ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Miền núi Thanh Hóa vượt khó xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững là chương trình trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở khu vực miền núi. Cùng với các chính sách khuyến khích hỗ trợ của tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện miền núi đã có những giải pháp tích cực để huy dộng mọi nguồn lực thực hiện chương trình này. Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới đã và đang góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi.

Mai Ngọc - Thanh Văn

18/01/2023 15:33

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Thọ, huyện Như Thanh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm. Vì vậy, sau khi được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021, xã Yên Thọ tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; đầu tư trang thiết bị và khuôn viên nhà văn hóa thôn; chỉnh trang nhà ở dân cư với tổng kinh phí hơn 187 tỷ đồng. Đồng thời, xã hỗ trợ, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân... Đây cũng chính là những tiêu chí để xã Yên Thọ phấn đấu về đích Nông thôn mới kiểu mẫu trong trong năm 2024. Ông Lưu Đình Trực, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thọ, huyện Như Thanh cho biết: "Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, khi Ban Chỉ đạo triển khai đã nhận được sự đồng thuận, rất tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng, của Ban Chỉ đạo. Chính vì thế, căn cứ vào tiêu chí Nhân dân rất hào hứng, rất phấn khởi, nhiều hộ cá nhân hiến đến 400 đến 500 m2 đất để mở rộng đường, tự giác, đi đầu trong các phong trào, cũng như bố trí cảnh quan bộ mặt của gia đình tường rào, cổng ngõ, tổ khu an ninh trật tự".

Miền núi Thanh Hóa vượt khó xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Là huyện miền núi, nên khi bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới, huyện Như Thanh gặp không ít khó khăn. Xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của mỗi người dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, nên khi huyện tuyên truyền, vận động, Nhân dân các địa phương đã chung sức, đồng lòng cùng chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới. Do vậy, hơn 10 năm qua, huyện đã huy động được trên 2.300 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới,  trong đó riêng năm 2022, tổng giá trị huy động xây dựng nông thôn mới toàn huyện đạt trên 442 tỷ đồng.

Miền núi Thanh Hóa vượt khó xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, Như Thanh cũng ban hành nhiều chính sách như: hỗ trợ kích cầu các công trình về trường học, đường giao thông, hồ đập lớn, trạm y tế và hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất, sản phẩm OCOP. Đến nay toàn huyện có 9/13 xã đã về đích nông thôn mới, đạt 69,2%, trong đó có 3 xã nông thôn mới nâng cao, đạt 23,07%. Với kết quả trên, huyện Như Thanh được tỉnh đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong xây dựng Nông thôn mới của 11 huyện miền núi. Ông Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy Như Thanh: "Một điều rất phấn khởi là 9/13 xã đã về đích nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện không có đơn thư khiếu kiện, không có kiến nghị về thu chi, đóng góp của Nhân dân. Có thể nói rất khách quan và đạt được mong muốn, huy động được đóng góp của Nhân dân rất tốt. Có xã, bà con rất đồng thuận, như Xuân Du có những thôn hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng hiện nay, xây dựng thôn kiểu mẫu rất đẹp".

Miền núi Thanh Hóa vượt khó xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Cũng như các xã vùng cao biên giới của Thanh Hóa, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm rất thấp, chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Để đẩy nhanh tiến độ, cấp uỷ, chính quyền xã Mường Mìn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng  theo hướng việc khó làm trước, việc dễ làm sau, trong đó phát huy  sức dân trong việc làm đường liên thôn liên bản. Địa phương cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, trong đó ưu tiên các loại cây, con có thế mạnh. 

Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã Mường Mình đạt 30 triệu đồng 1 người 1 năm, 5/5 bản đạt nông thôn mới, trong đó có 1 bản nông thôn mới kiểu mẫu. Mường Mìn phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào năm 2023. Ông Lương Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn cho biết: "Đảng bộ và chính quyền xã Mường Mìn đã làm tốt công tác tuyên truyền, động viên Nhân dân vượt khó xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các hạng mục nhỏ, phù hợp, chỉnh trang cảnh quan, nhà cửa".

