ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, năm 2014, Đảng đã tiếp tục ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bám sát các quan điểm, mục tiêu của nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Thanh Hóa đã chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị và đạt được những kết quả tích cực.

Lê Thảo – Bùi Hiền

25/06/2024 10:39

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đều ban hành chương trình riêng về phát triển văn hóa, xây dựng người thành phố văn minh, thân thiện. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai các chương trình, đề án, dự án trọng điểm mà đặc biệt là Chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là cuộc vận động: "Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện" với 11 nội dung thông điệp cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm đã góp phần hình thành nên những chuẩn mực văn hóa, văn minh mới trong đời sống xã hội của người dân thành phố. Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố đã tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 33 và Nghị quyết số 29-NQ/TW về: "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo". Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh đã được các nhà trường chú trọng. Thông qua việc triển khai thực hiện lồng ghép các hình thức giáo dục đã giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết, rèn luyện bản thân, đồng thời khơi dậy trong các em lòng tự hào dân tộc, truyền thống của quê hương, đất nước.

Những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn thành phố Thanh Hóa- Ảnh 1.

Đồng chí Thiều Ánh Dương,  Bí thư Đảng bộ trường THPT Hàm Rồng cho biết: "Đảng bộ Trường THPT Hàm Rồng đã xác định rõ nhiệm vụ chính trị của mình trong việc xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, và cũng đã chỉ đạo nhà trường ngoài việc trang bị kiến thức kỹ năng, phát huy phẩm chất năng lực của người học thì phải tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử và phát huy giữ gìn bản sắc của dân tộc của đất nước và của địa phương".

Việc thực hiện Nghị quyết 33 gắn với sự kế thừa và phát huy mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, các địa phương, đơn vị xây dựng từ 1 đến 2 mô hình hay, hiệu quả cụ thể, thiết thực đảm bảo thực chất là điểm nhấn của đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, thiết thực để học tập và làm theo. Mỗi ngành, đơn vị, địa phương… lồng ghép nội dung nghị quyết làm tiêu chuẩn bình xét, công nhận và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của đơn vị mình

Những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn thành phố Thanh Hóa- Ảnh 2.

Đặc biệt, việc huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế, công trình văn hóa được thành phố chú trọng. Từ 2014 đến nay, thành phố đã hỗ trợ kinh phí cho 137 phố, thôn xây dựng nhà văn hóa với số tiền 9,2 tỷ đồng. Xây dựng Đề án "khôi phục bảo tồn và phát huy giá trị trò chơi, trò diễn dân gian trên địa bàn thành phố", từng bước khôi phục nhiều trò chơi, trò diễn dân gian mang bản sắc dân tộc. Cùng với duy trì 2 lễ hội cấp thành phố, các phường, xã duy trì và bảo tồn nhiều lễ hội, gắn với tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian gắn với phát triển các sản phẩm du lịch của địa phương.

Đồng chí Vũ Mạnh Linh, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Thắng cho biết: "Phường Quảng Thắng có 3 Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, trong đó có Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục, đó là lễ hội lâu đời. Hằng năm vào đầu xuân năm mới, phường đứng ra tổ chức lễ hội, đây là dịp để con em xa quê hướng về cội nguồn nhằm tuyên truyền, quảng bá giáo dục truyền thống của quê hương Quảng Thắng của chúng tôi".

Những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn thành phố Thanh Hóa- Ảnh 3.

Đối với các mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, đã được thành phố triển khai thực hiện hiệu quả, 88/170 cơ quan, đơn vị trường học đạt danh hiệu kiểu mẫu; 72/145 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Phong trào rèn luyện sức khỏe được tổ chức rộng khắp thông qua các đại hội thể dục thể thao từ thành phố đến cơ sở, trong cộng đồng dân cư. Toàn thành phố hiện nay có khoảng trên 53,8% dân số tham gia luyện tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với sự chỉ đạo quyết liệt cùng với những giải pháp đồng bộ, thành phố Thanh Hóa đã và đang xây dựng văn hóa và con người thành phố phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ thành phố, góp phần phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn: Chuyên mục Truyền hình thành phố Thanh Hóa phát sóng ngày 19/6/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 3/7/2024

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 3/7/2024

15:52 , 04/07/2024

Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sau đây là những tin tức nổi bật đáng chú ý.

