ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở

Trong thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý theo các qui định của Trung ương và của Tỉnh ủy đã được các Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời công tác luân chuyển cán bộ được xác định là một trong những khâu đột phá, góp phần đổi mới sâu sắc, toàn diện công tác cán bộ của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Thực tế cho thấy nhiều địa phương đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả trong công tác điều động luân chuyển cán bộ, từ đó góp phần ổn định và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Quang Tùng - Quốc Cường - Mạnh Tuấn

09/11/2022 18:43

Nằm về phía Bắc, cách trung tâm huyện Nga Sơn gần 10km, phía Nam tiếp giáp với huyện Kim sơn, tỉnh Ninh Bình, xã Nga Điền có diện tích rộng 11,17 km2 với dân số hơn 11 nghìn dân, là một xã thuần nông của huyện Nga Sơn đang còn gặp rất nhiều khó khăn về phát triển kinh tế xã hội. Từ yêu cầu thực tế của địa phương, Huyện Nga Sơn đã quyết định điều động luân chuyển cả hai vị trí chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã. 

Từ tháng 5 /2019 Ông Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy xã Nga Phú được điều động luân chuyển sang làm Chủ tịch UBND xã Nga Điền; từ tháng 3/2022 Ông Mai Xuân Quang là Phó ban Tổ chức Huyện uỷ Nga Sơn được điều động luân chuyển xuống đảm trách vị trí Bí thư Đảng ủy xã Nga Điền.

Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở - Ảnh 1.

Mặc dù thời gian xuống địa bàn cơ sở chưa dài, môi trường công tác có nhiều sự khác biệt, tuy vậy Ông Mai Xuân Quang đã dành nhiều thời gian khảo sát thực tế cùng với cấp ủy, chính quyền triển khai các ý tưởng, tìm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất của địa phương.

Ông Mai Xuân Quang, Bí Thư Đảng ủy xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong công tác điều động luân chuyển cán bộ, Huyện ủy Nga Sơn đã ưu tiên chọn lựa các cán bộ trẻ từ các phòng ban chuyên môn của huyện vừa có trình độ chuyên môn, vừa năng động và nhiệt huyết để tăng cường xuống các xã đang còn gặp nhiều khó khăn. Từ tháng 3 năm 2022, Anh Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1987 công tác tại UBND huyện với chức danh là Phó trưởng phòng Kinh Tế - hạ tầng, được Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, luân chuyển về làm Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Xã Nga Phượng. Đây là một xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Nga Lĩnh và xã Nga Nhân.

Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở - Ảnh 3.

Trong môi trường công tác mới, có khó khăn ban đầu, nhưng với tinh thần, trách nhiệm trong công việc Anh Nguyễn Thanh Phong đã nhanh chóng khắc phục, hòa nhập, tìm tòi các giải pháp để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về Qui hoạch, đất đai, xây dựng và thực hiện tái cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp.

Ông Mã Văn Gần, Bí thư Đảng ủy xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn

Thực hiện Qui định 98 của Bộ Chính trị, và các qui định liên quan của Trung ương và của Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, từ tháng 10/2017 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã thực hiện luân chuyển điều động 9 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và luân chuyển điều động 41 cán bộ từ xã này sang xã khác; luân chuyển điều động 30 cán bộ từ ngành này sang ngành khác. 

Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở - Ảnh 5.

Theo đánh giá của Huyện ủy Nga Sơn, các cán bộ được điều động, luân chuyển đều phát huy phẩm chất, năng lực công tác, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương có những thay đổi trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần ổn định tình cơ sở.

Đồng chí Hàn Duy Điều, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nga Sơn.

Trong những năm qua, để triển khai thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, Huyện Hoằng Hóa đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Quy định số 98 của Trung ương và Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy, Theo đó Huyện ủy Hoằng Hóa đã xây dựng đề án "Điều động luân chuyển cán bộ chủ chốt, công chức cấp xã, thị trấn"; ban hành đề án "Điều động, luân chuyển cán bộ cấp huyện về đảm nhận các chức vụ chủ chốt tại xã, thị trấn".

Hoằng Trường là xã ven biển của Huyện Hoằng Hóa, trong thời gian gần đây, địa phương này đã và đang thu hút một số dự án đầu tư đô thị và du lịch qui mô lớn, đặc biệt xã Hoằng Trường nằm trong phạm vi điều chỉnh qui hoạch mở rộng Đô thị Hải Tiến đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xuất phát từ yêu cầu cầu thực tế, Huyện ủy Hoằng Hóa đã điều động một cán bộ có kinh nghiệm từ huyện xuống đảm trách vị trí Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường để nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tại địa phương.

Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở - Ảnh 7.

Năm 2020, sau khi được điều động luân chuyển xuống cơ sở, Ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND Xã Hoằng Trường đã thể hiện tốt vai trò của mình, đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý qui hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư phát triển đô thị du lịch trên địa bàn xã Hoằng Trường được triển khai thuận lợi.

Từ khi có Quy định 98 của Trung ương được ban hành đến nay, huyện Hoằng Hóa đã điều động luân chuyển được 52 cán bộ, trong đó luân chuyển 8 cán bộ công tác ở huyện về công tác tại xã, thị trấn; luân chuyển từ xã này sang xã khác 29 cán bộ và 15 cán bộ được luân chuyển từ ngành này sang ngành khác. Việc kết hợp luân chuyển cán bộ, từng bước thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, góp phần thúc đẩy xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, giữ vững ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở - Ảnh 9.

Thực tế cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được, công tác điều động luân chuyển cán bộ ở huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa và một số địa phương trong tỉnh cho thấy các địa phương đang còn gặp phải một số khó khăn, bất cập. Biên chế cán bộ, công chức cấp huyện hiện nay còn thiếu, cộng với do sáp nhập các xã, thị trấn cán bộ, công chức dôi dư, dẫn đến việc luân chuyển cán bộ đi cơ sở chưa được nhiều. Đối với luân chuyển cán bộ từ xã chuyển lên huyện thì điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ chưa đáp ứng. Chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển tuy đã được quan tâm, song nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất như nhà công vụ, điều kiện làm việc và sinh hoạt của cán bộ luân chuyển còn khó khăn….

Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở - Ảnh 10.

Ngày 28/4/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 65 về luân chuyển cán bộ, để tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện. Để thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ trong thời gian tới đạt hiệu quả, cùng với thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về công tác luân chuyển cán bộ, các địa phương rất cần sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời về những cơ chế chính sách phù hợp, nhằm khuyến khích, động viên, tạo các điều kiện thuận lợi cho cán bộ khi được điều động luân chuyển về địa phương yên tâm công tác và hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ được tổ chức phân công.

Nguồn: Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 21.10

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp

20:47 , 09/11/2022

Xác định công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Tỉnh Thanh Hóa và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên. Từ đó, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp đã phát huy được vai trò, vị trí, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ vào cuộc sống

15:57 , 09/11/2022

Năm 2022 là năm đầu tiên các cấp Hội Phụ nữ Thanh Hóa triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hội nhập, phát triển, các cán bộ và hội viên phụ nữ trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động, phong trào phụ nữ, tích cực đưa nội dung của Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo dấu những con tàu không số

Theo dấu những con tàu không số

10:39 , 09/11/2022

55 năm trước đây, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, con đường chi viện trên bộ chưa thể đáp ứng nhu cầu phục vụ chiến trường miền Nam, những chuyến tàu nhỏ bé thường gọi là "Tàu Không Số" đã bí mật vượt sóng biển Đông, vượt qua sự ngăn chặn, kiểm soát ngặt nghèo của quân thù, tiếp tế vũ khí, bổ sung lực lượng cho đồng bào, chiến sỹ miền Nam. Đoàn vận tải thủy 759 ( thành lập ngày 23/10/1961) là tiền thân của Đoàn 125 Hải quân đã mở đầu cho một hành trình đầy gian khó, hi sinh nhưng mang ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trên Đoàn tàu Không Số có không ít những người con quê hương Thanh Hóa đã tham gia hành trình mở đường trên sóng nước biển Đông. Con đường huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên biển với những chiến công hiển hách của lực lượng Hải quân và nhân dân các tỉnh duyên hải nơi tuyến đường đi qua, đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ tích. Tầm vóc, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm quý báu của nó vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

07:58 , 03/11/2022

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào Luật Địa chất và Khoáng sản. Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 08 ngày 6/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo an toàn trong khai thác khoáng sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện việc tăng cường quản lý và nâng cao vai trò, trách nhiệm để đạt được hiệu quả cao trong quản lý khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường

16:34 , 01/11/2022

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 1/11, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, đất nước

Phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, đất nước

10:57 , 29/10/2022

Sáng 28/10, tại Trung tâm hội nghị 25B (Thành phố Thanh Hóa), Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên trọng thể. Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu quan trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cấp Hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ để Đại hội thảo luận và quyết nghị. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đảng viên lão thành và “Con đường của cuộc đời”

Đảng viên lão thành và “Con đường của cuộc đời”

21:22 , 24/10/2022

Tại lễ tổng kết và trao giải “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2022, một người con của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa là cụ Nguyễn Đình Yên, năm nay tròn 100 tuổi, đã vinh dự được trao giải cho người cao tuổi nhất dự thi với bài viết,“Con đường của cuộc đời”. Bài viết là tiếng nói đầy trăn trở và trách nhiệm của một đảng viên lão thành trước vấn đề lớn, vô cùng ý nghĩa của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Huyện Hậu Lộc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Hậu Lộc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

22:40 , 18/10/2022

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, huy động mọi nguồn lực để phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới toàn huyện.

Những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Quan Sơn

Những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Quan Sơn

21:39 , 18/10/2022

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: “phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi” là 1 trong 6 chương trình trọng tâm của tỉnh. Đây cũng là nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

Huyện Quảng Xương với công tác quy hoạch, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030

Huyện Quảng Xương với công tác quy hoạch, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030

23:45 , 17/10/2022

Nhằm phấn đấu trở thành Thị xã vào năm 2030 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Quảng Xương đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. Huyện Quảng Xương xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ.