ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Huyện Vĩnh Lộc phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu: đến năm 2025 có 58,3% số xã đạt nông thôn mới nâng cao; 33,27% xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 21,79% thôn đạt thôn kiểu mẫu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã tập trung nỗ lực để thực hiện mục tiêu này; trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng Nông thôn mới.

Minh Thúy - Mạnh Tuấn

11/04/2024 21:41

Thôn Pháp Ngỡ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc có 165 hộ dân. Để xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn đã chọn việc mở rộng đường giao thông là khâu đột phá. Do vậy, Chi ủy và Ban cán sự thôn đã xây dựng kế hoạch vận động người dân hiến đất mở đường. Trước khi triển khai, Ban công tác mặt trận thôn đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, hướng dẫn Nhân dân thực hiện. Gia đình, người dân nào chưa thông, thành viên Ban công tác mặt trận thôn trực tiếp đến tuyên truyền, giải thích thấu đáo. Trong quá trình triển khai, mọi công việc đều được bàn bạc công khai, minh bạch, có sự tham gia đóng góp ý kiến của Nhân dân vì vậy nên khi tổ chức thực hiện, Nhân dân rất tích cực ủng hộ. Đặc biệt là các đảng viên trong Chi bộ đã đi đầu tự nguyện phá bỏ tường rào, hiến đất, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Huyện Vĩnh Lộc phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thừa Thiên, thôn Pháp Ngỡ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Ban đầu thôn chỉ định mở con đường 6m, nhưng sau khi đó thêm 1m nữa thì thành 7m, gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ, không có ý kiến gì. Trong một số cuộc họp, anh em thân cận, hàng xóm cũng tuyên truyền, đúng là ngàn năm mới có con đường này thì chúng ta nên cũng cố gắng là cộng tác, hy sinh hiến đất để cho con đường đẹp". Ông Trịnh Thế Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết: "Cán bộ làm công tác mặt trận chúng tôi xác định là thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân và qua đó là để tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua".

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã làm tốt vai trò là "cầu nối" giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã sâu sát, thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Huyện Vĩnh Lộc phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới- Ảnh 2.

Từ những phản ánh, kiến nghị của Mặt trận, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Việc luôn lắng nghe, kịp thời giải quyết những băn khoăn bức xúc của Nhân dân đã góp phần tạo mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền; từ đó tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ở địa phương. Ông Vũ Phi Điệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Thường trực Mặt trận Tổ quốc nói chung và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nói riêng, chúng tôi đã thực hiện việc sát dân, gần dân, cùng làm với dân và cùng Nhân dân san sẻ những khó khăn cho nên với kết quả đạt được phải khẳng định một điều là Mặt trận cũng như anh em đã trực tiếp tham gia tất cả các công việc của bà con Nhân dân, nên là được bà con Nhân dân rất tin tưởng và quý mến".

Cùng với tuyên truyền và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lộc cũng tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực, tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng được nâng lên. Nhiều mô hình do Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư như: mô hình "Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn", "Khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm", "Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông", "Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường"... Những việc làm cụ thể trên đã góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo, diện mạo làng, xã có nhiều khởi sắc.

Huyện Vĩnh Lộc phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới- Ảnh 3.

Đến nay, toàn huyện Vĩnh Lộc đã có 111 thôn, 12 xã được công nhận nông thôn mới, 1 thị trấn được công nhận đô thị văn minh; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 30 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 20 sản phẩm OCOP được xếp loại 3 sao trở lên. Toàn huyện hiện có 98 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 95% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Khu phố Thành Nhân, thị trấn Vĩnh Lộc là một trong những khu phố điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của huyện. Các phong trào của khu phố đều được Ban công tác Mặt trận Tổ quốc khu phố tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân. Đến nay khu phố đã không còn hộ nghèo. Đặc biệt, đây là một trong những điểm sáng của huyện về các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. Để tổ chức tốt các hoạt động này, Ban Mặt trận Tổ quốc khu phố đã phát huy vai trò của người cao tuổi và thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ vận động Nhân dân, con cháu tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Huyện Vĩnh Lộc phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới- Ảnh 4.

Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lộc đã cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động gắn với nhiệm vụ "đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững"; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, sử dụng nước sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"... Qua đó đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được nội lực trong Nhân dân để xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng, huyện Vĩnh Lộc đang tập trung đẩy mạnh việc hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình; trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Nguồn: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống ngày 2/4/ 2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học và làm theo Bác

Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học và làm theo Bác

11:06 , 17/05/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

22:45 , 16/05/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác; làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.

Thọ Xuân phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

Thọ Xuân phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

10:02 , 15/05/2024

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu xây dựng Thọ Xuân thành huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Đến nay, Thọ Xuân đã cơ bản hoàn thành các nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia, đang trình hồ sơ thẩm tra kết quả huyện Nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả từ sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; trong đó, sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Thọ Xuân được xem là nhân tố quyết định sự thành công mục tiêu trên.

Phản bác luận điệu sai lệch về công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phản bác luận điệu sai lệch về công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

09:57 , 15/05/2024

Những ngày qua, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thiết thực tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), trên mạng xã hội vẫn có những tiếng nói lạc lõng nhân danh bình luận chính trị, nhân danh tự do ngôn luận để xuyên tạc, bẻ cong bản chất sự việc, gieo rắc sự hoài nghi trong dư luận về giá trị của chiến thắng vĩ đại này cũng như công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm. Một lần nữa, dư luận cả nước lại cho những kẻ cơ hội đó thấy rằng, không gì có thể làm lu mờ được sự trân trọng lịch sử, lòng yêu nước và tự hào dân tộc của người dân Việt Nam.

Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024

Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024

09:55 , 15/05/2024

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan, mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam được nêu trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ.

Việt Nam là thành viên trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam là thành viên trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

09:52 , 15/05/2024

Kể từ khi chính thức trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào năm 2022 đến nay, Việt Nam đã có 6 sáng kiến nổi bật tại 3 khóa họp thường kỳ, ghi dấu những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự đảm bảo quyền con người chung trên toàn thế giới.

Huyện uỷ Vĩnh Lộc cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Huyện uỷ Vĩnh Lộc cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

16:02 , 13/05/2024

Sáng 13/5, Huyện uỷ Vĩnh Lộc, Ban chỉ đạo 35 huyện đã tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, năm 2024 cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, Trưởng công an các xã, thị trấn. Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học cho hôm nay

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học cho hôm nay

17:35 , 09/05/2024

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đã ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX. Đây là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Đặc biệt, chiến dịch này đã để lại nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng, với những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc cho đến hôm nay.

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

20:19 , 08/05/2024

Những năm qua, công tác phát triển Đảng, đoàn thể luôn được nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Qua đó, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp đã phát huy được vai trò, vị trí, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

17:12 , 08/05/2024

Ngày 22/4, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo nhân quyền 2023 trong đó có một số nội dung cho rằng "chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền". Trước vấn đề này, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ chưa khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam. Chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Trên thực tế, quan điểm này đã được Đảng, Nhà nước ta nỗ lực hiện thực hoá bằng nhiều chủ trương, chính sách và hành động cụ thể, thiết thực, mang lại những đổi thay to lớn trong đời sống của người dân.