Banner

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thứ Hai, 13/05/2019, 20:01 [GMT+7]

(TTV) - Chiều 13/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Đồng chí Mai Sỹ Diến – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) gồm 10 chương, 120 điều, được xây dựng nhằm đảm bảo tính toàn diện, khả thi, tạo hành lang pháp lý thực hiện đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển giáo dục, thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Căn cứ trên việc phân tích cơ sở khoa học, tính pháp lý cũng như tình hình giáo dục và đào tạo trên thực tế hiện nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra ý kiến về các khía cạnh: cần làm rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật; nhiều điều khoản đang còn trùng lặp nội dung như việc không truyền bá tôn giáo trong nhà trường với quy định hành vi bị cấm trong cơ sở giáo dục; các điều khoản liên quan tới đào tạo liên thông, sách giáo khoa và chính sách cử tuyển cần được xem xét kỹ càng, chặt chẽ, đảm bảo tính khả thi, thực tế của luật và hạn chế tình trạng lách luật để mua bằng, chạy điểm; đơn giản, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục cho từng đối tượng để các chính sách đồng bộ với các quy định của hiến pháp và các bộ luật đã ban hành…

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Mai Sỹ Diến – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết sẽ tổng hợp những ý kiến có giá trị, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới./.

Tuyết Hạnh – Xuân Sơn

.