ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa có 1,5% dân số là đồng bào dân tộc Mông, với gần 3.700 hộ, sinh sống tập trung ở 44 bản, thuộc 10 xã của 3 huyện Mường Lát, Quan Hóa và Quan Sơn. Thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 684 ngày 10/12/2021 "về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025". Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên; công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Cẩm Thơ – Đăng Tuyển – Quốc An

19/01/2023 17:12

Xác định công tác Dân vận là "chìa khóa" quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, dân tộc Mông nói riêng. Cùng với đó, vận động đồng bào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa mới; phòng, chống tai tệ nạn xã hội; không di cư tự do, vượt biên trái phép; không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát cho biết: "Trước hết về mặt nhận thức của đồng bào Mông trên địa bàn huyện Mường Lát có nhiều thay đổi về nếp ăn, nếp nghĩ, cách làm. Bà con dần dần bỏ thói quen, hủ tục lạc hậu trong đời sống. Đồng bào Mông có ý thức xây dựng an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo".

Cùng với công tác tuyên truyền vận động, việc hỗ trợ phát triển kinh tế đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Mông. Bởi vậy, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đã giao tổng vốn thực hiện năm 2022 đối với 3 huyện có đồng bào Mông là hơn 116 tỷ đồng; triển khai cấp điện cho 14 thôn, bản của 3 huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. Các địa phương đã vận động Nhân dân thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bà con người Mông được hỗ trợ phát triển đàn gia súc, trồng cây gai xanh, trồng rừng, làm lúa nước, từ đó giảm nghèo hiệu quả.

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Huyện Quan Hóa có 2 bản đồng bào Mông sinh sống là bản Suối Tôn, xã Phú Sơn và bản Buốc Hiềng, xã Trung Thành, với 80 hộ, 465 nhân khẩu. Thực hiện Kết luận số 684 ngày 10/12/2021 "về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025", cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và tập trung các nguồn lực hỗ trợ các bản Mông như: sắp xếp ổn định chỗ ở dân cư, phát triển nông lâm nghiệp và bảo vệ rừng, đầu tư đường nước sinh hoạt, sửa chữa nhà văn hóa, xây dựng phòng học... Mặt trận tổ quốc huyện Quan Hóa đã hỗ trợ làm 3 nhà đại đoàn kết cho đồng bào Mông ở bản Suối Tôn, xã Phú Sơn.

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 4.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác Dân vận, hướng về cơ sở, 3 huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa đã xây dựng được các mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ", "Chính quyền Dân vận khéo" ở những xã có đông đồng bào dân tộc Mông. Các mô hình này đã góp phần quan trọng cải cách hành chính, tạo sự thay đổi rõ rệt trong tư duy, nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, hướng đến nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tất cả vì Nhân dân phục vụ. 

Các huyện cũng quan tâm kiện toàn, bố trí đủ cán bộ trong hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở vùng đồng bào Mông; coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các khối, tổ dân vận, ban công tác mặt trận, ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban thanh tra Nhân dân trong vùng đồng bào Mông. Ông Hà Văn Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa cho biết: "Cho đến nay cơ bản các mục tiêu theo kế hoạch chúng tôi đã đạt được. Thứ nhất phổ biến tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức trong đời sống sinh hoạt. Thứ hai tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Tập trung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình nước sạch".

Các lực lượng vũ trang đóng quân trong vùng đồng bào Mông luôn xác định: công tác tuyên truyền, vận động có vai trò đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, bởi vậy cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ là người dân tộc Mông vào những vị trí phù hợp, làm nòng cốt trong công tác dân vận. Hiện nay Công an tỉnh có 23 cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc Mông, được bố trí công tác tại 2 huyện Quan Hóa và Mường Lát. 

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 5.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phân công cho 79 đảng viên phụ trách 379 hộ gia đình ở 41 bản Mông, tham gia sinh hoạt Đảng ở các chi bộ bản; thực hiện 3 bám (bám bản, bám chính quyền, bám chủ trương, chính sách), 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 5 tiểu đội dân quân thường trực tại các xã biên giới, bố trí 12 quân nhân là người dân tộc Mông tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, hạ sĩ quan, trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp ngành Quân sự. Ông Sùng A Páo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trung Lý, huyện Mường Lát cho biết: "Xã Trung Lý có 60% là đồng bào dân tộc Mông. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, biên phòng, công an, các lực lượng xuống tận bản để tuyên truyền. Phân công mỗi người một chuyên đề. Đưa tất cả nội dung tuyên truyền về bà con".

Đồng bào dân tộc Mông thường sinh sống ở những nơi địa hình hiểm trở, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Bởi vậy, các lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, an ninh biên giới, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để bà con chấp hành tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, không tin, nghe kẻ xấu.