Miền núi Thanh Hóa vượt khó xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Nghị quyết Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng xác định Chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong ba chương trình trọng tâm. Vì vậy, huyện đã tranh thủ các nguồn vốn của Nhà nước, huy động Nhân dân góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, huyện vận dụng linh hoạt, lồng ghép hiệu quả, đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác trên địa bàn, nhằm tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí. Huyện cũng đã từng bước phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng các mô hình sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân. 

Đến nay huyện Quan Sơn có 2 xã và 56 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 9 thôn bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn cho biết: "Đây có thể là kết quả đánh giá được sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp, nhưng trong đó đặt biệt quan trọng là sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao của Nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo sức lan tỏa, làm thay đổi diện dạo nông thôn, nhất là ý thức của Nhân dân trong chăm lo cảnh quan. Chương trình tạo tiền đề chuyển biến mạnh mẽ trong thay đổi tư duy vươn lên thoát nghèo".

Miền núi Thanh Hóa vượt khó xây dựng nông thôn mới - Ảnh 6.

Khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khu vực miền núi Thanh Hóa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong tổng số 573 xã xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, có 211 xã ở khu vực miền núi và 102 xã thuộc 7 huyện nghèo 30a. Các xã miền núi đều có địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, tỷ lệ hộ nghèo cao, mặt bằng dân trí cũng như nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới còn hạn chế. Các công trình hạ tầng đầu tư ở thôn, bản có kinh phí ít hơn cấp xã, phù hợp khả năng huy động sức dân và dễ bố trí nguồn lực. Do đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện miền núi Thannh Hóa lựa chọn cách thức "dễ làm trước, khó làm sau", hướng đến mục tiêu có nhiều thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới sẽ có xã đạt chuẩn nông thôn mới, động viên, hỗ trợ người dân "vượt qua chính mình".

Các địa phương đã mở lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng làm nông thôn mới cho cán bộ từ huyện đến thôn, bản; ban hành chính sách khen thưởng, khơi dậy vai trò chủ thể trong Nhân dân, đồng thời kêu gọi, vận động các sở, ngành, doanh nghiệp đỡ đầu, hỗ trợ bà con dân bản xây dựng nông thôn mới.

Miền núi Thanh Hóa vượt khó xây dựng nông thôn mới - Ảnh 7.

Đến hết tháng 12 năm 2022, trong tổng số 349 xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh thì khu vực miền núi có 58 xã, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 692 thôn bản nông thôn mới. Đặc biệt tại 11 huyện miền núi đã có 72 sản phẩm được tỉnh đánh giá, xếp hạng OCOP từ 3 - 4 sao, trong đó huyện Như Xuân có tới 11 sản phẩm. Kết quả nổi bật trong Chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,7%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích cực; một số địa phương đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế vùng, miền để thay thế cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các cây, con có giá trị kinh tế cao, hình thành một số sản phẩm chủ lực, tạo đà cho sản xuất nông nghiệp quy mô tập trung, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc. 

Bà Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn cho biết: "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu hơn rộng hơn, nâng cao hơn về ý thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn lực tăng cường đầu tư, các chương trình, các dự án về giao thông, thủy lợi, điện đường… Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh hơn công tác chỉ đạo đối với hệ thống chính trị, phòng ban đơn vị hỗ trợ người dân xây dựng bản làng. Tăng cường hơn công tác kiểm tra giám sát".

Miền núi Thanh Hóa vượt khó xây dựng nông thôn mới - Ảnh 8.

Tại Nghị quyết Đại hội khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định: Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021–2025 là hai chương trình trọng tâm của tỉnh. Vì vậy, trong giai đoạn tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp, trong đó huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ các vùng khác, các nguồn tài trợ quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, có hiệu quả.

Nguồn: Chuyên mục Đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngày 17.1.2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21

09:23 , 12/01/2023

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

18:36 , 09/01/2023

Thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị đã liên tục đăng tải thông tin sai sự thật nhằm hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình trên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng như tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Huyện Nông Cống thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên

Huyện Nông Cống thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên

12:20 , 09/01/2023

Xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có vai trò quan trọng giúp nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nông Cống luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các cấp và Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Mục tiêu đề ra là kịp thời biểu dương, nhân rộng những nhân tố tích cực, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, kịp thời chấn chỉnh và uốn nắn khuyết điểm. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện Nông Cống có phẩm chất chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Vĩnh Lộc triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển Quy hoạch đô thị Bồng

Vĩnh Lộc triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển Quy hoạch đô thị Bồng

22:47 , 05/01/2023

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2877 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045. Đây là căn cứ quan trọng tạo động lực để Vĩnh Lộc thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ thị hóa, xây dựng đô thị Bồng thành trung tâm kinh tế, văn hoá- xã hội - du lịch thuộc các xã phía Đông sông Bưởi, đầu mối giao thương, phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải khu vực phía Tây Bắc Thanh Hóa.

Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể

Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể

22:14 , 05/01/2023

Xác định vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, thời kỳ đổi mới Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển thành phần kinh tế này. Điển hình là Nghị quyết 13 Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 20 Trung ương 5, khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp hội thành lập nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Đến nay, các mô hình này đều phát huy hiệu quả, phù hợp với phát triển kinh tế của địa phương, góp phần quan trọng cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Tự do Internet tại Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận

Tự do Internet tại Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận

21:42 , 03/01/2023

Dù nước ta đạt nhiều thành tựu vượt bậc về tốc độ phát triển công nghệ thông tin, trong nhóm dẫn đầu thế giới về tỷ lệ số người dân sử dụng mạng internet và mạng xã hội. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu và các tổ chức thiếu thiện chí vẫn có cái nhìn không khách quan, thậm chí đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về tự do Internet ở Việt Nam. Thực tế cho thấy, sự phát triển và tự do Internet tại Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận.

Tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

Tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

21:37 , 03/01/2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã nhấn mạnh: với tư cách là ngành "đi trước mở đường", hệ thống Tuyên giáo trong tỉnh phải thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; phải quán triệt phương châm "Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền".

Chuyện ở khu phố Thượng Hải

Chuyện ở khu phố Thượng Hải

05:37 , 02/01/2023

Khu phố Thượng Hải, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có 1300 hộ dân, hơn 4000 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào công giáo, chỉ có hơn 20 hộ lương giáo. Đạo Thiên chúa đã du nhập vào vùng đất ven biển này từ rất sớm, và trở thành văn hóa tín ngưỡng của người dân nơi đây. Trước đây, không riêng gì ở Thượng Hải, mà hầu hết các vùng đồng bào công giáo sinh sống, công tác phát triển Đảng rất khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là hoạt động hiệu quả của Chi bộ khu phố, Thượng Hải đã trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, không chỉ của phường Hải Thanh, mà còn của cả thị xã Nghi Sơn.

Kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Thanh Hóa năm 2022

05:36 , 02/01/2023

Năm 2022, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với những kết quả nổi bật. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các chỉ thị, quyết định để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Bá Thước nỗ lực thực hiện Nghị quyết  04 của Đảng bộ huyện

Bá Thước nỗ lực thực hiện Nghị quyết 04 của Đảng bộ huyện

05:32 , 02/01/2023

Đại hội Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII đã xác định: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch là một trong hai chương trình trọng tâm của địa phương giai đoạn 2020 -2025. Để cụ thể hóa Chương trình trọng tâm của Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và thống nhất thông qua Đề án về Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết 04 về Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Sau hơn một năm đi vào thực hiện, Nghị quyết 04 đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại huyện Bá Thước.