Banner

Doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế

Thứ Tư, 18/09/2019, 07:55 [GMT+7]

(TTV)- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thì phải xây dựng một hệ thống thể chế chính sách làm bệ đỡ cho doanh nghiệp hoạt động. Chính vì vậy, vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế". Cuộc vận động này được kỳ vọng là hội nghị Diên Hồng về kinh tế để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp.

Trên thực tế doanh nghiệp, doanh nhân cả nước nói chung và doanh nghiệp Thanh Hóa nói riêng vẫn gặp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động.

Trong đó, nguyên nhân quan trọng là cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ đang là lực cản cho quá trình đổi mới và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên thị trường biết rõ hơn ai hết họ cần cơ chế nào để hoạt động tốt nhất và đóng góp lớn nhất cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Ông Trần Văn Tân- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Phong cách mới:  "Những chính sách của Đảng và nhà nước ban hành, trong đó có những chính sách đã tạo được những hỗ trợ cho doanh nghiệp doanh nhân chúng tôi. Trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng còn có nhiều khó khăn rào cản. Chính vì thế tôi nghĩ rằng cần phải có những chính sách linh hoạt hơn nữa, tháo gỡ khó khăn hơn nữa, thiết thực với doanh nghiệp như chúng tôi thì sẽ đạt được hiệu quả "
Ông Trần Văn Tân- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Phong cách mới: "Những chính sách của Đảng và nhà nước ban hành, trong đó có những chính sách đã tạo được những hỗ trợ cho doanh nghiệp doanh nhân chúng tôi. Trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng còn có nhiều khó khăn rào cản. Chính vì thế tôi nghĩ rằng cần phải có những chính sách linh hoạt hơn nữa, tháo gỡ khó khăn hơn nữa, thiết thực với doanh nghiệp như chúng tôi thì sẽ đạt được hiệu quả"

Việc lấy ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân để xây dựng cơ chế chính sách không phải là việc làm mới. Tại Thanh Hóa, các sở ban ngành và Chi nhánh VCCI Thanh Hóa thường xuyên nắm bắt và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để phản ánh đến các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Hàng tháng UBND tỉnh đều tổ chức Hội nghị tiếp doanh nghiệp định kỳ để lắng nghe những trao đổi của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi cơ chế chính sách vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Và cuộc vận động “doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế” do Ban kinh tế Trung ương lần đầu tiên tổ chức với quy mô lớn và rộng khắp cả nước sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Thanh Hóa đóng góp trí tuệ của mình đối với các chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước.

Bà Trịnh Thị Tuyết Mai- Giám đốc công ty Cổ phần thiết bị điện Lam Sơn:  "Tôi thấy cuộc vận động này rất quan trọng đối với doanh nghiệp doanh nhân để thể hiện được những điều mà mình mong muốn. Và mình muốn là doanh nghiệp của mình tiếp cận được các chính sách và cơ chế kinh tế của đất nước , khẳng định được vị trí của doanh nghiệp doanh nhân với nền kinh tế. Cũng đồng thời là góp sức mình tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển ".
Bà Trịnh Thị Tuyết Mai- Giám đốc công ty Cổ phần thiết bị điện Lam Sơn: "Tôi thấy cuộc vận động này rất quan trọng đối với doanh nghiệp doanh nhân để thể hiện được những điều mà mình mong muốn. Và mình muốn là doanh nghiệp của mình tiếp cận được các chính sách và cơ chế kinh tế của đất nước , khẳng định được vị trí của doanh nghiệp doanh nhân với nền kinh tế. Cũng đồng thời là góp sức mình tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển".

Đảng ta đã xác định, trọng tâm đổi mới thể chế kinh tế trong giai đoạn tới dựa trên 3 trụ cột: Thịnh vượng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường; thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp mới khởi nghiệp, coi vị thế của doanh nghiệp là vị thế quốc gia.

Vì vậy, cuộc vận động “Doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế” là bước đi cụ thể, thiết thực nhất để thu hút được trí tuệ của doanh nghiệp, doanh nhân khắp cả nước vào việc hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra bước phát triển đột phá về kinh tế vì mục tiêu thịnh vượng vững bền.

Theo THNM 18/9/2019

.