ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Trong suốt quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc, nhất là công tác đoàn kết các dân tộc trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của chính sách đoàn kết các dân tộc trên cơ sở "bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển". Tuy vậy, một số đối tượng xấu lại thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc để tung tin giả, xuyên tạc đường lối, chính sách, kích động sắc tộc, chia rẽ vùng, miền, gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội... Vì vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác, nhận diện rõ vấn đề và kịp thời đấu tranh, phòng chống hiệu quả.

15/03/2023 14:42

Trên trang mạng xã hội của một số hội, nhóm phản động, thường xuyên đưa ra những luận điệu xuyên tạc về đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Chúng triệt để lợi dụng những vấn đề xã hội bức xúc, những khó khăn trong đời sống Nhân dân để kích động, gây chia rẽ về tư tưởng. Từ đó, chúng tiếp tục khoét sâu tâm lý ly khai, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá vỡ sự đoàn kết giữa Đảng với Nhân dân.

Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm: cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam là một thực thể thống nhất, đồng bào các dân tộc đều được quan tâm, chăm lo và bình đẳng trước pháp luật; cùng đoàn kết xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 2.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Để cụ thể hóa quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng hàng loạt chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đã giúp các huyện miền núi thu hút đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại. Đặc biệt, chương trình phát triển du lịch khu vực miền núi Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nổi bật với một số sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đã thu hút không chỉ khách trong nước mà cả khách quốc tế.

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 3.

Tại huyện Lang Chánh, với nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp như thác Ma Hao, thác Bảy Tầng hay Di tích lịch sử Chùa Mèo, cùng những nét văn hóa đặc sắc của 3 dân tộc Thái - Mường - Kinh..., huyện đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho bà con đồng bào tại các địa phương. Nhờ vậy mà đời sống của bà con đã dần thay đổi, người dân phấn khởi đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Ông Hà Văn Tiếp, Trưởng Bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh cho biết: "Đảng bộ xã đã chỉ đạo rất sát sao phát triển kinh tế gắn với thực tế địa phương nên bà con đã thực hiện theo và đời sống đã thay đổi rất nhiều. Chính vì thế mà 100% bà con đã tin theo sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước". Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Trí Nang, huyện Lang Chánh cũng cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng Nghị quyết để xây dựng khối đại đoàn kết phát triển kinh tế trên địa bàn xã, trong đó tập trung vào du lịch. Bà con sinh sống từ ngàn xưa, bám làng bám bản cũng muốn tự thân phát triển kinh tế, chúng tôi cũng đồng hành cùng bà con, qua đó để bảo vệ an ninh quốc phòng tốt hơn".

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 4.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là thành quả sự đoàn kết, nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Chỉ chiếm gần 15% dân số, nhưng đồng bào các dân tộc thiểu số đã và đang góp phần to lớn vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để phát huy sức mạnh của đồng bào các dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước luôn dành nhiều ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. 

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 5.

Từ năm 2010 - 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 118 Nghị định, Nghị quyết, Quyết định về công tác dân tộc, bao phủ hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Các địa phương cũng đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn từ các chính sách dân tộc để giúp bà con thoát nghèo một cách hiệu quả, bền vững nhất. Hiện nay, nhận thức của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi rõ rệt, nhiều hộ cũng chủ động tìm hướng đi phát triển kinh tế. Ông Phạm Văn Quang, xã Giao An, huyện Lang Chánh chia sẻ: "Khi mà thấy thôn tuyên truyền chuyển đổi cây trồng để có hiệu quả kinh tế cao hơn thì gia đình chúng tôi thực hiện theo ngay. Đến nay thì diện tích cây trồng chuyển đổi đang phát triển rất tốt". Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh cũng cho biết từ những chủ trương đúng đắn, bà con thấy được lợi ích thì càng tin theo sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo hướng dẫn của chính quyền.

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 6.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước Việt Nam còn rất quan tâm phát triển, bảo tồn tiếng nói, chữ viết, các nét văn hóa truyền thống riêng của đồng bào các dân tộc. Tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số; ứng xử hài hòa với sự khác nhau giữa các dân tộc; đảm bảo quyền làm chủ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các dân tộc theo pháp luật. Qua đó loại bỏ tư tưởng chia rẽ, cục bộ giữa đồng bào các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết vì sự phát triển của quê hương, đất nước. 

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 7.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lang Chánh

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lang Chánh cho biết: "Chúng tôi luôn coi trọng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết. Bà con cũng nhận thức rất rõ dù dân tộc nào cũng là tỉnh nhà, là người Việt Nam, từ đó đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương".

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ: "Đảm bảo các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc". 54 dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào Kinh sẽ cùng đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển vững mạnh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Đảng bộ xã Hoằng Đông đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Đảng bộ xã Hoằng Đông đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

22:02 , 19/03/2023

Hoằng Đông là xã đồng bằng vùng ven biển của huyện Hoằng Hóa, có tổng diện tích đất tự nhiên trên 435 ha,dân số 5.600 người cư trú ở 5 thôn. Toàn xã có 160 ha đất sản xuất nông nghiệp và gần 60 ha đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đây là một trong những địa phương đang gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế xã hội do xuất phát điểm thấp và không có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển.

Thanh Hóa nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

09:08 , 17/03/2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã đề ra mục tiêu: giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới mỗi năm giảm bình quân 1,5% trở lên. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh và các ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, do đó đã đạt được những kết quả ban đầu rất tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,77% năm 2021 giảm xuống còn 4,99% cuối năm 2022, vượt 0,29% so với kế hoạch. Thanh Hóa là địa phương trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ giảm nghèo.

Lễ Trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 10/6/2023

Lễ Trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 10/6/2023

14:38 , 15/03/2023

Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân vừa quyết định tổ chức Lễ Tổng kết và Trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất vào ngày 10/6/2023.

Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh

10:17 , 12/03/2023

Những năm qua, Đảng uỷ, tập thể lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát

10:13 , 12/03/2023

Ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, trong thời gian qua, huyện Mường Lát đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, xây dựng lộ trình thực hiện, nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Mường Lát thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2030.

Phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu gắn với phát triển du lịch

Phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu gắn với phát triển du lịch

10:13 , 09/03/2023

Khu di tích Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt từ năm 2014. Với giá trị to lớn về nhiều mặt, nơi đây đã trở thành địa chỉ thiêng liêng, góp phần giáo dục truyền thống; đồng thời là nguồn tài nguyên vô giá để tỉnh Thanh Hóa khai thác, phát triển loại hình du lịch văn hóa, tâm linh. Những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc đã ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch; trong đó Khu di tích Bà Triệu được xác định là điểm đến quan trọng trong các tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh.

Phản bác luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phản bác luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

17:36 , 07/03/2023

Trong khi người dân cả nước đang hăng hái đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 2023 – Bộ Luật cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, thì nhiều đối tượng cơ hội chính trị đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ để đăng tải các luận điệu xuyên tạc về nội dung, ý nghĩa của dự thảo Luật cũng như chống phá hoạt động lấy ý kiến Nhân dân. Nhận định rõ thủ đoạn của chúng, sẽ giúp người dân có cái nhìn khách quan, chính xác, phát huy trí tuệ tập thể để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng sát với thực tiễn và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân.

Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

17:31 , 07/03/2023

Mới đây, tại buổi tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan' Purse, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã khẳng định Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Vấn đề sống còn của đất nước là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Vấn đề sống còn của đất nước là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội

17:23 , 07/03/2023

Phát biểu tại lễ nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận thức sâu sắc rằng: vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Bộ đội biên phòng Thanh Hóa thực hiện lời dạy của Bác

Bộ đội biên phòng Thanh Hóa thực hiện lời dạy của Bác

10:34 , 07/03/2023

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Bộ đội biên phòng Thanh Hóa gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của lực lượng biên phòng Việt Nam, trong đó trọng tâm là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Thông qua cuộc vận động này, bộ đội biên tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cách làm sáng tạo để triển khai các mô hình, chương trình, phần việc cụ thể và thiết thực, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới tại khu vực biên giới.