ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 160.000 đồng bào Công giáo, sinh hoạt ở 79 giáo xứ, khoảng 350 giáo họ, cộng đoàn, điểm nhóm. Thực hiện Quy định số 06 ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về "Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo", công tác bồi dưỡng, xây dựng lực lượng nòng cốt công giáo để tạo nguồn kết nạp Đảng được các cấp ủy Đảng trong tỉnh quan tâm; bảo đảm chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng vùng Công giáo vững mạnh, tạo mối quan hệ đoàn kết lương giáo, chung sức đồng lòng, thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Cẩm Thơ - Đăng Tuyển - Lê Quang

17/04/2024 10:46

Tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hơn 1.000 hộ dân, trong đó đa số là các hộ đồng bào Công giáo. Chi bộ tổ dân phố có 29 đảng viên thì 21 đảng viên là người Công giáo.

Xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên người Công giáo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Chi bộ đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên, trong đó xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện, phân công cụ thể cho tổ đảng, đảng viên kèm cặp, giúp đỡ, định kỳ báo cáo cho Chi bộ kết quả theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng. Với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Chi bộ yêu cầu thực hiện tốt phong trào thi đua, giữ vững danh hiệu đã đạt được, làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để chi bộ theo dõi, bồi dưỡng, kết nạp.

Phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Vở, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn cho biết: "Thông qua phong trào của địa phương sẽ tiếp tục đưa vào nguồn hàng năm để đạt chỉ tiêu của Chi bộ giao. Hàng năm Chi bộ đều kết nạp đúng chi tiêu các đối tượng là thanh niên, qua đó đã đánh giá được cán bộ cũng như đánh giá được Chi bộ đã hoàn thành tốt công tác phát triển Đảng hàng năm".

Xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân có khoảng 95% dân số là người Công giáo. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong đồng bào có đạo. Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các tổ chức Đảng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy xã còn phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong cấp ủy, Chi bộ, vai trò của đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện và tích cực phấn đấu vào Ðảng. Từ đó, các Chi bộ tích cực rà soát các trường hợp hội viên, đoàn viên từ các khối đoàn thể như: đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... để đưa vào nguồn phát triển đảng viên.

Ông Lê Bá Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân cho biết: "Xác định được công tác phát triển đảng viên vùng giáo, Đảng ủy đã có các Nghị quyết ban hành từ đầu nhiệm kỳ, cũng như hàng năm xây dựng chương trình phát triển Đảng riêng hàng năm. Trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cho các chi bộ, đoàn thể tiến hành rà soát các đối tượng đoàn viên, hội viên có đủ điều kiện, có quá trình phấn đấu tốt để đưa vào nguồn phát triển Đảng. Trong các năm, Đảng bộ xã Quảng Phú đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng". 

Phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo- Ảnh 2.

Thực hiện Quy định số 06 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 20 của Ban Tổ chức Trung ương "Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo", những năm qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên là người Công giáo bảo đảm chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng.

Từng giữ các vị trí tại địa phương như Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 4, Phó Chủ tịch hội phụ nữ xã Quảng Phú, tháng 3 năm 2023, chị Vũ Thị Oanh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Là một đảng viên, chị Oanh luôn trăn trở để tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao trình độ, nhận thức của chị em giáo dân và thu hút chị em tham gia vào các hoạt động của Hội. Chị cùng Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã tích cực tuyên truyền đến chị em các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách tôn giáo. Đồng thời, tổ chức các hoạt động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, kế hoạch hóa gia đình… Từ đó lan tỏa tinh thần sống "tốt đời, đẹp đạo". Chị Vũ Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân chia sẻ: "Được sự dìu dắt của các đồng chí Bí thư Chi bộ trong thôn, các đoàn thể, tôi cũng thấy là mình vào Đảng cũng được học hỏi nhiều, các kinh nghiệm chia sẻ của các anh, các chị rất tốt".

Phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo- Ảnh 3.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 1.300 đảng viên là người Công giáo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên người Công giáo luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; là "cầu nối" giữa Đảng với đồng bào Công giáo, giúp cho các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

Ở địa bàn cơ sở, các đảng viên người công giáo thực sự là nòng cốt tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động Nhân dân tham gia đấu tranh với các biểu hiện mê tín dị đoan, các nghi thức tôn giáo không phù hợp, đấu tranh, phòng ngừa những biểu hiện lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đoàn kết, đi ngược chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Ông Nguyễn Ngọc Trường, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương cho biết: "Từ sự cố gắng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các hoạt động xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đạt được nhiều kết quả. Đầu tháng 8 vừa rồi xã đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định công nhận xã Quảng Trường đạt Nông mới nâng cao năm 2023".

Phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo- Ảnh 4.

Công tác phát triển đảng viên là người có đạo ở Thanh Hóa những năm qua đạt một số kết quả đáng khích lệ, góp phần thay đổi cơ cấu đảng viên, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Qua đó sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch vẫn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc.

Để phát huy hơn nữa vai trò của đảng viên người Công giáo, trong thời gian tới, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về tôn giáo, đặc biệt là việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, Chi bộ vùng giáo, phát triển đảng viên là người có đạo. Đồng thời tập trung chỉ đạo và có cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng và số lượng quần chúng ưu tú là người có đạo để kết nạp vào Đảng, góp phần tạo nguồn cán bộ, đảng viên bổ sung cho địa phương. Ông Phạm Văn Châu, Bí thư Đảng ủy phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn cho biết: "Để làm tốt cái công tác phát triển Đảng trong thời gian, Đảng ủy tập trung vào công tác lãnh đạo và chỉ đạo các Chi bộ, trong đó có Chi bộ các nhà trường và Chi bộ tổ dân phố để sớm có nguồn đảm bảo kế hoạch phát triển Đảng của Thị ủy giao. Đặc biệt trong thời gian qua, chúng tôi có kết nạp được một số thanh niên nhập ngũ, đây là một lực lượng  đảm bảo về trình độ, về sức khỏe và được đào tạo rèn giũa trong môi trường quân đội, chắc chắn sau này sẽ là những đảng viên đảm bảo về chất lượng".

Phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo- Ảnh 5.

Sự vào cuộc tâm huyết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phát triển đảng viên là người có đạo thời gian qua đã góp phần tăng cường đảng viên tại những địa bàn dân cư có đạo ở Thanh Hóa, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người dân có đạo với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố niềm tin của người có đạo với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nguồn: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống ngày 9/4/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học và làm theo Bác

Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học và làm theo Bác

11:06 , 17/05/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

22:45 , 16/05/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác; làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.

Thọ Xuân phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

Thọ Xuân phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

10:02 , 15/05/2024

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu xây dựng Thọ Xuân thành huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Đến nay, Thọ Xuân đã cơ bản hoàn thành các nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia, đang trình hồ sơ thẩm tra kết quả huyện Nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả từ sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; trong đó, sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Thọ Xuân được xem là nhân tố quyết định sự thành công mục tiêu trên.

Phản bác luận điệu sai lệch về công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phản bác luận điệu sai lệch về công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

09:57 , 15/05/2024

Những ngày qua, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thiết thực tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), trên mạng xã hội vẫn có những tiếng nói lạc lõng nhân danh bình luận chính trị, nhân danh tự do ngôn luận để xuyên tạc, bẻ cong bản chất sự việc, gieo rắc sự hoài nghi trong dư luận về giá trị của chiến thắng vĩ đại này cũng như công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm. Một lần nữa, dư luận cả nước lại cho những kẻ cơ hội đó thấy rằng, không gì có thể làm lu mờ được sự trân trọng lịch sử, lòng yêu nước và tự hào dân tộc của người dân Việt Nam.

Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024

Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024

09:55 , 15/05/2024

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan, mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam được nêu trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ.

Việt Nam là thành viên trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam là thành viên trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

09:52 , 15/05/2024

Kể từ khi chính thức trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào năm 2022 đến nay, Việt Nam đã có 6 sáng kiến nổi bật tại 3 khóa họp thường kỳ, ghi dấu những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự đảm bảo quyền con người chung trên toàn thế giới.

Huyện uỷ Vĩnh Lộc cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Huyện uỷ Vĩnh Lộc cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

16:02 , 13/05/2024

Sáng 13/5, Huyện uỷ Vĩnh Lộc, Ban chỉ đạo 35 huyện đã tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, năm 2024 cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, Trưởng công an các xã, thị trấn. Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học cho hôm nay

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học cho hôm nay

17:35 , 09/05/2024

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đã ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX. Đây là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Đặc biệt, chiến dịch này đã để lại nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng, với những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc cho đến hôm nay.

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

20:19 , 08/05/2024

Những năm qua, công tác phát triển Đảng, đoàn thể luôn được nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Qua đó, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp đã phát huy được vai trò, vị trí, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

17:12 , 08/05/2024

Ngày 22/4, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo nhân quyền 2023 trong đó có một số nội dung cho rằng "chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền". Trước vấn đề này, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ chưa khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam. Chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Trên thực tế, quan điểm này đã được Đảng, Nhà nước ta nỗ lực hiện thực hoá bằng nhiều chủ trương, chính sách và hành động cụ thể, thiết thực, mang lại những đổi thay to lớn trong đời sống của người dân.