ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Quyền con người

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

20:24 , 18/08/2023

Sáng 18/8, tại Hội nghị tập huấn do Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá tổ chức, các cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh và phóng viên báo chí đã được đại diện Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi về nội dung về công tác nhân quyền tại Việt Nam, công tác tuyên truyền về quyền con người, truyền thông chính sách về quyền con người theo Quyết định số 1079/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách mới về phòng ngừa bạo lực gia đình

Chính sách mới về phòng ngừa bạo lực gia đình

08:25 , 30/06/2023

Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023 gồm 6 chương, 56 điều, tăng 10 điều so với Luật 2007.

Việt Nam tích cực thúc đẩy và bảo đảm quyền trẻ em

Việt Nam tích cực thúc đẩy và bảo đảm quyền trẻ em

16:21 , 03/06/2023

Xác định trẻ em là tương lai của đất nước, nên ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng và Nhà nước đã xác định trẻ em là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong hoạch định các thể chế, chính sách liên quan nhằm thúc đẩy và bảo đảm quyền trẻ em. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam về quyền con người, không phân biệt tầng lớp, lứa tuổi, giới tính. Những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên lĩnh vực này một lần nữa đã khẳng định rõ các luận điệu về nhân quyền của các thế lực thù địch chỉ là chiêu bài xuyên tạc lỗi thời nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phủ nhận vai trò của Đảng và Nhà nước ta.

Tự do tôn giáo ở Việt Nam - Sự thật không thể xuyên tạc

Tự do tôn giáo ở Việt Nam - Sự thật không thể xuyên tạc

21:45 , 03/04/2023

Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân là chủ trương, chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tuy vậy, một số đối tượng phản động, thù địch vẫn luôn tìm mọi cơ hội để xuyên tạc về tự do tôn giáo ở nước ta, hòng chia rẽ niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước. Những luận điệu sai trái, xuyên tạc đó cần phải phê phán, đấu tranh phản bác; đồng thời khẳng định những thành tựu của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam

22:00 , 27/03/2023

Mới đây, báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Mỹ đánh giá một số quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam đã “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống”. Nêu quan điểm trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam

Phản bác những luận điệu xuyên tạc quyền con người tại Việt Nam

Phản bác những luận điệu xuyên tạc quyền con người tại Việt Nam

22:32 , 06/10/2022

Mặc dù những năm qua, Việt Nam luôn nỗ lực trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, bảo đảm lợi ích chính đáng cho công dân, nhưng vì những mục đích đen tối, các đối tượng thù địch vẫn luôn xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam hòng quấy rối, chống phá nước ta. Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng này là lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để đưa ra những luận điệu xuyên tạc, sai trái, cố tình vu cáo Việt Nam “không có dân chủ, không có nhân quyền”.