ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân

“Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và của mỗi người dân”. Đó là khẳng định của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tỉnh hình mới”.

Minh Tuyết - Xuân Trường

02/08/2023 19:46

Trong 5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân - Ảnh 2.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp từng bước đi vào nề nếp, có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai sâu rộng. Công tác quản lý sử dụng Internet, mạng xã hội, quản lý hoạt động báo chí, theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời gỡ bỏ, triệt phá, ngăn chặn, xử lý nhiều thông tin sai sự thật, xấu độc. Công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 các cấp được quan tâm kịp thời. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được nâng cao, tăng cường sức đề kháng và khả năng nhận diện trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, từ đó, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân - Ảnh 3.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân - Ảnh 4.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lại Thế Nguyên nhấn mạnh một số nét nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân - Ảnh 5.

Nhận định một số tình hình có tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, tiếp tục khẳng định ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết, vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời khẳng định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và của mỗi người dân. Cùng với đó, tăng cường quản lý Nhà nước về sử dụng internet, mạng xã hội, kiên quyết ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, xử lý nghiêm những thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng, trong đó lực lượng công an là nòng cốt, chủ động tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện. Kiên quyết xử lý hành chính và hình sự đối với những hành vi vi phạm để răn đe và làm bài học trong phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân - Ảnh 6.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tốt hơn nữa sự vào cuộc của các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông qua việc xây dựng các tin, bài tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực, hoặc đưa tin chính thống về những vấn đề nóng, dư luận quan tâm để định hướng dư luận, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực", góp phần xây dựng thế trận lòng dân trong đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân - Ảnh 7.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng cần tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 85 ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 99 ngày 23/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc "Cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội" để cán bộ, đảng viên phải biến trang thông tin của mình thành kênh thông tin tuyên truyền thường xuyên, chính thống về các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến người dân, đồng thời chủ động chia sẻ, phân tích, bình luận những thông tin chính thống để định hướng, dẫn dắt dư luận, sẵn sàng tham gia phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng. Đồng thời, ngay trong tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu triển khai 2 văn bản này trên địa bàn toàn tỉnh gắn với triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân - Ảnh 8.

Để tạo sự thống nhất về thông tin và phương pháp đấu tranh phản bác quan điểm xấu độc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đề nghị cần tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các ngành thành viên. Trao đổi thông tin giữa cấp tỉnh và huyện, giữa các huyện với nhau, giữa các ngành với các huyện, trong cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận; tăng cường xây dựng lực lượng cộng tác viên rộng khắp ở tất cả các ngành, lĩnh vực; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp đúng, đủ thành phần. Cùng với đó, tiếp tục tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia giúp việc Ban chỉ đạo; huy động sự vào cuộc và phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

10:22 , 04/12/2023

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo đà để hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm việc tại Thanh Hoá về tình hình đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm việc tại Thanh Hoá về tình hình đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn

20:18 , 02/12/2023

Chiều ngày 2/12, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với các bộ, ngành và tỉnh Thanh Hoá về tình hình đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, lãnh đạo các Ban, Sở, ngành và thị xã Nghi Sơn.

Thư chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thư chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

11:31 , 02/12/2023

Nhân kỷ niệm lần thứ 48 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2023), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa gửi thư chúc mừng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2023

Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2023

20:17 , 01/12/2023

Sáng 1/12, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2023, khởi công xây dựng ''Nhà hạnh phúc cho em'' và ''Trường đẹp cho em'' tại huyện Lang Chánh. Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 28

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 28

20:10 , 01/12/2023

Ngày 01/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị lần thứ 28, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; thảo luận, thông qua nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển

16:42 , 01/12/2023

Ngày 1/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước. Đại hội sẽ tập trung thảo luận về 3 khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh COP28

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh COP28

16:40 , 01/12/2023

Sáng 01/12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), kết hợp các hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) theo lời mời của Chính phủ UAE.

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và bầu chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Thường Xuân

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và bầu chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Thường Xuân

11:48 , 01/12/2023

Chiều ngày 30/11, Huyện ủy Thường Xuân đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

11:37 , 01/12/2023

Ngày 30/11, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Hướng dẫn thực hiện các quy định mới về đấu thầu qua mạng

Hướng dẫn thực hiện các quy định mới về đấu thầu qua mạng

21:27 , 30/11/2023

Ngày 30/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật mới về đấu thầu qua mạng cho lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ quản lý, thực hiện công tác đấu thầu của các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.