Banner

Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Thứ Hai, 11/02/2019, 04:11 [GMT+7]

(TTV) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo đó, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là xã đạt được một trong hai tiêu chí: Ðược cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc được nâng lên phường, thị trấn; có tổng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 dưới 35%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%.

Thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là thôn đạt được một trong ba tiêu chí sau: Thôn của xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55 đến dưới 65% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và đạt ít nhất hai trong ba điều kiện: Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố; có nhà văn hóa - khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,.../.

Lê Quỳnh BT

.