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 26/6/2024

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 26/6/2024

12:42 , 27/06/2024

Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sau đây là những tin tức nổi bật đáng chú ý.

Hiệu quả bước đầu từ Dự án liên kết nuôi gà lai chọi thương phẩm an toàn sinh học theo chuỗi giá trị

Hiệu quả bước đầu từ Dự án liên kết nuôi gà lai chọi thương phẩm an toàn sinh học theo chuỗi giá trị

12:36 , 27/06/2024

Nhiều năm qua, người dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật … chủ yếu chăn nuôi gia cầm theo hình thức nhỏ lẻ, tự phát, chưa quan tâm đến khâu vệ sinh thú y, phòng trị bệnh nên hiệu quả kinh tế không cao. Do vậy, UBND thành phố đã phối hợp với Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Happy Farm Việt Nam thực hiện Dự án liên kết nuôi gà lai chọi thương phẩm an toàn sinh học theo chuỗi giá trị cho Hội viên nông dân tại 5 phường, xã. Sau hơn 4 tháng thực hiện bước đầu dự án đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Thành phố Thanh Hoá chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng cao điểm nắng nóng

Thành phố Thanh Hoá chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng cao điểm nắng nóng

12:14 , 27/06/2024

Cháy rừng là thảm họa, gây thiệt hại lớn đối với tính mạng và tài sản của con người, nó hủy hoại tài nguyên rừng và môi trường sống. Xác định được tầm quan trọng đó, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các địa phương có rừng đã xây dựng các phương án để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng vào thời điểm cao điểm nắng nóng.

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 19/6/2024

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 19/6/2024

11:30 , 25/06/2024

Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sau đây là những tin tức nổi bật đáng chú ý.

Vai trò của truyền thông trong công tác tuyên truyền

Vai trò của truyền thông trong công tác tuyên truyền

11:06 , 25/06/2024

Các hệ thống truyền thông gồm ti vi, đài, báo, báo điện tử, truyền thanh… đều có vai trò quan trọng trong việc thông tin ở tất cả các lĩnh vực đến người dân. Mỗi hệ thống đều có ưu và nhược điểm riêng đã mang lại hiệu ứng tuyên truyền tích cực, hiệu quả.

Làm đẹp hiệu quả, an toàn

Làm đẹp hiệu quả, an toàn

16:19 , 17/06/2024

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu làm đẹp đã trở thành một dịch vụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng làm đẹp thế nào để đạt hiệu quả, an toàn thì không phải khách hàng nào cũng biết và nắm rõ. Vì vậy, mỗi khách hàng khi có nhu cầu làm đẹp hãy tìm hiểu và đến những cơ sở dịch vụ có uy tín, thương hiệu để đảm bảo sức khỏe và sắc đẹp của bản thân.

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng

16:18 , 17/06/2024

Thời tiết nắng nóng nóng của mùa hè là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn trong thực phẩm phát triển, khiến thức ăn dễ ôi thiu, làm gia tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Hiện nay, cùng với sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm quản lý tốt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 12/6/2024

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 12/6/2024

15:31 , 17/06/2024

Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sau đây là những tin tức nổi bật đáng chú ý.

Cử tri đồng thuận cao và tin tưởng vào sự phát triển khi mở rộng không gian thành phố Thanh Hóa

Cử tri đồng thuận cao và tin tưởng vào sự phát triển khi mở rộng không gian thành phố Thanh Hóa

09:37 , 12/06/2024

Trong 2 ngày 01 và 2/6, thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, sáp nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận cao của Nhân dân, việc lấy ý kiến cử tri tại các địa phương đã diễn ra đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ.