ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng ở miền núi Thanh Hóa

Thanh Hóa hiện có gần 650 nghìn ha rừng, chiếm trên 53% diện tích đất tự nhiên, trong đó, có gần 400 nghìn ha là rừng tự nhiên, gần 25 nghìn ha rừng trồng sản xuất. Tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 54%. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, những năm qua, công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh nói chung, tại 11 huyện miền núi nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đức Dũng - Mạnh Tuấn - Xuân Quang

11/09/2023 11:37

Gia đình ông Vi Văn Piên, ở bản Hậu, là một trong những hộ tiêu biểu về phát triển rừng ở xã Tam Lư, huyện Quan Sơn. Với 6 ha đất rừng, để nâng cao hiệu quả kinh tế, ông đã cải tạo diện tích rừng nghèo kiệt để trồng mới 3 ha vầu và 2 ha luồng. Việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng trong những năm qua đã giúp cho gia đình ông phát huy được tiềm năng, lợi thế từ đất rừng. Hàng năm, gia đình ông Piên có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nghề rừng.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng ở miền núi Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ông Vi Văn Piên, Bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Nhờ tập trung trồng rừng nên đến nay, gia đình chúng tôi đã có thu nhập từ rừng rất ổn định. Không chỉ nâng cao đời sống mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái rừng".

Những năm gần đây, xã biên giới Tam Lư có hàng trăm hộ gia đình tham gia trồng, chăm sóc và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đến nay, xã Tam Lư có độ che phủ rừng đạt trên 95%. Toàn xã có trên 5.000 ha cây lâm nghiệp, trong đó cây vầu trên 4.000 ha. Hơn 90% hộ dân thu nhập chủ yếu từ trồng vầu, với mức từ 50 đến 80 triệu đồng/1ha/năm. Nhờ phát triển mạnh kinh tế từ cây vầu, năm 2018, xã Tam Lư đã trở thành xã biên giới đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa xây dựng thành công nông thôn mới. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Kinh tế rừng đang góp phần giảm nghèo và nâng cao mức sống cho người dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng ở miền núi Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ông Vi Văn Thạnh, Chủ tịch UBND xã Tam Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ông Vi Văn Thạnh, Chủ tịch UBND xã Tam Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Hiện nay, rừng đã mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cho nhiều hộ dân. Vì thế chúng tôi luôn coi việc phát triển và bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, từ đó làm tốt công tác bảo vệ rừng nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn".

Huyện Quan Sơn có trên 85 nghìn ha đất rừng. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND các xã rà soát những khu vực trọng điểm về an ninh rừng, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ"; phối hợp với các địa phương thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Một trong những bước đột phá trong quản lý, bảo vệ rừng ở Quan Sơn, đó là huyện đã áp dụng thí điểm chương trình chuyển đổi từ quản lý rừng truyền thống sang quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC). Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị của rừng cũng như nâng cao trình độ quản lý rừng, tiếp cận với trình độ chung của thế giới.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng ở miền núi Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ông Hà Văn Tựng, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Là xã giáp biên có diện tích rừng lớn, người dân chủ yếu sống từ nghề rừng; xác định được mục tiêu quan trọng của rừng nên trong thời gian qua chúng tôi đã đẩy mạnh nhiều biện pháp phát triển rừng bền vững. Bên cạnh đẩy mạnh việc trồng rừng, chúng tôi còn thực hiện tốt công tác bảo vệ".

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Quan Sơn sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và các địa phương phát triển lâm nghiệp bền vững; phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư vào hoạt động phát triển rừng. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đó là đến năm 2025, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 90%.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng ở miền núi Thanh Hóa - Ảnh 5.

Bá Thước là một trong số những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh Thanh Hóa với gần 54 nghìn ha, chủ yếu là rừng tự nhiên. Thời gian qua, huyện đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng về: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng" đối với các xã trên địa bàn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) cũng xác định: "Phát triển lâm nghiệp một cách toàn diện và bền vững, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, phát huy văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện". Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Bá Thước đã chỉ đạo quyết liệt, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ phát triển rừng.

Ông Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước là một trong những địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn nằm trong khu vực rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện bằng những giải pháp bảo vệ rừng, triển khai hiệu quả việc phòng chống cháy rừng vào mùa nắng nóng.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng ở miền núi Thanh Hóa - Ảnh 7.

Thực tế bảo vệ và phát triển rừng tại một số huyện miền núi cho thấy: các địa phương đã chủ động xây dựng nhiều Nghị quyết, đề án, nghiên cứu tham mưu cho cấp trên ban hành các cơ chế chính sách cụ thể về bảo vệ phát triển rừng theo hướng bền vững. Trong đó phát huy vai trò nòng cốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả với các ban ngành, đơn vị và các chủ rừng, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, phát triển rừng. Từ đó góp phần tăng độ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh; bảo vệ cảnh quan môi trường, sinh thái; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phát triển du lịch cộng đồng và góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh.

Nguồn: Chuyên mục Câu chuyện vùng cao, 9/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Công an huyện Đông Sơn tăng cường các giải pháp đảm bảo giao thông nông thôn

Công an huyện Đông Sơn tăng cường các giải pháp đảm bảo giao thông nông thôn

10:49 , 21/05/2024

Thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Đông Sơn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này lực lượng Cảnh sát giao thồng Công an huyện Động Sơn đã lập chuyên đề xử lý vi phạm giao thông nông thôn xuyên suốt từ nay dến cuối năm.

Giữ quan điểm cấm tuyệt đối người tham gia giao thông có nồng độ cồn

Giữ quan điểm cấm tuyệt đối người tham gia giao thông có nồng độ cồn

10:32 , 21/05/2024

Liên quan đến quy định về nồng độ cồn tại các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm cần thiết phải cấm tuyệt đối người uống rượu, bia điều khiển phương tiện.

Hơn 500.000 trường hợp bị tước Giấy phép lái xe mỗi năm

Hơn 500.000 trường hợp bị tước Giấy phép lái xe mỗi năm

10:28 , 21/05/2024

Theo số liệu từ cục Cục cảnh sát, Bộ Công an, trung bình mỗi năm có khoảng 500.000 trường hợp người điều khiển phương tiện bị tước Giấy phép lái xe do vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, việc tước bằng lái hiện đang thực hiện thủ công nên nhiều người vi phạm bỏ giấy phép không đến lấy, dẫn đến hiệu quả xử phạt chưa cao.

Trên 82,5 triệu lượt tra cứu thẻ Bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip

Trên 82,5 triệu lượt tra cứu thẻ Bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip

09:39 , 21/05/2024

Việc khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip bắt đầu triển khai thí điểm từ cuối năm 2022. Đến nay, 100% bệnh viện trên cả nước đã tổ chức khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với trên 82,5 triệu lượt tra cứu thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Dự báo thời tiết 21/5: Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác

Dự báo thời tiết 21/5: Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác

06:38 , 21/05/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (21/5), khu vực Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; dự báo đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khen thưởng đoàn viên có hành động dũng cảm cứu người đuối nước

Khen thưởng đoàn viên có hành động dũng cảm cứu người đuối nước

23:13 , 20/05/2024

Chiều 20/5, Huyện đoàn Thọ Xuân đã tổ chức trao tặng Giấy khen đột xuất của Ban Chấp hành Huyện đoàn cho Trung sĩ Lê Anh Biên là đoàn viên Chi đoàn Quản lý hành chính, giao thông, thi hành án hình sự thuộc Đoàn Công an huyện Thọ Xuân vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trao tặng 220 áo phao cho học sinh và người dân ở Bá Thước

Trao tặng 220 áo phao cho học sinh và người dân ở Bá Thước

23:12 , 20/05/2024

Sáng 20/5, Chương trình vùng Bá Thước 2, thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã trao tặng 220 áo phao và phao cứu hộ cho các em học sinh và người dân thôn Chòm Mốt, xã Lương Trung.

Giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống huyện Quảng Xương năm 2024

Giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống huyện Quảng Xương năm 2024

23:11 , 20/05/2024

Sáng 20/5, huyện Quảng Xương tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống năm 2024.

Sở Công Thương, huyện Hoằng Hoá dẫn đầu DDCI năm 2023

Sở Công Thương, huyện Hoằng Hoá dẫn đầu DDCI năm 2023

23:05 , 20/05/2024

Theo kết quả công bố Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa năm 2023, ở khối UBND các huyện, thị xã, thành phố, có 6 đơn vị xếp ở nhóm tốt, huyện Hoằng Hoá giữ vị trí quán quân. Ở khối các sở, ngành, Sở Công thương là đơn vị dẫn đầu.

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân

20:07 , 20/05/2024

Sáng ngày 20/5, huyện Thọ Xuân đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019 - 2024.