ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Giáo dục nghề nghiệp

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024

09:34 , 17/05/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Chỉ thị nêu rõ, những năm qua, Kỳ thi tốt nghiệp THPT (gọi tắt là Kỳ thi) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp được tổ chức ngày càng nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, cơ bản đáp ứng được mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, năng lực học sinh và yêu cầu tuyển sinh.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ứng dụng công nghệ trong quản lý và đào tạo

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ứng dụng công nghệ trong quản lý và đào tạo

17:23 , 16/10/2023

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, hiện nay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn bàn tỉnh thanh Hóa đã tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong quản lý và đào tạo trên tất cả các lĩnh vực.

Chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

10:02 , 25/08/2023

Nắm bắt xu thế chuyển đổi số, thời gian qua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang nỗ lực thích nghi, hướng đến xây dựng môi trường học nghề hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục nghề nghiệp

Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục nghề nghiệp

17:21 , 07/07/2023

Là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp sớm ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục nghề nghiệp, đến nay Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa đã có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng tương đối đồng bộ.

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

16:29 , 08/06/2023

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023; để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh được triển khai an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, chất lượng và đúng quy chế; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau: