ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Chính quyền điện tử

Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử cấp xã

Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử cấp xã

10:01 , 03/05/2024

Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đẩy mạnh chuyển đối số trên cả 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, chính quyền số là trụ cột đầu tiên được xây dựng trên nền tảng chính quyền điện tử. Hiện nay, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Huyện Hà Trung ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế, xã hội

Huyện Hà Trung ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế, xã hội

20:20 , 09/04/2024

Nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, kinh tế, xã hội, huyện Hà Trung đã triển khai nhiều mô hình hoạt động về chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.

Ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2024 – 2025 huyện Triệu Sơn

Ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2024 – 2025 huyện Triệu Sơn

16:02 , 15/03/2024

Chiều 14/3, UBND huyện Triệu Sơn và VNPT Thanh Hóa tổ chức hội nghị ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn huyện Triệu Sơn với các nội dung xây dựng hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin, hạ tầng số.

Xây dựng chính quyền điện tử, tạo đột phá cải cách hành chính

Xây dựng chính quyền điện tử, tạo đột phá cải cách hành chính

15:57 , 18/02/2024

Xây dựng chính quyền điện tử hướng đến Chính phủ số là chủ trương lớn nhằm hiện đại hóa nền hành chính. Đối với tỉnh Thanh Hóa, các địa phương, cơ quan nhà nước đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung xây dựng Chính quyền điện tử đã góp phần tích cực cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, cũng như vận hành của bộ máy quản lý nhà nước.

Thiệu Hoá nỗ lực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số

Thiệu Hoá nỗ lực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số

21:32 , 09/12/2023

Xác định xây dựng chính quyền điện tử là xu thế của phát triển, thời gian qua, huyện Thiệu Hoá đang từng bước xây dựng và phát triển chính quyền số nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử

10:27 , 25/11/2023

Xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số là mục tiêu quan trọng mà tỉnh Thanh Hóa hướng tới khi ban hành Nghị quyết số 06 về “Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Thực hiện mục tiêu này, các cấp, ngành địa phương trong tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, xem đây là khâu chiến lược, tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số.

Thanh Hoá triển khai hiệu quả xử lý văn bản trên môi trường điện tử

Thanh Hoá triển khai hiệu quả xử lý văn bản trên môi trường điện tử

23:00 , 11/11/2023

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thanh Hóa đã trở thành một trong những tỉnh nằm trong top đầu của cả nước triển khai hiệu quả xử lý văn bản trên môi trường điện tử và chữ ký số.

Tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và cải cách hành chính ngành công thương

Tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và cải cách hành chính ngành công thương

18:31 , 03/11/2023

Sáng 03/11, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và cải cách hành chính ngành Công Thương năm 2023 cho các cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

Xây dựng chính quyền số

Xây dựng chính quyền số

17:20 , 16/10/2023

Với quyết tâm xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới trong hiện đại hóa nền hành chính.

Xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ

Xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ

17:45 , 08/10/2023

Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đẩy mạnh chuyển đối số trên cả 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, chính quyền số là trụ cột đầu tiên được xây dựng trên nền tảng chính quyền điện tử. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Phát triển chính quyền số - Xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả

Phát triển chính quyền số - Xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả

20:32 , 01/10/2023

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số

18:07 , 25/09/2023

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, các địa phương tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư hạ tầng viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hóa nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

Thanh Hóa nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

20:22 , 26/06/2023

Chuyển đổi số được xác định với 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó chính quyền số là trụ cột đầu tiên được xây dựng trên nền tảng chính quyền điện tử. Tại Thanh Hóa, các địa phương đã và đang tập trung triển khai chính quyền điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý, giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch với cơ quan Nhà nước.

Đẩy mạnh hợp tác về đảm bảo an toàn thông tin mạng khu vực Bắc Trung Bộ

Đẩy mạnh hợp tác về đảm bảo an toàn thông tin mạng khu vực Bắc Trung Bộ

11:47 , 27/05/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội thảo “Thách thức bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời kỳ chuyển đổi số và giải pháp ứng phó của các tỉnh Bắc Trung Bộ”.

Thanh Hóa nỗ lực chuyển đổi số để nâng cao các chỉ số PAPI, PAR INDEX và SIPAS

Thanh Hóa nỗ lực chuyển đổi số để nâng cao các chỉ số PAPI, PAR INDEX và SIPAS

22:57 , 29/04/2023

Theo báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 vừa được công bố, Thanh Hóa tiếp tục xếp thứ 3 cả nước với tổng số 46 điểm. Cùng với đó, năm 2022 Thanh Hóa xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) - tăng 19 bậc so với năm 2021 và xếp thứ 10 cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) – tăng 4 bậc so với năm 2021. Kết quả ấn tượng này là cả một chặng đường dài không ngừng nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, việc các địa phương nỗ lực trong công tác chuyển đổi số cũng đã góp phần rất lớn để Thanh Hóa nâng cao các chỉ số.