Longform
img

[E-Magazine] Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 - Cơ sở để xây dựng “Thành phố hội tụ - Kết nối phát triển” - Ảnh 2.

Thành phố Thanh Hóa giữ vai trò, vị trí trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật và quốc phòng – an ninh của tỉnh Thanh Hóa, cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với Bắc Trung bộ, đầu mối giao lưu của tỉnh Thanh Hóa với cả nước. Trước đó, điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thanh Hóa năm 2009 đã bộc lộ những tồn tại, bất cập cần điều chỉnh. Bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều yếu tố mới mang tính động lực phát triển cho thành phố theo hướng mở rộng, tạo ảnh hưởng lớn hơn tới các vùng, miền trong tỉnh. 

[E-Magazine] Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 - Cơ sở để xây dựng “Thành phố hội tụ - Kết nối phát triển” - Ảnh 3.

Vì vậy, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá được phê duyệt sẽ có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Quy hoạch đô thị đã mở rộng không gian phát triển của thành phố Thanh Hoá bao gồm toàn bộ thành phố Thanh Hóa hiện nay và toàn bộ diện tích của huyện Đông Sơn, đưa quy mô đô thị của thành phố tương lai lên diện tích khoảng gần 23.000 ha, là một trong những thành phố trực thuộc tỉnh có quy mô diện tích lớn nhất cả nước. Với dự báo về quy mô dân số lên tới 1.000.000 người, đòi hỏi phải có tổ chức về không gian và cấu trúc đô thị thành phố Thanh Hóa khác với các đô thị truyền thống.

[E-Magazine] Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 - Cơ sở để xây dựng “Thành phố hội tụ - Kết nối phát triển” - Ảnh 5.

Được xây dựng song song với quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá có sự tích hợp liên ngành. Các quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển trong quy hoạch chung đô thị đã thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo nên một tầm nhìn tổng thể và định hướng phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Anh Xuân - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Thanh Hoá

Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040 là hành lang pháp lý, là nền tảng vững chắc để thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hoá trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc, xứng đáng là đô thị tỉnh lỵ, là trái tim của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển mới.

[E-Magazine] Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 - Cơ sở để xây dựng “Thành phố hội tụ - Kết nối phát triển” - Ảnh 7.

Nguồn: Bản tin Thời sự ngày 21/3/2023


Minh Tuyết
Đức Tình
Văn Hùng

 


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận