ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Trong suốt quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc, nhất là công tác đoàn kết các dân tộc trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của chính sách đoàn kết các dân tộc trên cơ sở "bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển". Tuy vậy, một số đối tượng xấu lại thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc để tung tin giả, xuyên tạc đường lối, chính sách, kích động sắc tộc, chia rẽ vùng, miền, gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội... Vì vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác, nhận diện rõ vấn đề và kịp thời đấu tranh, phòng chống hiệu quả.

15/03/2023 14:42

Trên trang mạng xã hội của một số hội, nhóm phản động, thường xuyên đưa ra những luận điệu xuyên tạc về đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Chúng triệt để lợi dụng những vấn đề xã hội bức xúc, những khó khăn trong đời sống Nhân dân để kích động, gây chia rẽ về tư tưởng. Từ đó, chúng tiếp tục khoét sâu tâm lý ly khai, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá vỡ sự đoàn kết giữa Đảng với Nhân dân.

Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm: cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam là một thực thể thống nhất, đồng bào các dân tộc đều được quan tâm, chăm lo và bình đẳng trước pháp luật; cùng đoàn kết xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 2.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Để cụ thể hóa quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng hàng loạt chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đã giúp các huyện miền núi thu hút đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại. Đặc biệt, chương trình phát triển du lịch khu vực miền núi Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nổi bật với một số sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đã thu hút không chỉ khách trong nước mà cả khách quốc tế.

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 3.

Tại huyện Lang Chánh, với nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp như thác Ma Hao, thác Bảy Tầng hay Di tích lịch sử Chùa Mèo, cùng những nét văn hóa đặc sắc của 3 dân tộc Thái - Mường - Kinh..., huyện đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho bà con đồng bào tại các địa phương. Nhờ vậy mà đời sống của bà con đã dần thay đổi, người dân phấn khởi đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Ông Hà Văn Tiếp, Trưởng Bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh cho biết: "Đảng bộ xã đã chỉ đạo rất sát sao phát triển kinh tế gắn với thực tế địa phương nên bà con đã thực hiện theo và đời sống đã thay đổi rất nhiều. Chính vì thế mà 100% bà con đã tin theo sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước". Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Trí Nang, huyện Lang Chánh cũng cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng Nghị quyết để xây dựng khối đại đoàn kết phát triển kinh tế trên địa bàn xã, trong đó tập trung vào du lịch. Bà con sinh sống từ ngàn xưa, bám làng bám bản cũng muốn tự thân phát triển kinh tế, chúng tôi cũng đồng hành cùng bà con, qua đó để bảo vệ an ninh quốc phòng tốt hơn".

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 4.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là thành quả sự đoàn kết, nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Chỉ chiếm gần 15% dân số, nhưng đồng bào các dân tộc thiểu số đã và đang góp phần to lớn vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để phát huy sức mạnh của đồng bào các dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước luôn dành nhiều ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. 

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 5.

Từ năm 2010 - 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 118 Nghị định, Nghị quyết, Quyết định về công tác dân tộc, bao phủ hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Các địa phương cũng đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn từ các chính sách dân tộc để giúp bà con thoát nghèo một cách hiệu quả, bền vững nhất. Hiện nay, nhận thức của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi rõ rệt, nhiều hộ cũng chủ động tìm hướng đi phát triển kinh tế. Ông Phạm Văn Quang, xã Giao An, huyện Lang Chánh chia sẻ: "Khi mà thấy thôn tuyên truyền chuyển đổi cây trồng để có hiệu quả kinh tế cao hơn thì gia đình chúng tôi thực hiện theo ngay. Đến nay thì diện tích cây trồng chuyển đổi đang phát triển rất tốt". Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh cũng cho biết từ những chủ trương đúng đắn, bà con thấy được lợi ích thì càng tin theo sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo hướng dẫn của chính quyền.

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 6.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước Việt Nam còn rất quan tâm phát triển, bảo tồn tiếng nói, chữ viết, các nét văn hóa truyền thống riêng của đồng bào các dân tộc. Tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số; ứng xử hài hòa với sự khác nhau giữa các dân tộc; đảm bảo quyền làm chủ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các dân tộc theo pháp luật. Qua đó loại bỏ tư tưởng chia rẽ, cục bộ giữa đồng bào các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết vì sự phát triển của quê hương, đất nước. 

Bảo vệ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - Ảnh 7.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lang Chánh

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lang Chánh cho biết: "Chúng tôi luôn coi trọng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết. Bà con cũng nhận thức rất rõ dù dân tộc nào cũng là tỉnh nhà, là người Việt Nam, từ đó đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương".

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ: "Đảm bảo các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc". 54 dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào Kinh sẽ cùng đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển vững mạnh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024

16:13 , 05/06/2024

Tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức trước, cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024 đã được chính thức khởi động, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức.

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch

22:43 , 01/06/2024

Xác định chương trình phát triển du lịch là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã ban hành Nghị quyết và Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng các kế hoạch về phát triển du lịch nhằm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đến nay, việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa kết nạp mới 157 đảng viên là học sinh THPT

Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa kết nạp mới 157 đảng viên là học sinh THPT

11:25 , 01/06/2024

Chiều 31/5, chi bộ các Trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 157 quần chúng ưu tú là học sinh lớp 12.

Đảng bộ phường Quảng Tiến kỷ niệm 70 năm thành lập

Đảng bộ phường Quảng Tiến kỷ niệm 70 năm thành lập

23:08 , 31/05/2024

Sáng 31/5, Đảng bộ phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn kỷ niệm 70 năm thành lập (1/06/1954 - 01/06/2024).

Tỉnh Thanh Hóa tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Tỉnh Thanh Hóa tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

09:37 , 29/05/2024

Ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22 về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025, với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện Chỉ thị này, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và tập trung triển khai để nhanh chóng hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Đấu tranh với luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Công đoàn

Đấu tranh với luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Công đoàn

22:44 , 27/05/2024

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của tổ chức Công đoàn cũng như phủ nhận những kết quả mà tổ chức Công đoàn đã và đang nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đây là mưu đồ rất thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động công nhân lao động; làm suy yếu mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động với tổ chức Công đoàn Việt Nam; hướng đến mục tiêu cuối cùng là chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Huyện Bá Thước khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Huyện Bá Thước khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030

22:42 , 27/05/2024

Huyện Bá Thước cần khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là yêu cầu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh tại buổi làm việc mới đây với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bá Thước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

22:40 , 27/05/2024

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Công văn gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cơ quan báo chí Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Thọ Xuân: Phát huy vai trò hệ thống chính trị trong giải phóng mặt bằng

Thọ Xuân: Phát huy vai trò hệ thống chính trị trong giải phóng mặt bằng

17:27 , 27/05/2024

Thời gian vừa qua, huyện Thọ Xuân đã triển khai đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng. Qua đó, đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị. Với cách làm này, đã giúp cho huyện Thọ Xuân đạt hiệu quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện.

Tháng 5 nhớ Bác

Tháng 5 nhớ Bác

22:38 , 20/05/2024

Cứ mỗi độ tháng 5 về, cả dân tộc Việt Nam lại bồi hồi nhớ về Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh tất cả vì nước, vì dân; với mục tiêu cao cả là đất nước được độc lập, tự do, đời sống Nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đối với cán bộ, Nhân dân huyện Yên Định và xã Yên Trường – nơi vinh dự từng được Bác về thăm, tháng 5 lại càng trở nên ý nghĩa hơn với những hoạt động tri ân, tưởng nhớ Người.