên, 59 tổ chức cơ sở đảng, gồm 34 đảng bộ xã, thị trấn và 8 đảng bộ, 17 chi bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị trực thuộc, 489 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để đổi mới mạnh mẽ các nhiệm vụ của địa phương trong tình hình hiện nay.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy - Ảnh 2.

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về ‘’tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến", chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ủy ở Triệu Sơn có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt là cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ từ công chức cấp xã đến cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý đều có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tính gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, trách nhiệm, công tâm trong công việc.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy - Ảnh 3.

Anh Đào Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Dân Lực là cán bộ luân chuyển từ địa phương khác về. Sau khi được điều động, anh đã nhanh chóng tiếp cận môi trường làm việc mới, phát huy năng lực, sáng tạo trong thực tiễn công tác, đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo hướng gần dân, sát dân. Mọi công việc của các thôn, anh cùng đội ngũ lãnh đạo xã đều đến trực tiếp giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc của người dân. Đặc biệt, trong thời gian này, các thôn đang thực hiện hiến đất, mở đường xây dựng nông thôn mới, những cán bộ đảng viên càng phải đi đầu, gương mẫu.

Với trách nhiệm cao, từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Dân Lực đã bám sát cơ sở, tìm ra nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, ‘’đi từng ngõ gõ từng nhà’’ vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường để phục vụ chính cuộc sống của dân. Từ việc đổi mới phong cách làm việc, đến nay phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đã nhận được sự đồng thuận lớn của nhân dân.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy - Ảnh 4.

Trong công tác đổi mới lề lối làm việc, các cấp ủy đảng ở hầu hết các địa phương đã kịp thời chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Việc giải quyết các hồ sơ công vụ không còn chậm chạp, dập khuôn, máy móc. Đó cũng là một trong những khâu đột phá được Đảng bộ các huyện, xã tích cực thực hiện. Các cấp ủy cũng từng bước xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ có đức, có tài, phong cách năng động, sáng tạo, luôn chủ động trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành được thực hiện theo hướng dân chủ, khoa học, sâu sát, kịp thời, đúng pháp luật.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy - Ảnh 5.

Thời gian qua, các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, sát tình hình thực tiễn. Các Đảng bộ, cơ quan đăng ký xây dựng mô hình thực hiện và xác định rõ nguyên tắc làm việc, cải tiến cách thức hội họp. Xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền; nêu cao trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc và trách nhiệm giải quyết những vấn đề nổi cộm thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách. Mỗi cơ quan, đơn vị có quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch hoạt động theo từng quý, năm, tháng để tổ chức thực hiện. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trong khi thi hành công vụ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy - Ảnh 6.

Huyện Quan Sơn là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả mô hình "Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, xây dựng chính quyền điện tử". Huyện đã cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa nghiệp vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động gắn với cải cách hành chính. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tin học, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị cấp xã, giúp người dân thuận tiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, cần thay đổi tư duy, thái độ, cách thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính; khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, có cách làm đột phá, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào công tác quản lý, điều hành xã hội, vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước.


Nguồn: Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 9.9

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Yên Định phát huy vai trò của đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Yên Định phát huy vai trò của đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

23:50 , 11/09/2023

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong đó với trách nhiệm gương mẫu đi đầu, mỗi đảng viên càng phải tích cực xây dựng, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tại huyện Yên Định, gần 9.600 đảng viên đã và đang phát huy tốt vai trò của mình, góp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng"

Trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng"

22:42 , 11/09/2023

Hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng".

Trao thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trao thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

22:38 , 11/09/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1 (giai đoạn 2021 - 2023).

Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân

Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân

06:12 , 11/09/2023

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, người uy tín có vai trò đặc biệt quan trọng, họ được ví như những “nhịp cầu” nối ý Đảng với lòng dân, là trung tâm của khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Từ đó, nhiều thôn, bản đã không ngừng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các già làng, người có uy tín trong việc thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần xây dựng các bản làng ngày càng phát triển. Ở huyện Lang Chánh, những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày đêm chung sức đồng lòng xây dựng bản làng, quê hương no ấm, hạnh phúc.

Khởi sắc trên vùng đất chiến khu Ngọc Trạo

Khởi sắc trên vùng đất chiến khu Ngọc Trạo

08:49 , 03/09/2023

"Chiến khu du kích Ngọc Trạo", huyện Thạch Thành năm xưa là nơi khởi nguồn cho sự phát triển của lực Lượng vũ trang Thanh Hóa, góp phần vào thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tự hào với truyền thống cách mạng và anh hùng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Trạo đã đoàn kết, khắc phục mọi gian khó, nỗ lực phấn đấu xây dựng vùng đất chiến khu xưa từng bước phát triển và có nhiều khởi sắc.

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945

10:54 , 30/08/2023

Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ lịch sử mới, có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam; là mốc son chói lọi nhất, thành quả 15 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 78 năm đã trôi qua, nhưng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên giá trị, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, không thể nào bị xuyên tạc hay phủ nhận.

Xây dựng niềm tin của Nhân dân để tạo thành sức mạnh của Đảng

Xây dựng niềm tin của Nhân dân để tạo thành sức mạnh của Đảng

11:11 , 23/08/2023

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhận thức rõ sự thành bại của mọi phong trào, hoạt động luôn gắn liền với niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Niềm tin của Nhân dân sẽ là sức mạnh to lớn để Đảng dẫn dắt cách mạng Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ được điều đó, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc luôn xác định: giữ vững niềm tin của Nhân dân vừa là mục tiêu vừa làm nhiệm vụ phải thực hiện.

Công an Thanh Hóa nỗ lực xứng danh "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa

Công an Thanh Hóa nỗ lực xứng danh "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa

15:25 , 16/08/2023

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vấn đề giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, lực lượng Công an Thanh Hóa nói riêng đứng trước nhiều thách thức mới với hàng loạt các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trước nay chưa từng có tiền lệ. Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, phương châm hành động "chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm", các chiến sỹ Công an đang từng ngày, từng giờ bám sát trận tuyến mới, quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, xứng danh là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Khai trương Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet

Khai trương Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet

11:17 , 15/08/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet.

Cảnh giác trước chiêu trò xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

Cảnh giác trước chiêu trò xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

11:11 , 15/08/2023

Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012 – 2022, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.740 tổ chức Đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên. Bất chấp sự thật công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam đang đi vào chiều sâu, mở rộng cả diện và chất, các thế lực phản động và cơ hội chính trị tiếp tục giở mọi chiêu trò nhằm phủ nhận nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc chống "giặc nội xâm" này.