Banner

Từ 01/4/2020, người đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng phụ

Thứ Tư, 01/04/2020, 08:47 [GMT+7]

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Thông tư 28/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 25/12/2019 về hoạt động thẻ ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 tới đây.

Theo đó, đối tượng được sử dụng thẻ bao gồm:

Quy định mới về đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng (Ảnh minh họa)
Quy định mới về đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng (Ảnh minh họa)

* Chủ thẻ chính là cá nhân

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật: Được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

- Người từ đủ 15 - 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự: Được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

* Chủ thẻ chính là tổ chức (quy định mới)

- Tổ chức đủ điều kiện mở tài khoản thanh toán: Được sử dụng thẻ ghi nợ.

- Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam: Được sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

* Chủ thẻ phụ

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật: Được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

- Người từ đủ 15 - 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự: Được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước (quy định mới).

- Người từ đủ 6 - 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ: Được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

.