Banner

[Infographic] Thanh Hóa: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019

Thứ Tư, 09/10/2019, 09:36 [GMT+7]

(TTV) – Tình hình kinh tế xã hội Thanh Hóa 9 tháng năm 2019 tiếp tục có bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước đạt 20,25% - mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong cả nước.

 

 

.