ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Xã hội số

Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử cấp xã

Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử cấp xã

10:01 , 03/05/2024

Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đẩy mạnh chuyển đối số trên cả 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, chính quyền số là trụ cột đầu tiên được xây dựng trên nền tảng chính quyền điện tử. Hiện nay, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Hậu Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

Hậu Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

16:30 , 27/04/2024

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong chuyển đổi số, thời gian qua, huyện Hậu Lộc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở, đưa các ứng dụng số đến gần hơn với người dân.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số cấp xã năm 2024

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số cấp xã năm 2024

09:08 , 19/04/2024

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ cho 240 xã, phường, thị trấn hoàn thành chuyển đổi số cấp xã theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, các địa phương đang tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, hoàn thành mục tiêu đổi số cấp xã trên cả 3 trụ cột: xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Huyện Hà Trung ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế, xã hội

Huyện Hà Trung ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế, xã hội

20:20 , 09/04/2024

Nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, kinh tế, xã hội, huyện Hà Trung đã triển khai nhiều mô hình hoạt động về chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.