ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát

Ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, trong thời gian qua, huyện Mường Lát đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, xây dựng lộ trình thực hiện, nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Mường Lát thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2030.

Tiến Dũng – Cao Tùng

12/03/2023 10:13

Pù Nhi là xã vùng cao của huyện Mường Lát, có 15 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào; trên địa bàn có 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Mông chiếm trên 70%. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã chiếm trên 51%. Thực hiện Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Pù Nhi đang tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân, nhằm thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại, nâng cao tinh thần tự giác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế. Đến nay, xã đang quy hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả để áp dụng vào sản xuất. Đồng thời, rà soát các công trình hạ tầng thiết yếu cần đầu tư, nhằm nhanh chóng thay đổi diện mạo của địa phương.

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát - Ảnh 2.

Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát xác định giai đoạn 2021-2025: tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 10%; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 3.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 7% trở lên. Đến năm 2025: thu nhập bình quân đầu người của huyện Mường Lát đạt trên 25 triệu đồng; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đạt 75% trở lên; Có 02 xã và có thêm 20 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến năm 2030: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đạt 100%; có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên.

Đến năm 2045: Kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân đầu người của huyện Mường Lát đạt mức bình quân của các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát - Ảnh 3.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra, thời gian qua, Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đã tập trung triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự lan tỏa đến đội ngũ cán bộ đảng viên và Nhân dân. Từ đó, giúp người dân thay đổi nhận thức, cách làm, chuyển từ tập quán sản xuất "tự cung, tự cấp" sang sản xuất "hàng hóa"; chủ động, tích cực phát triển kinh tế hộ, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua đó, người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự phát triển của địa phương, nhận thức rõ hơn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Bám sát mục tiêu của Nghị quyết, huyện Mường Lát đã rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch theo mục tiêu, định hướng phát triển của huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai và các yếu tố thuận lợi, đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, hình thành các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm chủ lực. Thu hút và phát triển hợp lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động. Mở rộng dịch vụ, thương mại nhằm thúc đẩy giao thương hàng hóa, cung cấp vật tư, hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân. Huy động đa dạng các nguồn lực, bao gồm nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và nguồn xã hội hóa để tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện. Trong đó, thực hiện lồng ghép, tập trung vốn và các nguồn lực để đầu tư dứt điểm từng công trình, từng dự án, sớm phát huy hiệu quả. Ưu tiên hoàn thiện các tuyến đường đang đầu tư dở dang, các tuyến đường liên bản, kết nối liên xã, liên huyện và tỉnh ngoài để tạo hành lang mới cho sự phát triển; quan tâm đầu tư cho các xã, khu vực đặc biệt khó khăn. Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh các công trình thủy lợi; hạ tầng giáo dục, y tế. Đầu tư cho 18 bản chưa có công trình nước sinh hoạt; 15 bản chưa có điện lưới quốc gia.

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát - Ảnh 4.

Để đảm bảo nguồn vốn cho đẩu tư, phát triển sản xuất, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát đã phối hợp triển khai thực hiện 16 chương trình tín dụng trên địa bàn. Đến nay, tổng dư nợ đạt gần 260 tỷ đồng, giải quyết cho trên 5180 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả cho Mường Lát.

Huyện Mường Lát đang tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị mình. Trong đó lựa chọn những công việc trọng tâm, trọng điểm để làm. Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Nghị quyết, nhằm tạo sự chuyển biến mới trong quá trình thực hiện.

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là luồng gió mới, giúp huyện Mường Lát có hướng đi với những cơ chế, chính sách rõ ràng, nhằm thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững. Cùng với sự quan tâm của tỉnh, huyện Mường Lát cần chủ động vận dụng, phát huy những cơ chế, chính sách một cách tốt nhất,  nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Nguồn: Chuyên mục Đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngày 7.3.2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Đảng bộ xã Hoằng Đông đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Đảng bộ xã Hoằng Đông đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

22:02 , 19/03/2023

Hoằng Đông là xã đồng bằng vùng ven biển của huyện Hoằng Hóa, có tổng diện tích đất tự nhiên trên 435 ha,dân số 5.600 người cư trú ở 5 thôn. Toàn xã có 160 ha đất sản xuất nông nghiệp và gần 60 ha đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đây là một trong những địa phương đang gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế xã hội do xuất phát điểm thấp và không có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển.

Thanh Hóa nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

09:08 , 17/03/2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã đề ra mục tiêu: giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới mỗi năm giảm bình quân 1,5% trở lên. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh và các ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, do đó đã đạt được những kết quả ban đầu rất tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,77% năm 2021 giảm xuống còn 4,99% cuối năm 2022, vượt 0,29% so với kế hoạch. Thanh Hóa là địa phương trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ giảm nghèo.

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

14:42 , 15/03/2023

Trong suốt quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc, nhất là công tác đoàn kết các dân tộc trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của chính sách đoàn kết các dân tộc trên cơ sở "bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển". Tuy vậy, một số đối tượng xấu lại thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc để tung tin giả, xuyên tạc đường lối, chính sách, kích động sắc tộc, chia rẽ vùng, miền, gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội... Vì vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác, nhận diện rõ vấn đề và kịp thời đấu tranh, phòng chống hiệu quả.

Lễ Trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 10/6/2023

Lễ Trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 10/6/2023

14:38 , 15/03/2023

Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân vừa quyết định tổ chức Lễ Tổng kết và Trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất vào ngày 10/6/2023.

Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh

10:17 , 12/03/2023

Những năm qua, Đảng uỷ, tập thể lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu gắn với phát triển du lịch

Phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu gắn với phát triển du lịch

10:13 , 09/03/2023

Khu di tích Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt từ năm 2014. Với giá trị to lớn về nhiều mặt, nơi đây đã trở thành địa chỉ thiêng liêng, góp phần giáo dục truyền thống; đồng thời là nguồn tài nguyên vô giá để tỉnh Thanh Hóa khai thác, phát triển loại hình du lịch văn hóa, tâm linh. Những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc đã ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch; trong đó Khu di tích Bà Triệu được xác định là điểm đến quan trọng trong các tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh.

Phản bác luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phản bác luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

17:36 , 07/03/2023

Trong khi người dân cả nước đang hăng hái đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 2023 – Bộ Luật cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, thì nhiều đối tượng cơ hội chính trị đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ để đăng tải các luận điệu xuyên tạc về nội dung, ý nghĩa của dự thảo Luật cũng như chống phá hoạt động lấy ý kiến Nhân dân. Nhận định rõ thủ đoạn của chúng, sẽ giúp người dân có cái nhìn khách quan, chính xác, phát huy trí tuệ tập thể để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng sát với thực tiễn và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân.

Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

17:31 , 07/03/2023

Mới đây, tại buổi tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan' Purse, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã khẳng định Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Vấn đề sống còn của đất nước là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Vấn đề sống còn của đất nước là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội

17:23 , 07/03/2023

Phát biểu tại lễ nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận thức sâu sắc rằng: vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Bộ đội biên phòng Thanh Hóa thực hiện lời dạy của Bác

Bộ đội biên phòng Thanh Hóa thực hiện lời dạy của Bác

10:34 , 07/03/2023

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Bộ đội biên phòng Thanh Hóa gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của lực lượng biên phòng Việt Nam, trong đó trọng tâm là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Thông qua cuộc vận động này, bộ đội biên tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cách làm sáng tạo để triển khai các mô hình, chương trình, phần việc cụ thể và thiết thực, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới tại khu vực biên giới.