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 6.

Đến nay, các huyện đang duy trì 4 đội công tác liên ngành công an, quân sự, biên phòng tại 28 bản trọng điểm vùng đồng bào Mông. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ 74 vụ với 106 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy; tập trung các biện pháp kiểm danh, kiểm diện, nắm tình hình, ngăn chặn tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật... Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Ông Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đến nay, đồng bào dân tộc Mông đã nhận thức rõ hơn về những hủ tục còn tồn tại trong đời sống và đang từng bước xóa bỏ. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thách cưới, tổ chức ma chay kéo dài đang giảm dần. Bà con tích cực xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn. Những đổi thay này có vai trò quan trọng của công tác Dân vận, cùng sự nỗ lực từng ngày, từng giờ của đồng bào Mông với khát vọng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Nguồn: Chuyên mục Đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngày 19.1.2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21

09:23 , 12/01/2023

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

18:36 , 09/01/2023

Thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị đã liên tục đăng tải thông tin sai sự thật nhằm hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình trên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng như tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Huyện Nông Cống thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên

Huyện Nông Cống thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên

12:20 , 09/01/2023

Xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có vai trò quan trọng giúp nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nông Cống luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các cấp và Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Mục tiêu đề ra là kịp thời biểu dương, nhân rộng những nhân tố tích cực, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, kịp thời chấn chỉnh và uốn nắn khuyết điểm. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện Nông Cống có phẩm chất chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Vĩnh Lộc triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển Quy hoạch đô thị Bồng

Vĩnh Lộc triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển Quy hoạch đô thị Bồng

22:47 , 05/01/2023

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2877 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045. Đây là căn cứ quan trọng tạo động lực để Vĩnh Lộc thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ thị hóa, xây dựng đô thị Bồng thành trung tâm kinh tế, văn hoá- xã hội - du lịch thuộc các xã phía Đông sông Bưởi, đầu mối giao thương, phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải khu vực phía Tây Bắc Thanh Hóa.

Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể

Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể

22:14 , 05/01/2023

Xác định vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, thời kỳ đổi mới Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển thành phần kinh tế này. Điển hình là Nghị quyết 13 Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 20 Trung ương 5, khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp hội thành lập nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Đến nay, các mô hình này đều phát huy hiệu quả, phù hợp với phát triển kinh tế của địa phương, góp phần quan trọng cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Tự do Internet tại Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận

Tự do Internet tại Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận

21:42 , 03/01/2023

Dù nước ta đạt nhiều thành tựu vượt bậc về tốc độ phát triển công nghệ thông tin, trong nhóm dẫn đầu thế giới về tỷ lệ số người dân sử dụng mạng internet và mạng xã hội. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu và các tổ chức thiếu thiện chí vẫn có cái nhìn không khách quan, thậm chí đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về tự do Internet ở Việt Nam. Thực tế cho thấy, sự phát triển và tự do Internet tại Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận.

Tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

Tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

21:37 , 03/01/2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã nhấn mạnh: với tư cách là ngành "đi trước mở đường", hệ thống Tuyên giáo trong tỉnh phải thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; phải quán triệt phương châm "Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền".

Chuyện ở khu phố Thượng Hải

Chuyện ở khu phố Thượng Hải

05:37 , 02/01/2023

Khu phố Thượng Hải, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có 1300 hộ dân, hơn 4000 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào công giáo, chỉ có hơn 20 hộ lương giáo. Đạo Thiên chúa đã du nhập vào vùng đất ven biển này từ rất sớm, và trở thành văn hóa tín ngưỡng của người dân nơi đây. Trước đây, không riêng gì ở Thượng Hải, mà hầu hết các vùng đồng bào công giáo sinh sống, công tác phát triển Đảng rất khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là hoạt động hiệu quả của Chi bộ khu phố, Thượng Hải đã trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, không chỉ của phường Hải Thanh, mà còn của cả thị xã Nghi Sơn.

Kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Thanh Hóa năm 2022

05:36 , 02/01/2023

Năm 2022, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với những kết quả nổi bật. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các chỉ thị, quyết định để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Bá Thước nỗ lực thực hiện Nghị quyết  04 của Đảng bộ huyện

Bá Thước nỗ lực thực hiện Nghị quyết 04 của Đảng bộ huyện

05:32 , 02/01/2023

Đại hội Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII đã xác định: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch là một trong hai chương trình trọng tâm của địa phương giai đoạn 2020 -2025. Để cụ thể hóa Chương trình trọng tâm của Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và thống nhất thông qua Đề án về Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết 04 về Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Sau hơn một năm đi vào thực hiện, Nghị quyết 04 đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại huyện Bá Thước.