ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” là quá trình phát huy lòng yêu nước, ý chí đoàn kết, quyết tâm của các tầng lớp Nhân dân, tạo thành nền tảng chính trị - tinh thần vững chắc. Từ đó để huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, xây dựng “thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống.

Khánh Hòa – Minh Tâm

05/10/2023 18:37

Một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm xây dựng thành công "thế trận lòng dân" vững mạnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trước hết Đảng, hệ thống chính trị phải thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự vì Nhân dân phục vụ. Nhân dân chỉ thực sự tin theo Đảng, ủng hộ các quyết sách của Nhà nước khi mà mục tiêu phục vụ nhân dân được thể hiện rõ ràng trong cuộc sống. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gương trước quần chúng nhân dân, tiên phong trong mọi hoạt động, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 2.

Chi bộ thôn Hiền Đông là một trong những chi bộ đi đầu của xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương trong việc vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Khi địa phương phát động phong trào "hiến đất làm đường",  10 đảng viên trong chi bộ đã tự nguyện hiến hơn 400 m2 đất để mở rộng các trục đường chính trong thôn. 

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 3.

Các đảng viên thôn Hiền Đông còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc hiến đất làm đường để tự giác thực hiện. "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", khi người dân thấy được những việc làm thực tế của cán bộ, đảng viên thực sự là vì lợi ích chung nên đã đồng lòng ủng hộ, hiến gần 1.500m2 đất. Nhiều tuyến đường trước đây chỉ rộng hơn 3m, đi lại khó khăn, thì nay đã được mở rộng lên 6m, thuận tiện cho người dân khi tham gia giao thông.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 4.

Ông Phạm Sỹ Giới, Đảng viên Chi bộ thôn Hiền Đông, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá

Ông Phạm Sỹ Giới, Đảng viên Chi bộ thôn Hiền Đông, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Bản thân là Đảng viên nên tôi xác định mình phải thực hiện trước. Gia đình tôi hiến hai bên đường mỗi bên 1m đất, ngoài ra ủng hộ thôn 2 tỉ để làm đường".

Để xây dựng "thế trận lòng dân" thì các cấp ủy, chính quyền phải luôn tôn trọng, mở rộng quyền làm chủ của người dân, đặc biệt là "dân biết, dân bàn, dân làm" những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân, hay cộng đồng khu dân cư. Điều này đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc và được Nhân dân ghi nhận.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi thông báo tới người dân qua các hội nghị, nhóm zalo hoặc trang thông tin điện tử để người dân tham gia ý kiến, phản hồi đồng tình, nhất trí hay sự hài lòng của nhân dân đối với các chương trình dự án lớn đang được triển khai".

Từ Đại hội X, Đảng ta đã nhấn mạnh nhiệm vụ "Xây dựng thế trận lòng dân làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc". Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đặt xây dựng "thế trận lòng dân" làm nhiệm vụ hàng đầu, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 6.

Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng, củng cố "thế trận lòng dân", coi đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, lâu dài. Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; cải cách hành chính; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… Qua đó tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 7.

Ông Lê Bá Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ông Lê Bá Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chăm lo phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân luôn được xã đặt lên hàng đầu, từ đó, tạo cơ sở để nhân dân tin tưởng và thực hiện theo các chủ trương, phong trào mà địa phương triển khai".

Khẳng định vai trò của "thế trận lòng dân", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả". Xây dựng được "thế trận lòng dân" vững chắc thì chính là sức mạnh để các địa phương huy động được Nhân dân tích cực xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 8.

Nguồn: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 2/10/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ

16:04 , 03/04/2024

Trong bài viết nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu thực hiện thật tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng viên

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng viên

07:33 , 27/03/2024

Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá luôn quan phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng; góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Thanh Hóa xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Thanh Hóa xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

21:55 , 24/03/2024

Tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn dài 213,6 km. Xác định biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Do vậy, những năm qua, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn luôn chú trọng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Vĩnh Lộc tổng kết 2 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Vĩnh Lộc tổng kết 2 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

23:15 , 23/03/2024

Ngày 23/3, tại Di tích Chùa Xuân Áng, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đã bế giảng 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 79 học viên là các quần chúng ưu tú thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong huyện và học sinh trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Hà Trung tích cực hưởng ứng cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Trung tích cực hưởng ứng cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

22:03 , 18/03/2024

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc thi, huyện Hà Trung đã tích cực tuyên truyền, có nhiều cách làm sáng tạo để đông đảo cán bộ, nhân dân biết đến và tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng

22:01 , 18/03/2024

Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, một trong những yêu cầu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi xây dựng Văn kiện Đại hội XIV đó là phải nắm vững và xử lý tốt "4 kiên định", nhất là kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

21:57 , 18/03/2024

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách điện tử "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trang https://sachquocgia.vn.

Sẽ tổ chức gặp mặt nhân chứng chiến dịch Điện Biên Phủ các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng tại Thanh Hoá

Sẽ tổ chức gặp mặt nhân chứng chiến dịch Điện Biên Phủ các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng tại Thanh Hoá

22:47 , 13/03/2024

Trong cuộc làm việc mới đây với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin sẽ phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức cuộc gặp mặt nhân chứng trong chiến dịch Điện Biên Phủ các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng. Cuộc gặp mặt sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, thời gian dự kiến vào ngày 10/4/2024.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

21:58 , 13/03/2024

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là nguyên tắc căn bản, là điều kiện tiên quyết trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh của quân đội. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị của người lính cụ Hồ trong tình hình mới, đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

21:55 , 13/03/2024

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.