ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Giáo dục công lập

Phát triển giáo dục ngoài công lập

Phát triển giáo dục ngoài công lập

16:33 , 15/03/2024

Khi đời sống người dân được nâng cao, nhu cầu cho con em tham gia học tập ở những môi trường giáo dục tốt hơn ngày càng lớn. Điều đó đã thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh vực giáo dục. Đến nay, toàn tỉnh đã có 62 trường ngoài công lập, với trên 20 nghìn học sinh theo học ở cả 4 cấp. Việc phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tải cho hệ thống trường công, góp phần giải quyết áp lực tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục công lập vùng trung tâm.

Phát triển giáo dục ngoài công lập khu vực nông thôn

Phát triển giáo dục ngoài công lập khu vực nông thôn

08:18 , 27/11/2023

Cùng với việc chú trọng đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục công lập, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập ở các cấp học. Do đó, hệ thống giáo dục ngoài công lập đã và đang phát triển mạnh ở một số huyện trên địa bàn tỉnh, góp phần đa dạng hóa loại hình đào tạo khu vực nông thôn.

Tập huấn về phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh

Tập huấn về phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh

23:00 , 24/07/2023

Sáng 24/7, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Văn phòng Tiếng Anh khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Chương trình tập huấn về phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh trong tỉnh.

Việt Nam tích cực thúc đẩy và bảo đảm quyền trẻ em

Việt Nam tích cực thúc đẩy và bảo đảm quyền trẻ em

16:21 , 03/06/2023

Xác định trẻ em là tương lai của đất nước, nên ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng và Nhà nước đã xác định trẻ em là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong hoạch định các thể chế, chính sách liên quan nhằm thúc đẩy và bảo đảm quyền trẻ em. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam về quyền con người, không phân biệt tầng lớp, lứa tuổi, giới tính. Những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên lĩnh vực này một lần nữa đã khẳng định rõ các luận điệu về nhân quyền của các thế lực thù địch chỉ là chiêu bài xuyên tạc lỗi thời nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phủ nhận vai trò của Đảng và Nhà nước ta.