ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa có 1,5% dân số là đồng bào dân tộc Mông, với gần 3.700 hộ, sinh sống tập trung ở 44 bản, thuộc 10 xã của 3 huyện Mường Lát, Quan Hóa và Quan Sơn. Thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 684 ngày 10/12/2021 "về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025". Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên; công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Cẩm Thơ – Đăng Tuyển – Quốc An

19/01/2023 17:12

Xác định công tác Dân vận là "chìa khóa" quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, dân tộc Mông nói riêng. Cùng với đó, vận động đồng bào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa mới; phòng, chống tai tệ nạn xã hội; không di cư tự do, vượt biên trái phép; không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát cho biết: "Trước hết về mặt nhận thức của đồng bào Mông trên địa bàn huyện Mường Lát có nhiều thay đổi về nếp ăn, nếp nghĩ, cách làm. Bà con dần dần bỏ thói quen, hủ tục lạc hậu trong đời sống. Đồng bào Mông có ý thức xây dựng an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo".

Cùng với công tác tuyên truyền vận động, việc hỗ trợ phát triển kinh tế đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Mông. Bởi vậy, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đã giao tổng vốn thực hiện năm 2022 đối với 3 huyện có đồng bào Mông là hơn 116 tỷ đồng; triển khai cấp điện cho 14 thôn, bản của 3 huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. Các địa phương đã vận động Nhân dân thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bà con người Mông được hỗ trợ phát triển đàn gia súc, trồng cây gai xanh, trồng rừng, làm lúa nước, từ đó giảm nghèo hiệu quả.

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Huyện Quan Hóa có 2 bản đồng bào Mông sinh sống là bản Suối Tôn, xã Phú Sơn và bản Buốc Hiềng, xã Trung Thành, với 80 hộ, 465 nhân khẩu. Thực hiện Kết luận số 684 ngày 10/12/2021 "về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025", cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và tập trung các nguồn lực hỗ trợ các bản Mông như: sắp xếp ổn định chỗ ở dân cư, phát triển nông lâm nghiệp và bảo vệ rừng, đầu tư đường nước sinh hoạt, sửa chữa nhà văn hóa, xây dựng phòng học... Mặt trận tổ quốc huyện Quan Hóa đã hỗ trợ làm 3 nhà đại đoàn kết cho đồng bào Mông ở bản Suối Tôn, xã Phú Sơn.

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 4.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác Dân vận, hướng về cơ sở, 3 huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa đã xây dựng được các mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ", "Chính quyền Dân vận khéo" ở những xã có đông đồng bào dân tộc Mông. Các mô hình này đã góp phần quan trọng cải cách hành chính, tạo sự thay đổi rõ rệt trong tư duy, nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, hướng đến nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tất cả vì Nhân dân phục vụ. 

Các huyện cũng quan tâm kiện toàn, bố trí đủ cán bộ trong hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở vùng đồng bào Mông; coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các khối, tổ dân vận, ban công tác mặt trận, ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban thanh tra Nhân dân trong vùng đồng bào Mông. Ông Hà Văn Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa cho biết: "Cho đến nay cơ bản các mục tiêu theo kế hoạch chúng tôi đã đạt được. Thứ nhất phổ biến tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức trong đời sống sinh hoạt. Thứ hai tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Tập trung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình nước sạch".

Các lực lượng vũ trang đóng quân trong vùng đồng bào Mông luôn xác định: công tác tuyên truyền, vận động có vai trò đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, bởi vậy cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ là người dân tộc Mông vào những vị trí phù hợp, làm nòng cốt trong công tác dân vận. Hiện nay Công an tỉnh có 23 cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc Mông, được bố trí công tác tại 2 huyện Quan Hóa và Mường Lát. 

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 5.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phân công cho 79 đảng viên phụ trách 379 hộ gia đình ở 41 bản Mông, tham gia sinh hoạt Đảng ở các chi bộ bản; thực hiện 3 bám (bám bản, bám chính quyền, bám chủ trương, chính sách), 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 5 tiểu đội dân quân thường trực tại các xã biên giới, bố trí 12 quân nhân là người dân tộc Mông tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, hạ sĩ quan, trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp ngành Quân sự. Ông Sùng A Páo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trung Lý, huyện Mường Lát cho biết: "Xã Trung Lý có 60% là đồng bào dân tộc Mông. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, biên phòng, công an, các lực lượng xuống tận bản để tuyên truyền. Phân công mỗi người một chuyên đề. Đưa tất cả nội dung tuyên truyền về bà con".

Đồng bào dân tộc Mông thường sinh sống ở những nơi địa hình hiểm trở, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Bởi vậy, các lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, an ninh biên giới, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để bà con chấp hành tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, không tin, nghe kẻ xấu.

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 6.

Đến nay, các huyện đang duy trì 4 đội công tác liên ngành công an, quân sự, biên phòng tại 28 bản trọng điểm vùng đồng bào Mông. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ 74 vụ với 106 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy; tập trung các biện pháp kiểm danh, kiểm diện, nắm tình hình, ngăn chặn tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật... Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Ông Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đến nay, đồng bào dân tộc Mông đã nhận thức rõ hơn về những hủ tục còn tồn tại trong đời sống và đang từng bước xóa bỏ. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thách cưới, tổ chức ma chay kéo dài đang giảm dần. Bà con tích cực xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn. Những đổi thay này có vai trò quan trọng của công tác Dân vận, cùng sự nỗ lực từng ngày, từng giờ của đồng bào Mông với khát vọng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Nguồn: Chuyên mục Đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngày 19.1.2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024

16:13 , 05/06/2024

Tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức trước, cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024 đã được chính thức khởi động, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức.

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch

22:43 , 01/06/2024

Xác định chương trình phát triển du lịch là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã ban hành Nghị quyết và Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng các kế hoạch về phát triển du lịch nhằm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đến nay, việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa kết nạp mới 157 đảng viên là học sinh THPT

Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa kết nạp mới 157 đảng viên là học sinh THPT

11:25 , 01/06/2024

Chiều 31/5, chi bộ các Trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 157 quần chúng ưu tú là học sinh lớp 12.

Đảng bộ phường Quảng Tiến kỷ niệm 70 năm thành lập

Đảng bộ phường Quảng Tiến kỷ niệm 70 năm thành lập

23:08 , 31/05/2024

Sáng 31/5, Đảng bộ phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn kỷ niệm 70 năm thành lập (1/06/1954 - 01/06/2024).

Tỉnh Thanh Hóa tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Tỉnh Thanh Hóa tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

09:37 , 29/05/2024

Ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22 về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025, với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện Chỉ thị này, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và tập trung triển khai để nhanh chóng hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Đấu tranh với luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Công đoàn

Đấu tranh với luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Công đoàn

22:44 , 27/05/2024

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của tổ chức Công đoàn cũng như phủ nhận những kết quả mà tổ chức Công đoàn đã và đang nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đây là mưu đồ rất thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động công nhân lao động; làm suy yếu mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động với tổ chức Công đoàn Việt Nam; hướng đến mục tiêu cuối cùng là chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Huyện Bá Thước khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Huyện Bá Thước khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030

22:42 , 27/05/2024

Huyện Bá Thước cần khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là yêu cầu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh tại buổi làm việc mới đây với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bá Thước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

22:40 , 27/05/2024

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Công văn gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cơ quan báo chí Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Thọ Xuân: Phát huy vai trò hệ thống chính trị trong giải phóng mặt bằng

Thọ Xuân: Phát huy vai trò hệ thống chính trị trong giải phóng mặt bằng

17:27 , 27/05/2024

Thời gian vừa qua, huyện Thọ Xuân đã triển khai đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng. Qua đó, đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị. Với cách làm này, đã giúp cho huyện Thọ Xuân đạt hiệu quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện.

Tháng 5 nhớ Bác

Tháng 5 nhớ Bác

22:38 , 20/05/2024

Cứ mỗi độ tháng 5 về, cả dân tộc Việt Nam lại bồi hồi nhớ về Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh tất cả vì nước, vì dân; với mục tiêu cao cả là đất nước được độc lập, tự do, đời sống Nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đối với cán bộ, Nhân dân huyện Yên Định và xã Yên Trường – nơi vinh dự từng được Bác về thăm, tháng 5 lại càng trở nên ý nghĩa hơn với những hoạt động tri ân, tưởng nhớ Người.